I händelseloggarna finns mer information om fel som inträffar när Federated ID konfigureras. Du kan visa händelseloggarna för alla aktiva domäner som konfigurerats som Federated ID.

Använd följande procedur för att visa händelseloggarna för en domän i din organisation:

 1. Logga in på Admin Console och gå till Inställningar > Identitet.

  På sidan Identitet visas alla domäner i din organisation.

 2. Klicka på domännamnet för att visa händelseloggarna.

  Obs!

  Händelseloggar finns bara för aktiva domäner.

 3. Gå till Händelseloggar.

  På fliken Händelseloggar visas loggarna för den valda domänen.

  Du kan filtrera händelselistan efter tid:

  • (Standard) Senaste dygnet
  • Senaste veckan
  • Senaste månaden
  • Hittills

  Eller efter typ:

  • (Standard) Alla händelser
  • Felhändelser

  Du kan också sortera listan efter tid.

  Obs!

  Händelseloggar är tillgängliga för visning i Admin Console under 90 dagar. Loggar som är äldre än 90 dagar tas bort från servern.

 4. Klicka på händelserubriken i listan för att visa information om händelsen.

  Händelseloggar

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy