Förutsättningar

Användarna måste läggas till i en lämplig produktprofil på organisationens Admin Console för att få tillgång till Managed Services.

Om du vill börja använda hanterade tjänster måste din enhet eller dator ingå i din organisations nätverk och finnas bakom brandväggen. Det behövs till exempel en trådbunden eller trådlös anslutning till kontorsnätverket. Om du inte ingår i organisationens nätverk kan du behöva ansluta via en VPN-klient (Virtual Private Network). Din organisation kan konfigurera VPN-anslutningen åt dig.

När du är ansluten till din organisations nätverk kan du synka och lagra dina arbeten med de hanterade platser du har fått tillgång till.

 

Kontrollera att du befinner dig inom din organisations nätverk

Kontrollera att du är ansluten till din organisations nätverk om du vill använda de hanterade synkroniseringsplatserna du fått tillgång till.

Om du inte har tillgång till synkroniseringsplatserna kontrollerar du att du är ansluten till internet och att du är ansluten till din organisations nätverk. Det kan krävas en VPN-anslutning för att få tillgång till din organisations nätverk.

Kontrollera att du har rätt berättiganden

Kontrollera med systemadministratören för din Admin Console att du har lagts till i en produktprofil som berättigar dig att använda Managed Services.

Hjälp om Admin Console

Kända fel

Synkroniseringsproblem

Om du får problem med synkroniseringen av molndata kontrollerar du att du använder den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet.

Mer information finns i vårt dokument om att hämta och installera Creative Cloud-program.

Åtkomst till resurser

Problem: Den markerade medarbetarmappen avmarkeras när medarbetaren växlar visningen till/från kolumnvyn.

Problem: Alla markerade objekt i biblioteket avmarkeras när visningen växlas till/från kolumnvyn.

Problem: Om användaren växlar mellan kortvyn och listvyn när ett objekt har valts markeras alla objekt.

Problem: Alternativet Kolumnvy saknas på sidan Arkiv och Användarstartsidor under ikonen Visa förändring.

Arbeta med Adobe Stock

Problem: Redigeraren/granskaren kan inte förhandsgranska bilder på Adobe Stock-webbplatsen om bilderna har sparats i bibliotek för samarbete (i ett privat moln) via Stock-webbplatsen/bibliotekspanelen. Medarbetare kan visa förhandsgranskningar korrekt i CC-biblioteket eller webbgränssnittet för CEE med Managed Services.

Arbeta med färg

Problem: Medarbetare kan inte se uppdaterade färgteman i webbgränssnittet för Adobe Color när färgteman tas bort. Det här problemet uppstår endast i webbläsarna Chrome och Safari.

Lösning: Använd en annan webbläsare, till exempel Firefox eller Internet Explorer.

Samarbeta

Problem: Om du klickar på Enter på sidan Dela i ett bibliotek eller en mapp innan du har valt en användare i listrutan fungerar knappen inte korrekt. Knappen kan då orsaka att felet Ogiltigt e-post-ID visas eller inte lyckas lägga till den valda användaren som medarbetare.

Lösning: Välj en användare innan du klickar på Enter.

Kontakta Enterprise-supporten

Kontakta våra supportteam och ge dem information om det problem du har drabbats av. Bifoga detaljerad information om din organisation och en exakt beskrivning av felet – gärna i form av skärmbilder om detta är möjligt.

Du kan kontakta Enterprise-supporten via fliken Support på Admin Console.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy