I Adobe Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster ingår onlinelagring så att du har tillgång till dina filer var du än är och på vilken enhet eller dator som helst i företagsnätverket.  Du kan förhandsgranska många filtyper direkt i en webbläsare på din dator, surfplatta eller smartphone. Du kan använda filtyper som PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas och många andra.

Välkomstskärmen i Creative Cloud for Enterprise

Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster håller alla dina filer synkroniserade. Alla tillägg, ändringar och borttagningar visas på alla anslutna datorer och enheter. Om du till exempel överför en AI-fil med webbgränssnittet för Creative Cloud med hanterade tjänster, synkroniseras den automatiskt med alla anslutna datorer.

Arbeta med resurser i webbgränssnittet

Creative Cloud-resurser kan vara filer som är synkroniserade med datorn, resurser som skapats med Creative Cloud-aktiverade mobilappar och Creative Cloud-bibliotek. Du kan bläddra bland alla dessa resurser inom webbgränssnittet för Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster, som ordnar resurser i tre vyer: Endast innehåll, Navigering och Tidslinje.

Alternativ för Resursutforskaren
Resursvyn Endast innehåll

Endast innehåll, standardvyn för resurser, visar innehållet i mappen Creative Cloud Files (namn på den hanterade tjänst-instansen) som är kopplad till din hanterade tjänst-instans.

Navigering visar vänstra navigeringsfönstret som ytterligare ordnar resurser på följande sätt:

 • Filer visar innehållet i Creative Cloud Files (namn på den hanterade tjänst-instansen) som är kopplad till din hanterade tjänst-instans. Mer information finns i Ange synkroniseringsplats.
 • Bibliotek visar Creative Cloud-bibliotek som du skapat när du varit ansluten till den hanterade tjänstens instans eller har fått en inbjudan om att visa eller samarbeta i.
 • Mobilt arbete visar resurser som skapats med Creative Cloud-aktiverade mobilappar.
 • Arkiv visar mappar och filer som du har arkiverat.
  Obs! Åtgärden Arkiv stöds inte för bibliotek och mobilt arbete.

Tidslinje visar kommentarer och versioner för en markerad fil.


Resursnavigering
Resursnavigering

Resurstidslinje
Resurstidslinje


Webbgränssnittsvyer

I webbgränssnittet kan du visa dina Creative Cloud-resurser på olika sätt.

Klicka på ikonen Visa i sidans övre högra hörn och välj någon av följande vyer om du vill ändra hur resurserna visas:

view-drop-down

Kortvy

Använd kortvyn om du vill visa resurserna som kort på sidan. 

Kolumnvy

I kolumnvyn visas resurserna i en hierarkisk struktur från vänster till höger.

column-view-display

Om du klickar på en mapp eller ett bibliotek i en kolumn visas innehållet i den mappen eller det biblioteket i kolumnen till höger.

Om du klickar på en resurs, t.ex. en bild eller en InDesign-fil, visas en miniatyrbild av resursen med dess egenskaper i kolumnen till höger.

Listvy

I listvyn visas resurserna som en lista. I listan visas en rubrik med information, till exempel titel, typ (mapp eller bibliotek) och ändringsdatum.

list-view-display

Filer

På fliken Filer kan du bläddra bland dina resurser och dela mappar. Om du vill öppna den här fliken klickar du på ikonen Endast innehåll i det övre vänstra hörnet på sidan och väljer Navigering > Filer.

Nu kan du utföra en eller flera av följande åtgärder:

Välj en fil eller mapp:

 1. Placera muspekaren över filens eller mappens miniatyrbild och välj Välj från snabbikonerna.

  Popup-menyn Verktyg
  Snabbikoner visas när muspekaren förs över en resurs

  När mappen eller filen har markerats, visas de kommandon som är specifika för filen eller mappen högst upp på sidan.

  Fil- eller mappspecifika kommandon visas högst upp

  Obs!

  • Om du vill avmarkera filen eller mappen klickar du på ikonen Välj mitt på miniatyrbilden. Alternativt kan du klicka på korsikonen i det övre högra hörnet av sidan om du vill avmarkera alla markerade filer eller mappar.
  • Om du vill dela, hämta eller arkivera en fil eller mapp behöver du inte uttryckligen välja filen eller mappen. Du kan placera muspekaren över filen eller mappen och sedan välja alternativ bland snabbikonerna.

Visa innehållet i en mapp:

 1. Klicka på mappen för att visa dess innehåll.

  Klicka för att visa en mapps innehåll
  Visar två filer i en mapp med namnet Theme.

  Obs!

  Om du vill gå tillbaka till vyn med filer och mappar klickar du på Filer i det vänstra navigeringsfönstret eller på webbläsarens Bakåt-knapp. Du kan också klicka på mappnamnet som visas högst i upp i mitten av sidan och välja Filer på popup-menyn.

  Mappinnehåll
 2. Som standard visas mappar eller filer i kortvyn. Klicka på ikonen Visa alternativ i det övre högra hörnet av sidan om du vill byta vy och välj sedan önskad vy på popup-menyn.

Hämta en fil eller mapp:

 1. Placera muspekaren över filens eller mappens miniatyrbild och välj Hämta från snabbikonerna.

  En dialogruta med en hämtningsbekräftelse visas.

  Hämtningsbekräftelse
 2. Klicka på Hämta.

  Filen eller mappen hämtas som en komprimerad fil i ZIP-format.

Lägg till kommentarer i en fil:

Du kan lägga till kommentarer i filer som du är ägare till. Du kan även lägga till kommentarer i filer som du är inbjuden att samarbeta i.

 1. Välj filen.

 2. Om du vill öppna den här fliken klickar du på ikonen Endast innehåll eller Navigering i det övre vänstra hörnet på sidan och väljer Tidslinje.

  Välj Tidslinje

  Tidslinjen för den valda filen – kommentarer och versioner visas i den vänstra rutan.

  Lägg till en kommentar i en fil
  I tidslinjen visas alla kommentarer för den valda filen

 3. Lägg till din kommentar i rutan Kommentar som visas i det nedre vänstra hörnet av sidan. Tryck sedan på Returtangenten.

  Obs!

  Om du vill ta bort din kommentar klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Ta bort.

Arkivera en fil eller mapp:

Du kan arkivera filer eller mappar som du äger samt de mappar som du har bjudits in att samarbeta i.

 1. Placera muspekaren över filens eller mappens miniatyrbild och välj Arkiv från snabbikonerna.

  En dialogruta med en arkiveringsbekräftelse visas.

  Arkiveringsbekräftelse

  Obs!

  Arkivering av bibliotek och mobila arbeten stöds för närvarande inte.

 2. Klicka på Arkiv.

Återställa en arkiverad fil eller mapp:

 1. Klicka på Arkiv i det vänstra navigeringsfönstret.

  Arkiverade filer och mappar visas i det högra fönstret.

 2. Placera muspekaren över filens eller mappens miniatyrbild och välj Välj från snabbikonerna.

 3. Klicka på Återställ.

  Återställa en arkiverad fil eller mapp
 4. I dialogrutan för bekräftelse av återställning av resurs klickar du på Återställ.

Ta bort en arkiverad fil eller mapp permanent:

 1. Klicka på Arkiv i det vänstra navigeringsfönstret.

  Arkiverade filer och mappar visas i det högra fönstret.

 2. Placera muspekaren över filens eller mappens miniatyrbild och välj Välj från snabbikonerna.

 3. Klicka på Ta bort permanent.

  Ta bort en arkiverad fil eller mapp permanent
 4. Klicka på Ta bort permanent i bekräftelserutan.

Filversionshantering

När du sparar en fil i mappen Creative Cloud Files (namn på den hanterade tjänst-instansen) direkt från ett Creative Cloud-datorprogram skapas en version. Varje gång du sparar skapas en ny version.

På liknande sätt skapas en version varje gång du lägger till eller sparar en uppdaterad version av en befintlig fil med webbgränssnittet.

Obs!

Varje ny version av en fil tar upp lagringsutrymme på ditt Enterprise-konto.

Lägg till en annan eller den senaste versionen av en befintlig fil med webbgränssnittet:

 1. Klicka på den mapp där filen finns.

 2. Klicka på Lägg till högst upp till höger på sidan och välj sedan Filer.

  Bläddra och välj den uppdaterade eller den senaste versionen av filen. Rutan Namnkonflikt visas.

  Uppmaning om att skapa version
 3. Klicka på Skapa version.

  Reviderad version

  Den befintliga filen får ett versionsnummer och en ny version av filen skapas och visas.

  Dessutom visas alla tidigare versioner av den aktuella filen i den vänstra rutan.

   

Förhandsgranska, jämföra och återställa en fil till en tidigare version:

 1. Klicka på miniatyrbilden av filen i vyn Tidslinje.

 2. Välj vilken version som du vill förhandsgranska i rutan till vänster och välj sedan Förhandsgranska version.

  Förhandsgranska och återställ

  Obs!

  Fälten Etikett och Kommentar är för framtida bruk. För närvarande sparas ingen text som anges i dessa fält.

 3. Du kan även jämföra den senaste versionen av filen med en tidigare version. Ett jämförelsereglage visas längst till höger i filens miniatyrbild. Dra reglaget åt vänster för att se jämförelsen.

  Ett reglage för att jämföra två versioner av filen
  Ett reglage för att jämföra två versioner av filen

  Versionsjämförelsen i praktiken
  Reglage i mitten: den senaste versionen visas till vänster och den tidigare versionen visas till höger

 4. Om du vill återställa filen till den markerade versionen klickar du på Återställ till den här versionen.

Bibliotek

På fliken Bibliotek visas bibliotek som har synkroniserats från olika program, till exempel Photoshop eller InDesign.

Biblioteken synkroniseras automatiskt när du arbetar i dessa program.

På den här fliken kan du filtrera efter vissa typer av resurser, visa information om varje resurs och dela bibliotek.

Panelen Resurser, Bibliotek

Samarbeta i mappar och bibliotek

Du kan dela mappar med andra medarbetare i Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster.

 1. Navigera till Filer eller Bibliotek.

 2. Placera muspekaren över mappens eller bibliotekets miniatyrbild och välj Dela från snabbikonerna.  (Du kan också placera muspekaren över filens eller mappens miniatyrbild och välja Välj från snabbikonerna. Klicka på ikonen Dela högst upp till vänster på sidan.)

  Sidan Dela mappar och bibliotek visas.

  Lägga till användare för samarbete i mappen eller biblioteket
 3. Gör så här:

  1. Under Lägg till användare väljer du den medarbetare som du vill lägga till. När du börjar skriva visas namn på medarbetare som har åtkomst till Creative Cloud med hanterade tjänster.
  2. Välj en lämplig behörighet i listrutan bredvid listrutan Lägg till användare:
   Kan redigera Medarbetarna kan redigera, byta namn på, flytta, och ta bort innehållet i mappen eller biblioteket.
   Kan visa
    Medarbetarna kan bara visa innehållet i mapparna eller biblioteken och kommentera dem.
  3. Ändra standardtexten i meddelanderutan.
  4. Klicka på Skicka.

  Obs!

  Du kan bara dela med medarbetare som har åtkomst till samma instans av Creative Cloud med hanterade tjänster.

 4. Om du vill dela mappen eller biblioteket med fler användare upprepar du ovanstående steg för varje användare.

 5. Klicka på Stäng.

  En ikon bredvid mappen eller biblioteket visar att den är delad.

  Ikonen Delad över en mapp eller ett bibliotek

Medarbetarmeddelanden

Medarbetare får ett meddelande om att samarbeta med mappar och bibliotek på följande sätt:

 • E-post
 • I webbgränssnittet för instansen av Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster
Dela meddelande
 • Creative Cloud-datorprogrammet

Medarbetare kan acceptera eller avvisa inbjudningar direkt från webbgränssnittet i instansen av Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster, eller från Creative Cloud-datorprogrammet. De kommer då att kunna se mappen i lagringskonsolen samt i deras synkroniserade filer på den lokala enheten.

v3_collab-cc-desktop
Exempel på arbetsflöde för samarbete i Creative Cloud-datorprogrammet

Stoppa samarbete med en mapp eller ett bibliotek

Du kan välja att avbryta samarbetet i mappar och bibliotek som har delats med dig.

 1. Navigera till Filer eller Bibliotek.

 2. Placera muspekaren över mappens eller bibliotekets miniatyrbild och välj Välj från snabbikonerna.

 3. Klicka på Lämna mapp eller Lämna bibliotek.

  Lämna en mapp eller ett bibliotek för att avbryta samarbetet
 4. Klicka på Lämna i bekräftelsedialogrutan för att lämna mapp.

  Obs!

  När du lämnar en mapp tas den bort permanent från din arbetsyta.

Mobilt arbete

På fliken Mobilt arbete visas de filer som skapats från mobilappar.  Det kan till exempel vara filer som skapats i Adobe Photoshop Sketch.

Panelen Resurser, Mobilt arbete

Obs!

Samarbete stöds för närvarande inte för mobilt arbete.

Administration

Som administratör eller innehållsadministratör för Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster kan du bläddra i hela företagsorganisationens resurser på fliken för användarstartsidor i lagringskonsolen.  

Om du vill veta mer om hur du administrerar Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster kan du besöka Hantera Enterprise-lagring.

Obs!

Innehållsadministratören kan visa eller ladda ned innehåll som tillhör alla användare i organisationen.

Tilldela behörighet för innehållsadministratör

Administratörer som har tillgång till en instans för hanterade tjänster kan tilldela andra användare behörighet som innehållsadministratör.

Följ dessa steg i webbgränssnittet för Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster:

 1. I den vänstra rutan klickar du på Användare och väljer en användare i listan.

  Sidan Kontoinställningar visas.

 2. I avsnittet Produkter och behörigheter klickar du på Lägg till administratörsrättigheter och väljer behörigheten Innehållsadministratörer från listan.

 3. Klicka på Spara.

Återkalla behörighet som innehållsadministratör från en användare

 1. Från listan Användare i webbgränssnittet för Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster väljer du en användare.

  Sidan Kontoinställningar visas.

 2. I avsnittet Produkt och behörigheter avmarkerar du gruppen Innehållsadministratörer genom att klicka på kryssknappen bredvid behörigheten.

 3. Klicka på Spara.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy