Du visar hjälpinnehåll för version:

SocialUtils Package Deprecated

The package com.adobe.cq.social.ugcbase.SocialUtils was deprecated in AEM 6.1.

The following tables list the methods to use in place of SocialUtils methods.

SocialResourceUtilities Package

Methods in com.adobe.cq.social.srp.utilities.api.SocialResourceUtilities
Boolean checkPermission(ResourceResolver resolver, String path, String action)  
SocialResourceProvider getSocialResourceProvider(Resource resource)  
SocialResourceConfiguration getStorageConfig(Resource resource)  
Resource getUGCResource(Resource userResource)  
Resource getUGCResource(Resource userResource, ResourceResolverFactory rrf) new
Resource getUGCResource(Resource userResource, ResourceResolverFactory rrf, String resourceTypeHint) new
Resource getUGCResource(Resource userResource, String resourceTypeHint)  
boolean hasModeratePermissions(Resource resource)  
String resourceToACLPath(Resource resource)  
String resourceToUGCStoragePath(Resource resource) replaces String resourceToUGCPath(Resource resource)
String UGCToResourcePath(Resource resource)  
String UGCToResourcePath(String ugcPath) method signature changed
String UGCToResourcePath(String ugcPath, ResourceResolver resolver) new

 

Methods in com.adobe.cq.social.utilities.resource.api.SocialResourceUtilities
SocialResourceProvider getSocialResourceProvider(Resource resource) replaces SocialResourceProvider getConfiguredProvider(Resource resource)

SCFUtilities Package

Methods in com.adobe.cq.social.utilities.scf.api.SCFUtilites
String getAvatar(UserProperties userProperties)
String getAvatar(UserProperties userProperties, int size)
String getAvatar(UserProperties userProperties, String absoluteDefaultAvatar)
String getAvatar(UserProperties userProperties, String absoluteDefaultAvatar, SocialUtils.AVATAR_SIZE size)
Page getContainingPage(Resource resource)
String getSocialProfileURL(String username, ResourceResolver resolver, Page page)
UserProperties getUserProperties(ResourceResolver resolver, String userId)

For Internal Use Only

boolean canAddNode(Session session, String path)
String createUniqueNameHint(String message)
String createUniqueNameHint(String message, int numRandomChars)
String generateRandomString(int length)
SocialResourceConfiguration getDefaultStorageConfig()
Page getPage(String path, ResourceResolver resolver)
String getPagePath(Resource resource)
String getPagePath(String path)
String getResourceTypeForIncludedResource(Resource component, String defaultResourceType, String designPropertyName)
String getResourceTypeFromDesign(Resource resource, String styleProperty, String defaultValue)
boolean isResourceOwner(Resource resource)
String mapUGCPath(Resource resource)
String mapUGCPath(String ugcPath, ResourceResolver resolver)
boolean mayPost(ResourceResolver resolver, Resource resource)
String prepareUserGeneratedContent(ResourceResolver resolver, String path)

Methods No Longer Available

Node createNode(ResourceResolver resolver, String path, String nodeType)
Resource getResourceAtPath(ResourceResolver resolver, String path)
Resource getResourceAtPath(ResourceResolver resolver, String path, String resourceType)
Configuration getStorageCloudServiceConfig(Resource resource)
TranslationManager getTranslationManager()
TranslationSaveQueue getTranslationSaveQueue()
boolean mayAccessUGC(ResourceResolver resolver)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy