Lär dig hur du ger användarna tillgång till AEM Assets 6.3 i Creative Cloud-verktygen.

Viktigt:

Konfigurationen av Adobe Asset Link i AEM Assets 6.3-distributioner har tagits bort. För AEM 6.3-installation krävs extra moduler, men produktvägledningen för AEM 6.3-underhåll tillhandahåller inga fler offentliga funktionspaket för den här versionen.

Kontakta Enterprise-supporten för AEM om du vill ha mer information om Adobe Asset Link och AEM 6.3-distributioner med åtkomst till privata installationspaket.

Obs!

Adobe rekommenderar att kunderna uppgraderar till AEM 6.4.4 eller senare så fort som möjligt för att få den bästa Adobe Asset Link-användningen. Mer information om de här versionerna finns i Konfigurera AEM Assets för Adobe Asset Link.

Introduktion

Innan Creative Cloud-användare med Enterprise ID och Federated ID kan få åtkomst till innehåll i AEM Assets måste du konfigurera AEM så att användarna kan ansluta till AEM Assets.

Följande översiktliga steg krävs för att konfigurera en AEM 6.3-instans för Adobe Asset Link:

 • Installera funktionspaketet för Adobe IMS-stöd och funktionspaketet för Asset Link-stöd.

 • Konfigurera AEM.

 • Hantera åtkomstkontroll för användare genom gruppmappning.
 • Finjustera frågeindex.

Det antas att du har grundläggande kunskaper om hur man installerar och konfigurerar AEM Assets och att du har administratörsåtkomst till AEM-instansen.

Installera funktionspaketen

Adobe rekommenderar att AEM 6.3-distributionen uppdateras till den senaste versionen av Cumulative Fix Pack för AEM 6.3.3.x. Vissa AEM-funktioner som är tillgängliga via Adobe Asset Link finns bara i de senare AEM-versionerna. Följande tabell beskriver artefakter som krävs för att få stöd för Adobe Asset Link för AEM 6.3. Du kan installera artefakterna med hjälp av AEM Package Manager (http://<AEM server>:<port>/crx/packmgr/index.jsp). Läs mer om att arbeta med AEM-paket och att hämta dem från AEM Package Share.

AEM-versioner Nödvändiga artefakter Mer information
AEM 6.3.x
cq-6.3.0-featurepack-17170
Stöd för inloggning med Creative Cloud-inloggning (privat funktionspaket NPR-17170)
AEM 6.3.x
adobe-asset-link-support
Extra API:er som krävs av AEM (privat funktionspaket NRP-29002)

Obs!

Om du inte har de här paketen kontaktar du Enterprise-supporten för AEM för att se om du är berättigad.

Konfigurera AEM

Du kan konfigurera AEM manuellt via AEM-webbkonsolen och AEM CRXDE Lite. Du kommer till webbkonsolen genom att välja Tools > Operations > Web Console och sedan OSGi > Configuration i AEM-webbgränssnittet.

Välj sedan OSGi > Configuration på huvudmenyn. Du kan också gå direkt till webbkonsolen via (http://<AEM server>:<port>/system/console/configMgr).

Webbkonsol

Även om du kan konfigurera AEM för Adobe Asset Link manuellt rekommenderar Adobe att du installerar ett konfigurationspaket för att automatisera de flesta konfigurationsuppgifterna. Vanligtvis ska du bara ändra de konfigurationsparametrar som beskrivs.

Konfigurera AEM Assets med hjälp av konfigurationspaketet

Konfigurationspaketet ställer automatiskt in de flesta konfigurationsinställningar som är nödvändiga. Hämta lämpligt konfigurationspaket utifrån den version av AEM som är installerad.

AEM-version Installationsartefakt Mer information
6.3.x adobe-asset-link-config-aem63 Konfigurationspaket för AEM 6.3.x

Obs!

Om du inte har de här paketen går du till Enterprise-supporten för AEM för att se om du är berättigad.

När du har överfört konfigurationspaketet anger du följande konfigurationsegenskaper från AEM-webbkonsolen och sparar ändringarna.

Leta reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider Extension och klicka på  för att redigera den.

Egenskapsnamn Värde
Organization Ange det organisations-ID som du använder i Admin Console.
Group Mapping
Ange enligt instruktionerna i avsnittet Gruppmappning

Konfigurera AEM Assets manuellt

Om du inte använder ett konfigurationspaket måste du utföra de här stegen för att konfigurera AEM Assets för Adobe Asset Link:

 1. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider Extension och klicka på  för att redigera den.

  Ange följande konfigurationsegenskaper enligt tabellen nedan och klicka på Spara.

  Egenskapsnamn Värde
  Authorization Endpoint https://ims-na1.adobelogin.com/ims/authorize/v1
  Profile Endpoint https://ims-na1.adobelogin.com/ims/profile/v1
  Token Endpoint https://ims-na1.adobelogin.com/ims/token/v1
  Validation URL https://ims-na1.adobelogin.com/ims/validate_token/v1
  Extended Details URLs https://ims-na1.adobelogin.com/ims/organizations/v1
 2. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider och klicka på  för att redigera den.

  Ange följande konfigurationsegenskaper enligt tabellen nedan och klicka på Spara.

  Egenskapsnamn Värde
  Organization Ange det organisations-ID som du använder i Admin Console.
  Group Mapping
  Ange enligt instruktionerna i avsnittet Gruppmappning.
 3. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite Bearer Authentication Handler och klicka på  för att redigera den.

  Ange följande konfigurationsegenskaper enligt tabellen nedan. Lägg till de klient-ID:n som anges med hjälp av + -knappen. Klicka på Spara.

  Egenskapsnamn AEM-version Värde
  Tillåtna OAuth-klient-id:n

  Alla

  • cc-europa-desktop_0_1
  • cc-europa-desktop_1_0
  • cc-europa-desktop_2_0
  • cc-europa-desktop_3_0
  • cc-europa-desktop_4_0
  • cc-europa-desktop_5_0
  • cc-europa-desktop_6_0
  • cc-europa-desktop_7_0
  • cc-europa-desktop_8_0
  • cc-europa-desktop_9_0
  • cc-europa-desktop_10_0

Gruppmappning

Gruppmappning avgör hur grupper i AEM motsvarar grupper i Adobe IMS. Det spelar en viktig roll i hur Adobe Asset Link-användare kan få behörighet till AEM Assets. Vi rekommenderar att AEM-administratören använder grupper i Adobe IMS för att organisera användarna utifrån hur de beviljas åtkomst i AEM.

I AEM 6.3 måste gruppmappningar definieras i konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider  för att koppla grupper i Adobe IMS till grupper i AEM. Varje gruppmappning styr hur medlemmar i en grupp i Adobe IMS blir medlemmar i en annan grupp i AEM. Tänk dig till exempel ett scenario där en användare är medlem i Adobe IMS-gruppen assetlink-users. I det här fallet kan följande mappning användas för att lägga till en medlem i Adobe IMS-gruppen till AEM-gruppen dam-users för att ge åtkomst till AEM Assets:

assetlink-users=dam-users

Följande regler gäller för gruppmappningar:

 • Om en användare är medlem i Adobe IMS-gruppen som matchar mappningens vänstra sida, läggs användaren till som medlem i AEM-gruppen på mappningens högra sida.

 • Om imsGroupRole är angivet måste användarens medlemskap och roll i Adobe IMS-gruppen överensstämma för att användaren ska läggas till i AEM-gruppen på den högra sidan.

 • Om en användare läggs till eller tas bort från en Adobe IMS-grupp, eller om en mappning ändras, uppdateras gruppmedlemskapen i AEM enligt de aktuella mappningarna. Uppdateringen görs för varje användare nästa gång användaren gör en begäran till AEM-instansen genom Adobe Asset Link efter att AEM-autentiseringstoken inte längre är giltig. Den här uppdateringen kan tvingas genom att stänga och starta om Creative Cloud-programmet och Adobe Asset Link. 

 • Den AEM-grupp som anges på mappningens högra sida måste finnas i AEM-instansen för att mappningen ska genomföras. Den skapas inte automatiskt.

 • Ett jokertecken kan användas för att lägga till alla användare i en AEM-grupp. Till exempel så lägger *=assetlink-users till alla autentiserade användare till gruppen  assetlink-users i AEM.

 • Om en användare inte är medlem i den konfigurerade Adobe IMS-organisationen, eller om mappningarna inte matchar några befintliga grupper, skapas användaren i AEM. Användaren är dock bara tilldelad gruppen everyone och den ger inte åtkomstbehörighet till AEM via Adobe Asset Link.

Finjustera frågeindex

AEM innehåller index som används för att få effektiva frågor. Många av dessa index finns i basprodukten. Det finns dock situationer när en projektspecifik fråga kräver ett anpassat index. För Adobe Asset Link krävs två anpassade index för att det ska fungera effektivt, särskilt i produktions- och testmiljöer med många resurser eller många användare. Dessa index rekommenderas, men är inte nödvändiga, för ”localhost”/demo-instanser som har lätt arbetsbelastning och ett ganska litet antal resurser. Följande instruktioner beskriver hur du skapar dessa index.

Båda dessa index konfigureras som ett egenskapsindex. Alternativet, som redan har undersökts, är att använda ett Lucene-index. Ett Lucene-index har många fördelar, men det är asynkront. Det finns en fördröjning (upp till flera minuter) då en nyskapad nod, t.ex. en användarprofil, inte visas i en fråga med ett Lucene-index. Man har sett det här vid testning och det får stora konsekvenser (som ”dubbla” användarprofiler). Därför måste ett synkront egenskapsindex användas.

Detta index används av frågan ”My Checked Out Assets”.

 1. Öppna CRXDE i en webbläsare genom att gå till /crx/de/index.jsp och logga in som admin.

 2. Leta reda på noden vid /oak:index, högerklicka på den och välj Create > Create Node.

 3. Ange cqDrivelock som namn på noden och ange oak:QueryIndexDefinition som Type.

 4. Lägg till följande egenskaper i den nya noden:

  1. Name: type; Type: string; Value: property
  2. Name: propertyNames; Type: Name[] (klicka på knappen ”Multi”); Value: cq:drivelock
 5. Klicka på Save All.

Detta index används när en begäran med en ägartoken autentiseras.

 1. Öppna CRXDE i en webbläsare genom att gå till /crx/de/index.jsp och logga in som admin.

 2. Leta reda på noden vid /oak:index, högerklicka på den och välj Create > Create Node.

 3. Ange oauthid som namn på noden och ange oak:QueryIndexDefinition som Type.

 4. Lägg till följande egenskaper i den nya noden:

  1. Name: type; Type: string; Value: property
  2. Name: propertyNames; Type: Name[] (klicka på knappen Multi); Value: oauthid- (Observera bindestrecket!)
 5. Klicka på Save All.

Logga in på AEM Assets

AEM-konfigurationen för Adobe Asset Link är nu klar.

Standardinloggningsskärmen visar nu två alternativ för alla användare.

Befintliga användare kan använda alternativet Sign in locally (admin tasks only) och fortsätta använda sina befintliga inloggningsuppgifter.

Slutför konfiguration

Mer information om hur användare kan använda Adobe Asset Link-panelen finns i Hantera resurser med hjälp av Adobe Asset Link-panelen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy