Symptom

CQ5.3 instance is getting java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space exceptions in the logs.

Resolution

Add -XX:MaxPermSize=128m JVM parameter via CQ_JVM_OPTS variable in the CQ start or serverctl script.

Applies to

CQ 5.3

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy