Creative Cloud för enterprise Pro med lösningar för hantering av verk

Om lösningen

Creative Cloud for enterprise Pro med lösningar för hantering av verk är en heltäckande lösning för kreativitet, skapande av innehåll och hantering av verk. Erbjudandet omfattar följande komponenter förutom professionella tjänster och support.

Creative Cloud Pro

Fantastiska kreativa program, tjänster och obegränsat antal standardresurser


Adobe Workfront

Verktyg för total hantering av verk och rapportering


Assets Essentials

Enkel, skalbar resurshantering för kreatörer och marknadsförare


Obs!

Assets Essentials är en valfri komponent. Den kanske inte ingår i din licens.

Få tillgång till lösningen

Du som är administratör får tillgång till lösningen genom Adobe Admin Console. Lösningen omfattar program och tjänster från både Creative Cloud och Adobe Experience Cloud. Programmen och tjänsterna kan distribueras i separata Adobe Admin Consoles för företaget. 

Om distribution sker i två Admin Consoles måste du upprätta katalogförtroende mellan dessa två Adobe Admin Consoles. Då kommer du att kunna lägga till användare som behöver tillgång till både Creative Cloud och Assets Essentials till båda produktkorten. Kreativa användare får tillgång till och kan arbeta med resurser som lagras i Assets Essentials direkt från sina Creative Cloud-datorprogram via Adobe Asset Link. Mer information finns i Distributionstyper

Distribuera lösningen

Du som är administratör utför följande steg för att konfigurera lösningen:

  1. Planera Creative Cloud-distributionen och konfigurera organisationen. Se handboken för företagsadministratörer

  2. Konfigurera Adobe Workfront, lägg till användare och konfigurera korrektur och utkast.

  3. Administrera Assets Essentials för att konfigurera användargrupper, skapa den första mappstrukturen och hantera behörigheter för mappar. Du kan även konfigurera metadataformulär för resurser.

  4. Konfigurera Assets Essentials-integreringar med Workfront och Creative Cloud.

Obs!

Hoppa över steg 3 och 4 om Assets Essentials inte omfattas av din licens.

Kreativa användare kan installera följande plugin-program för sina Creative Cloud-program så att de fungerar sömlöst med Workfront och Assets Essentials:

Fler lösningar

Din licens kan omfatta fler Creative Cloud-lösningar. Mer information finns i listan nedan:

Arbeta med lösningen

Du får tillgång till olika delar av lösningen beroende på dina rättigheter i Admin Console. Se följande handböcker för att komma igång beroende på vilken roll du har i organisationen:

Kreativa användare:

Kampanjansvariga och projektledare:

Marknadsföringsansvariga:

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto