Configure trusted header authentication (SSO)

How do I configure trusted header authentication (SSO, single sign on) for a CQ5 instance?

Solution

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?