Konfigurationsfilsreferens för Extension Manager CC

Tillägg för Adobe® Creative Cloud® paketeras för installation i program med Adobe Extension Manager.

MXI är ett XML-schema som anger olika attribut för ett tillägg. Detta dokument listar och beskriver XML-element som definieras av MXI-formatet för Creative Cloud.

Detta är målprogrammen för tillägg:

  • Dreamweaver®
  • Flash Professional®
  • Photoshop®
  • Illustrator®
  • InDesign®
  • InCopy®
  • Premiere Pro®
  • Prelude®
  • Captivate®

Extension Manager CC är endast kompatibel med Adobe Creative Cloud-program. Installera tillägg för tidigare versioner med motsvarande version av Extension Manager. Alla element i MXI-filen som inte stöds av en produkt ignoreras under installationen.

Innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto