Skapa paket för namngiven användarlicensiering

Introduktion

Namngivna användarlicenser är standard och den mest populära licensieringsmetoden för att distribuera och använda Adobe Creative Cloud- och Document Cloud-produkter. Det är utformat för scenarier med nätverksanslutning där programlicenser hanteras utifrån enskilda användares behov. Med namngiven licensiering kan du ge dina slutanvändare alla funktioner som finns i programmen och tjänsterna. Användare kommer åt alla tillgängliga program och tjänster som organisationen har rätt till.

Lär dig mer om de olika alternativen för att distribuera och leverera program och uppdateringar till slutanvändarna.

Självbetjäningspaket

Precis som miljoner andra Adobe-användare kan du låta dina användare installera program och uppdateringar via Creative Cloud-datorprogrammet. Det minskar IT-kostnaderna och gör att dina användare har tillgång till alla verktyg de behöver och får uppdateringar direkt när de presenteras.

Gör något av följande om du vill aktivera självbetjäning även om användarna saknar administratörsbehörighet:

 • Skapa ett självbetjäningspaket.
 • Skapa ett hanterat paket där utökad behörighet är aktiverat.
 • Skapa ett paket som baseras på en Adobe-mall och där utökad behörighet är aktiverat.

Använd det här paketet för att ge användarna fullständig kontroll över de Adobe-program och -uppdateringar som de kan hämta och installera. Om dina användare inte har administratörsbehörighet för att hantera program och uppdateringar kan du skapa ett självbetjäningspaket åt dem.

Obs!

Med Creative Cloud-datorprogrammet kan dina användare bara installera de två senaste större versionerna av Creative Cloud-programmen. För de användare som behöver ha tidigare versioner kan du skapa och distribuera hanterade paket.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

 3. Välj Självbetjäningspaket och klicka på Nästa.

  Självbetjäningspaket

 4. Ange ett paketnamn och välj de obligatoriska alternativen:

  Alternativ för självbetjäningspaket

  Välj en plattform: Välj operativsystemet och processorstödet.

  Obs!
  • Du måste skapa separata paket för Intel- och Apple Silicon-enheter med macOS.
  • Du måste skapa separata paket för Windows 64-bitarsenheter, Windows 32-bitarsenheter och Windows ARM-enheter.

  Paket som skapas för ett visst operativsystem och en viss arkitekturtyp kan inte användas på andra operativsystem och processortyper.

  Språk: Välj vilket språk paketet ska skapas med.

  Använd OS-språkversion: Gör att du kan skapa ett paket som installeras på klientdatorns operativsystemspråk. I så fall är OS-språket det standardspråk som paketet distribueras på.

  (Inte tillgängligt för Windows ARM-enheter för närvarande) Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget Adobe Extension Manager: Gör att du kan skapa en undermapp i paketmappen som du kan använda för att ta med tillägg som du vill installera tillsammans med paketet. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.

  Inkludera Adobe Asset Link: (Tillgängligt om ovanstående alternativ är aktiverat) Det här tillägget ansluter Adobe Experience Manager (AEM) Assets till Creative Cloud-datorprogrammen Photoshop, Illustrator och InDesign.

  Obs! AEM Assets krävs. Mer information finns i Adobe Asset Link. Den här funktionen är enbart tillgänglig för kunder med Creative Cloud for enterprise.

  Dirigera om till intern uppdateringsserver: Gör att du kan dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information om den interna servern anges i en XML-fil för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i Paketera program via Admin Console.

  Aktivera installation av beta-appar: Gör att slutanvändarna kan installera och uppdatera betaprogram från Creative Cloud-datorprogrammet. Slutanvändarna kan sedan gå till Creative Cloud-datorprogrammet och installera eller uppdatera de här apparna. Läs mer.

 5. Klicka på Skapa paket.

  Sidan Paket visas. Du kan följa byggförloppet i paketlistan.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den period under vilken paketet kan hämtas från Admin Console.

  Klicka på paketets rad i informationsfönstret om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att hämta befintliga paket.

 6. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 7. Om du vill hämta och distribuera paketet senare klickar du på Hämta för det aktuella paketet.

Packageinfo.txt

Paketet som du hämtar innehåller en Packageinfo.txt-fil. I den här filen finns t.ex. följande information om paketet:

 • Paketnamn
 • Pakettyp – självbetjäning eller hanterat
 • Plattform
 • Språk
 • Version av Creative Cloud-datorprogrammet
 • Paketkonfigurationer
  • Remote Update Manager – aktiverad eller inaktiverad 
  • Panelen Program – aktiverad eller inaktiverad
  • Hämtning av betaprogram – aktiverad eller inaktiverad
  • Webbläsarbaserad autentisering – aktiverad eller inaktiverad
  • Panelen Filer – aktiverad eller inaktiverad
  • Panelen Marknad – aktiverad eller inaktiverad
  • Använd OS-språkversion – aktiverad eller inaktiverad

Filen PackageInfo.txt är endast avsedd som information.

Hanterade paket

Med hanterade paket kan du bestämma vad som distribueras och när det uppdateras. Du kan skapa paket som innehåller de senaste versionerna eller arkiverade versioner av Adobe-produkter. Dessa paket kan sedan distribueras till användarnas datorer i din organisation. Du kan även utföra obevakade och anpassade distributioner där användarna inte behöver göra något under installationen.

Om du tänker använda hanterade paket kan du

 • skapa ett hanterat paket där utökad behörighet är aktiverat
 • skapa förkonfigurerade paket genom att använda Adobe-mallar
 • Skapa anpassade paket med den konfiguration och de program du vill att dina användare ska ha.

Använd det här paketet om du vill ha större kontroll över de Adobe-program och -uppdateringar som användarna kan installera.

Obs!

Om du vill skapa paket som innehåller produkter som Adobe Captivate och Adobe Presenter, som varken ingår i Creative Cloud eller Document Cloud, kan du anpassa de befintliga Adobe-mallarna. Du kan inte använda följande procedur.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

 3. Välj Hanterat paket och klicka på Nästa.

  Hanterat paket

 4. Välj önskade alternativ på skärmen Konfigurera:

  Plattform: Välj operativsystemet och processorstödet.

  Obs!
  • Du måste skapa separata paket för Intel- och Apple Silicon-enheter med macOS.
  • Du måste skapa separata paket för Windows 64-bitarsenheter, Windows 32-bitarsenheter och Windows ARM-enheter.

  Paket som skapas för ett visst operativsystem och en viss arkitekturtyp kan inte användas på andra operativsystem och processortyper.

  Språk: Välj vilket språk paketet ska skapas med.

  Använd OS-språkversioner: Aktivera det här alternativet om du vill skapa ett paket som installeras på klientdatorns operativsystemspråk. OS-språket är det standardspråk som paketet installeras med.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på bredvid programmen på skärmen Välj program för att inkludera dem i paketet och klicka sedan på Nästa.

  Välj program

  Obs!
  • Om du lägger till en produkt som har tillhörande produkter, läggs den tillhörande produkten till automatiskt. Om du t.ex. lägger till Photoshop läggs Camera Raw och Adobe Preview till automatiskt. Du kan dock välja att ta bort de tillhörande produkterna.
  • Om du distribuerar ett program som har särskilda systemkrav på en dator som inte stöds, kommer installationsprogrammet att misslyckas. Titta i systemkraven för det program du installerar om så behövs.

  Du kan även filtrera listan över Tillgängliga program som du kan välja bland.

  Filtrera tillgängliga program

  Senaste versionerna: Visa den senaste versionen av alla tillgängliga program.

  Versioner med långsiktigt stöd: Visa versioner som Adobe stöder på lång sikt. Läs Supportpolicy för Creative Cloud om du vill veta vilka versioner som stöds för din Creative Cloud-plan. 

  Betaprogram: Visa tillgängliga betaprogram. Läs mer.

  Äldre versioner: Visa en lista med tidigare versioner av programmen. Företagets administratörer kan visa fler versioner som inte får säkerhets- eller funktionsuppdateringar genom att välja Tillgängliga programversioner i paketinställningarna (Admin Console > Paket > Inställningar).

 7. (Inte tillgängligt för Windows ARM-enheter för närvarande) Sök och välj plugin-program som ska tas med i paketet på skärmen Välj plugin-program och klicka på Nästa.

  Du kan markera kryssrutan Visa endast kompatibla plugin-program om du vill visa de plugin-program som är kompatibla med programmen i paketet. Det här filtret visas inte om du bara har Creative Cloud-datorprogrammet i ditt paket.

  Om du vill visa en lista över valda plugin-program klickar du på Valda plugin-program.

  Obs!

  De plugin-program som du inkluderar i paketet behöver inte nödvändigtvis ha stödprogrammet i samma paket. Du kan inkludera plugin-program och tillägg för program som har installerats tidigare på användarnas datorer. Om det inte finns något målprogram för ett plugin-program på en dator installeras det inte på datorn.

  Välj plugin-program

 8. Välj eller aktivera de alternativ som krävs och klicka på Nästa på skärmen Alternativ.

  Alternativ för Creative Cloud-datorprogram:

  • Aktivera självbetjänad installation: Tillåt slutanvändare att installera och uppdatera program från panelen Program i Creative Cloud-datorprogrammet. Läs mer.
  • Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera program: Tillåt att slutanvändare som inte har administratörsbehörighet installerar och hanterar sina program och uppdateringar via självbetjäning. Läs mer.
  • Inaktivera automatisk uppdatering för slutanvändare: Se till att slutanvändare inte kan uppdatera sina program automatiskt via Creative Cloud-datorprogrammet. Läs mer.
  • Aktivera självbetjänad installation av plugin-program: Tillåt att användare installerar och uppdaterar plugin-program från fliken Marknaden och Creative Cloud-datorprogrammet. Om du avmarkerar det här alternativet kan användarna inte bläddra bland eller installera några plugin-program med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet. Användarna måste avsluta och starta om när du ändrar inställning för det här alternativet. De kan även logga ut och logga in i Creative Cloud-datorprogrammet igen så att ändringarna syns. Läs mer.
  • Inaktivera filsynkronisering: Stänger av den automatiska synkroniseringen av filer till klientdatorer. Alternativet är praktiskt när du installerar paket i en testmiljö där du vill inaktivera filsynkronisering. Läs mer om hur du inaktiverar filsynkronisering. Det här alternativet är bara tillgängligt för Creative Cloud-prenumeranter i affärsorganisationer och utbildningsorganisationer. Det är inte tillgängligt för prenumeranter på myndigheter.
  • Aktivera webbläsarbaserad inloggning: Användarna måste som standard logga in med Creative Cloud-datorprogrammet. Välj detta alternativ för att omdirigera användarna så att de loggar in via webbläsaren. Läs mer.
  • Aktivera installation av beta-appar: Gör att slutanvändarna kan installera och uppdatera betaprogram från Creative Cloud-datorprogrammet. Slutanvändarna kan sedan gå till Creative Cloud-datorprogrammet och installera eller uppdatera de här apparna. Läs mer.

  Läs även om andra anpassningsalternativ i Creative Cloud-program och -tjänster | Anpassningar.

  Hanteringsalternativ:

  • Aktivera Remote Update Manager: Aktiverar användning av Remote Update Manager. Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Läs mer.
  • Dirigera om till intern uppdateringsserver: Gör att du kan dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information om den interna servern anges i en XML för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Lär dig hur du gör inställningar.
  • (Inte tillgängligt för Windows ARM- eller macOS-enheter (Apple Silicon) för närvarande) Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget Adobe Extension Manager: Det här alternativet är aktiverat om du har plugin-program i paketet. En undermapp för tillägg som ska installeras med paketet skapas i paketmappen. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.
   • Inkludera Adobe Asset Link: (Tillgängligt om ovanstående alternativ är aktiverat) Det här tillägget ansluter Adobe Experience Manager (AEM) Assets till Creative Cloud-datorprogrammen Photoshop, Illustrator och InDesign.
  Obs!

  AEM Assets krävs. Mer information finns i Adobe Asset Link. Den här funktionen är bara tillgänglig för enterprise-kunder.

  • Installera paket i egen installationskatalog: Gör att du kan installera programmen i det här paketet i en egen installationskatalog. Katalogen definieras på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Lär dig hur du gör inställningar.
 9. På skärmen Slutför anger du paketets namn och granskar paketinformationen, inkluderade program och plugin-program. Klicka sedan på Skapa paket.

  Slutför paketet

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan hämtas från Admin Console.

  Klicka på paketets rad i informationsfönstret om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att hämta befintliga paket.

 10. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på din dator där du vill spara paketet.

 11. Om du vill hämta och distribuera paketet vid ett senare tillfälle klickar du på Hämta för det önskade paketet om paketet är uppdaterat. Om inte klickar du någonstans på paketets rad och sedan på Uppdatera i sidopanelen med information som öppnas för att uppdatera paketet först.

Paket med endast Acrobat

Om ditt företag bara är berättigat till Document Cloud i Admin Console kan du skapa paket med endast Acrobat.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

 3. Ange ett paketnamn och välj de obligatoriska alternativen.

  Alternativ för självbetjäningspaket

  Välj en plattform:

  Välj operativsystemet och processorstödet.

  Obs!
  • Du måste skapa separata paket för Intel- och Apple Silicon-enheter med macOS.
  • Du måste skapa separata paket för Windows 64-bitarsenheter, Windows 32-bitarsenheter och Windows ARM-enheter.

  Paket som skapas för ett visst operativsystem och en viss arkitekturtyp kan inte användas på andra operativsystem och processortyper.

  Språk:

  Välj vilket språk paketet ska skapas med.

  Aktivera Remote Update Manager:

  Gör att du kan fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn med administratörsbehörighet. Mer information finns i Remote Update Manager.

 4. Klicka på Skapa paket.

  Sidan Paket visas. Du kan följa byggförloppet i paketlistan.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan hämtas från Admin Console.

 5. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 6. Om du vill hämta och distribuera paketet vid ett senare tillfälle klickar du på paketnamnet i paketlistan och klickar sedan på Hämta i den högra rutan.

Obs!

Om du skapar macOS-paket hämtas Adobe Package Downloader till din dator. Öppna och kör det för att slutföra hämtningen av paketet. Mer information finns här.

Använd Customization Wizard för att anpassa paketet när du har skapat paket med endast Acrobat eller paket där Acrobat ingår med de metoder som beskrivs i det här dokumentet.

Customization Wizard underlättar anpassningen och konfigurationen av Acrobat-funktioner och program i installationsprogrammet före distributionen i organisationen.

Creative Cloud Packager

Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre. Inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder de arbetsflöden som finns för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Se hur du skapar paket med Namngiven användarlicensiering och paket med Licensiering för delade enheter.

Använd Creative Cloud Packager för att skapa egna paket när du behöver annan licensiering än namngiven, till exempel enhetslicensiering.

Läs systemkraven innan du hämtar och installerar Creative Cloud Packager.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Verktyg.

 2. Hämta Creative Cloud Packager från Creative Cloud Packager-rutan utifrån vilket operativsystem du har.

  Administratörsverktyg för paketering och hantering

Mer information om hur du skapar och distribuerar paket med hjälp av Creative Cloud Packager finns i Distribuera och leverera program och uppdateringar.

Avinstallera produkter och licenser

När du skapar och driftsätter paket på klientdatorer måste du även ta bort tidigare installerade produkter och licenser. Säg att din organisation migrerar från licenser för delade enheter till licenser för namngivna användare. Då ska du avinstallera alla produkter och licenser som tidigare har installerats på datorn. Det är också vanligt att klientdatorer kan innehålla flera versioner av program. Det kan även finnas licenser som står i konflikt med varandra. Klientmaskinerna kanske förbrukar onödiga licenser. Dessa licenser returneras inte till driftsättningspoolen.

I alla dessa situationer rekommenderar vi att du använder någon av dessa metoder för att avinstallera produkterna och/eller licenserna på klientdatorerna:

 • Använd det installerade paketet (rekommenderas): Använd den här metoden om du har paketfilerna (som du hämtade från Admin Console) tillgängliga. Läs om hur du använder det installerade paketet.
 • Skapa avinstalleringspaket: Använd den här metoden om paketfilerna (som du hämtade från Admin Console) inte är tillgängliga. Läs om hur du skapar ett avinstalleringspaket
 • Avinstallering på flera maskiner: Använd verktyg från tredje part som ARD och SCCM för att fjärravinstallera paketet på flera av dina kunders maskiner samtidigt.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto