Användarhandbok Avbryt

Konfigurera identitet och enkel inloggning (SSO)

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrering med Canvas LMS
   4. Integrering med Blackboard Learn
   5. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   6. Lägg till användare via kontaktregistersynkronisering
   7. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   8. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
   2. Komma igång
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Lär dig konfigurera användares konton med olika ID-typer med eller utan enkel inloggning. Konfigurera SSO för Adobe-programvara, konfigurera SAML-inställningar och gå igenom de vanligaste frågorna och felen.

Viktiga termer och begrepp

En katalog i Admin Console är en enhet som innehåller resurser, till exempel användare, och policyer, till exempel autentisering. Dessa kataloger påminner om LDAP-kataloger eller aktiva kataloger.

Organisationens identitetsleverantör, till exempel Active Directory, Microsoft Azure, Ping, Okta, InCommon eller Shibboleth.

Systemadministratör Arbetar med IdP-kataloghanterare och DNS-hanterare för att konfigurera identiteten på Admin Console.

DNS-hanterare Uppdaterar DNS-token för att validera vem som äger domänen

IdP-kataloghanterare Hanterar IdP-portalen och tillhörande kopplingar

Skapas och ägs av ett företag. Hanteras av slutanvändaren. Ett Business ID (och alla resurser som är kopplade till detta ID) ägs av företaget. Slutanvändare kan inte registrera sig och skapa ett personligt Business ID. De kan inte heller registrera sig för ytterligare produkter och tjänster från Adobe med ett Business ID. Läs mer

Skapas, ägs och hanteras av en organisation. Adobe hanterar Enterprise ID och utför autentisering, men organisationen underhåller Enterprise ID. Administratören skapar ett Enterprise ID och utfärdar det till en användare. Administratörer kan återkalla åtkomsten till produkter och tjänster genom att ta över kontot eller genom att ta bort detta Enterprise ID för att permanent blockera tillgång till associerade data. Läs mer

Skapas och ägs av en organisation, och kopplas till företagskatalogen via federation. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar enkel inloggning via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).

Följande är några krav och scenarier där Federated ID rekommenderas:

 • Om du vill driftsätta till användare baserat på organisationens företagskatalog.
 • Om du vill hantera autentiseringen av användare.
 • Om du behöver strikt kontroll över vilka program och tjänster som är tillgängliga för en användare.

Konfigurera identitet utan enkel inloggning

Du kan använda Business ID eller Enterprise ID om organisationen för närvarande inte använder SSO med andra program.

Konfigurera identitet med Business ID

Vi uppdaterar alla befintliga Adobe ID:n till Business ID:n för att ge tillgång till företagslagring och andra funktioner för företag. Alla nya företagskunder kommer att använda Business ID för sina teammedlemmar.

Om du vill använda Business ID-konton för dina användare finns mer information i Introduktion till Business ID och nya lagringsfunktioner.

Kom igång genom att lägga till användare eftersom Business ID-katalogen skapas automatiskt i Admin Console.

Konfigurera identitet med Enterprise ID

Du kan konfigurera en Enterprise ID-katalog om du vill ha mer kontroll över användarnas data utan att använda SSO. Det är bara administratörer som skapar Enterprise ID och utfärdar det till användare.

Titta i Konfigurera en organisation med Enterprise ID om du vill få mer information om kraven och stegen som krävs för att skapa Enterprise ID-kataloger.

Konfigurera identitet med enkel inloggning (SSO)

Du måste konfigurera användaridentiteten med Federated ID-konton för att använda SSO. Följande är några krav och scenarier där Federated ID rekommenderas:

 • Om du vill driftsätta till användare baserat på organisationens företagskatalog.
 • Om du vill hantera autentiseringen av användare.
 • Om du behöver strikt kontroll över vilka program och tjänster som är tillgängliga för en användare.

Konfigurera en ny SSO-integrering

Du kan använda populära identitetsleverantörer, som Microsoft Azure AD och Google, eller använda andra SAML-baserade identitetsleverantörer för att konfigurera SSO mellan din organisation och Adobes produkter.

Azure AD (rekommenderas)

Annan SAML-baserad IdP

Konfigurera SSO med andra SAML-leverantörer

Integrera med en valfri SAML-kompatibel standardidentitetsleverantör (IdP).

Google (rekommenderas)


Hantera en befintlig SSO-konfiguration

Följ de här stegen när du har konfigurerat SSO mellan organisationen och Adobe:

Lär dig hantera dina domäner och kataloger:


Fel och vanliga frågor

Hitta svar på frågor och lösningar på fel som kan uppstå när du konfigurerar och hanterar SSO:

Azure AD

Annan SAML-baserad IdP

Google

Delta i samtalet

Om du vill samarbeta, ställa frågor eller chatta med andra administratörer kan du använda vår Enterprise- och Teams-community.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto