Fel  Beskrivning
-175

Det gick inte att installera tillägget – utökade privilegier krävs. Klicka här för mer information och försök igen.

Tillägg installeras genom ett installationsprogram för.zxp-filer,eller genom skrivbordsprogrammet Creative Cloud om det hämtas genom Adobe Exchange. Du behöver administratörsåtkomst för att installera tillägg.

Detta inträffar om du inte har administratörsåtkomst för installation av program på din dator, eller om du klickar på Nej eller Avbryt när du blir ombedd att ange ett administratörslösenord. Ange administratörslösenordet om det krävs under installationen.

Lösning: Försök att installera igen. Gå till My Exchange, leta upp tillägget och, om det har installerats, klicka på Uninstall. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install. Klicka på meddelandet när det visas. Ange ditt administratörslösenord om du uppmanas till det och klicka på Ja i dialogrutan.
Du kan också klicka på länken Install Issues? under My Exchange för att installera det på ett annat sätt.

-201

Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn). Kontrollera att tillägget är giltigt och har hämtats.

Det gick inte att packa upp ZXP-filen.

Lösning: Försök att installera igen. Gå till My Exchange, leta upp tillägget och, om det har installerats, klicka på Uninstall. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install.

Du kan också klicka på länken Install Issues? under My Exchange för att installera det på ett annat sätt.

-402 Det gick inte att verifiera signaturen.

Lösning: Signera ZXP-filen på nytt genom det senaste ZXPSignCmd-verktyget.
-403, -411 Det gick inte att installera tillägget eftersom det är inkompatibelt med de installerade Adobe-programmen.

Det gick inte att hitta ett kompatibelt CC-program.

Lösning: Installera det kompatibla CC-programmet innan du installerar tilläggen. Försök att installera tillägget igen när programmet har installerats. Gå till My Exchange, leta upp tillägget och, om det har installerats, klicka på Uninstall. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install.
-407, -408 Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) – Ett annat tillägg som krävs av detta tillägg har inte installerats eller aktiverats.

Lösning: 
Kontrollera vilka tillägg som först måste installeras genom att läsa beskrivningen av tillägget som du försöker installera. Installera först det tillägg som krävs, och installera sedan om detta tillägg. Gå till My Exchange, leta upp tillägget och, om det har installerats, klicka på Uninstall. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install.
-412 Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) – Ett tillägg med samma namn har redan installerats.

Lösning: Kontrollera om tillägget du redan har installerat är det du söker. Om det är en annan produkt med samma namn, och du vill installera tillägget som är tillgängligt genom My Exchange, måste du avinstallera tillägget som redan har installerats, och sedan göra om installationen genom My Exchange. Gå till My Exchange, leta upp tillägget och, om det har installerats, klicka på Uninstall. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install.
-418 Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) – En nyare version av tillägget har redan installerats.

Lösning: 
Om du vill installera den specifika version som är tillgänglig genom My Exchange måste du radera den nyare versionen av tillägget som du redan har installerat, och sedan installera om den äldre versionen genom My Exchange. Gå till My Exchange, leta upp tillägget och, om det redan har installerats, klicka på Uninstall. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install.

-456

Fall 1: Tillägget kräver att relevanta CC-program avslutas för att slutföra installationen. Klicka här om du vill visa mer information.

Fall 2: Tillägget kräver att dess kompatibla Adobe-program avslutas för att slutföra installationen. Klicka här om du vill visa mer information.

Lösning: Avsluta de kompatibla CC-program som är igång. Installationen återupptas automatiskt efter några minuter.

-458 Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) – Ingen av de Adobe-program som krävs har installerats.

Lösning: Installera minst ett CC-program som stöder det här tillägget. Installationen återupptas automatiskt efter några minuter. Om tillägget inte installeras automatiskt i programmet kan du ominstallera det från avsnittet My Exchange. Gå till My Exchange, leta upp tillägget och, om det har installerats, klicka på Uninstall. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install.

Du kan också klicka på länken Install Issues? under My Exchange för att installera det på ett annat sätt.
-459 Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) eftersom det är inkompatibelt med de installerade Adobe-programmen. Läs mer om kompatibilitetsavsnittet genom att klicka här.

Lösning: 
Kontrollera kraven för tillägget och ladda sedan ned och hämta en kompatibel version av CC-programmet. Installationen återupptas automatiskt efter några minuter. Om tillägget inte installeras automatiskt i programmet kan du ominstallera det från avsnittet My Exchange. Gå till My Exchange och leta upp tillägget. Klicka på Uninstall om det redan har installerats. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install.

Du kan också klicka på länken Install Issues? under My Exchange för att installera det på ett annat sätt.

-1xx

(-152,-154, -155, -156, -157, -158, -160, -161, -162, -163, -164, -165, -168, -169, -171, -172, -176, -178, -179)

 

Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) – Det uppstod ett fel med filen när tillägget installerades.

Lösning: Tillägget är skadat. Prova med att hämta det igen. Klicka på länken Install Issues? under My Exchange eller gå till Adobe Exchanges onlineforum för vidare hjälp.
-2xx

(-251, -252, -253, -254, -255, -256, -257, -259, -260, -261, -265, -266, -267, -268, -269, -270, -271, -272)

Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) – Det uppstod ett fel med filen när tillägget installerades.

Det gick inte att parsa filen.
Lösning: Tillägget är skadat. Hämta det igen. Klicka på länken Install Issues? under My Exchange eller gå till Adobe Exchanges onlineforum för vidare hjälp.

-5xx

(-500, -501, -502, -503, -504, -505, -506, -507, -508, -508, -509)
Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) – Det gick inte att uppdatera databasen. Klicka här om du vill visa mer information.

Lösning: Tillägget är skadat. Hämta det igen. Klicka på länken Install Issues? under My Exchange eller gå till Adobe Exchanges onlineforum för vidare hjälp.

-6xx

(-601, -602, -603, -604, -651, -652, -653)

 

Det gick inte att installera tillägget (tilläggets namn) – Det gick inte att validera licensen online.

Lösning: Tillägget är skadat. Hämta det igen. Klicka på länken Install Issues? under My Exchange eller gå till Adobe Exchanges onlineforum för vidare hjälp.
0

Lösning: Installationsprogrammet försöker tre gånger. Prova att göra en ominstallation från avsnittet med dina tillägg om installationen misslyckas vid alla tre försök. Gå till My Extensions, leta upp tillägget och, om det redan har installerats, klicka på Uninstall. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort, och klicka sedan på Install.

Om installationen misslyckas klickar du på länken Install Issues? under My Exchange för att installera det på ett annat sätt, eller går till Adobe Exchanges onlineforum eller kontaktar utvecklaren för vidare hjälp.

MXI-filen är ogiltig, tillägget har inte installerats. Extension Manager överensstämmer inte med versionen för ditt Adobe-program. Exempelvis använder du Extension Manager CS6 för att installera ett CC-kompatibelt tillägg.

Lösning: Kontrollera kompatibilitetsinformationen på tilläggetsstartsidapå Exchanges webbplats. Kontrollera att tillägget är kompatibelt med ditt specifika Adobe-program.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy