Migrera från Admin Console för team

Om du har migrerat från Admin Console för team till Adobe Admin Console kan du använda det här dokumentet för att förstå ändringarna i terminologi och arbetsflöden.

Följande tabell mappar den gamla terminologin till den nya.

Admin Console för team och VIP Adobe Admin Console
Hantera användare
Lägga till administratörer Lägga till en administratör
Tilldela en enskild användare en licens Tilldela produkter
Tilldela licenser till flera användare Lägga till användare
Ta bort licenser Ta bort användare
Tilldela om en licens Tilldela om licenser genom att ta bort användare och sedan lägga till användare.
Hantera ditt konto och medlemskap
Köpa licenser Lägga till produkter och licenser
Ändra primär administratör Ändra avtalsägare
Ändra teamnamn Redigera organisationsnamn
Obs!

Mer information om hur du hanterar organisationens teammedlemskapskonto finns i Kom igång med team.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto