Använda Fireworks med Illustrator

Det är enkelt att dela vektorbilder mellan Fireworks och Adobe Illustrator®. Utseendet på objekten kan variera mellan de olika programmen eftersom Fireworks inte har samma funktioner som alla andra vektorgrafikprogram.

Fireworks stöder import av Illustrator (AI) CS2-filer och senare, med alternativ för att bibehålla många aspekter för de importerade filerna, som lager och mönster. Länkade bilder importeras dock inte.

Du kan överföra Illustrator-bilder till Fireworks där du kan redigera och webboptimera dem. Du kan också exportera Illustrator-filer från Fireworks.

När du importerar Illustrator-filer bevaras följande funktioner i Fireworks:

Bezier-punkter

Bézierpunkternas antal och placering bevaras.

Färger

Färger bevaras så nära som möjligt vid import av AI-innehåll till Fireworks. Fireworks stöder endast RGB-schemat. Andra scheman än RGB-scheman konverteras automatiskt till RGB-scheman med 8 bitar innan de importeras till Fireworks.

Textattribut:

Det går att kopiera text från Illustrator till Fireworks utan att utseendet på texten ändras.

När du importerar text bevaras följande i Illustrator:

 • Teckensnitt

 • Storlek

 • Färg

 • Fet

 • Kursiv

 • Justera (Vänster, Höger, Centrera, Justera)

 • Orientering (Vågrät, Lodrät vänster till höger, Lodrät höger till vänster)

 • Teckenmellanrum

 • Teckenplacering (Normal, Upphöjd, Nedsänkt)

 • Automatisk kerning

 • Kerningpar

Obs!

Om du snabbt vill importera viss text till en Illustrator-fil kopierar du den direkt till Fireworks. Kopierad text behåller alla textattribut.

Övertoningsfyllningar

Övertoningar importeras som Fireworks-övertoningar. Alla färgpunkter i övertoningen bevaras. Opacitetsvärden som är associerade med övertoningsfyllningar bevaras också vid importen.

Bilder

Illustrator AI-filer kan innehålla monterade filer av följande typer: PDF, BMP, EPS, GIF, JPEG, JPEG2000, PICT, PCX, PCD, PSD, PXR, PNG, TGA och TIFF. Inbäddade bilder överförs till Fireworks som rastrerade bilder. Men, det går inte att öppna Illustrator-filer som innehåller länkade bilder, som EPS eller AI, i Fireworks.

Urklippmask

Fireworks stöder import av urklippsmasker med banor och sammansatta banor på en grundläggande nivå.

Fyllda linjer

Fyllda linjer importeras som ett ritobjekt.

Helfyllningar

Fyllda banor importeras som ett ritobjekt.

Sammansatta banor

Sammansatta banor importeras som ett ritobjekt.

Grupper

Gruppen bevaras och de individuella gruppobjekten importeras som ritobjekt.

Diagram

Diagram importeras som grupper och kan inte längre redigeras som diagram.

Mallar

Illustrator-mallar är i själva verket banor och importeras inte som Fireworks-mallar.

Mönster

Mönster importeras som individuella rektanglar. Dessa rektanglar importeras som originalmönster i Fireworks och mönstret kopplas till ritobjektet.

Penseldrag

Penseldrag importeras som flera grupper (en grupp per stängd bana).

Symboler

Symboler importeras som normala gruppobjekt.

Genomskinlighet

Objektopacitet importeras på rätt sätt och de ursprungliga Illustrator-värdena för genomskinlighetsinställningar bevaras.

Underlager

Alla underlager importeras som Fireworks-originalunderlager.

Importera Illustrator-filer som innehåller flera ritytor

Du kan öppna en Illustrator -fil som innehåller flera ritytor genom att göra något av följande:

Importera Illustrator-filen till Fireworks

Om du vill importera ritytor individuellt från Adobe Illustrator-filer som innehåller flera ritytor använder du alternativet Arkiv > Importera.

När du importerar en Adobe Illustrator -fil som innehåller flera ritytor aktiveras menyn Sida i dialogrutan Vektorfilsalternativ. Välj den rityta du vill importera på menyn Sida. Varje Illustrator-rityta mappas till en Fireworks-sida. Ritytorna 1, 2 och 3 i Adobe Illustrator-filen visas till exempel som 1, 2 respektive 3 på menyn Sida.

Öppna Illustrator-filen i Fireworks

Om du vill öppna alla ritytor i en Illustrator-fil väljer du Arkiv > Öppna och öppnar Illustrator-filen. Eftersom alla ritytor öppnas som separata sidor avaktiveras alternativen för filkonvertering i dialogrutan Vektorfilsalternativ.

Obs!

Filkonverteringsalternativen är avaktiverade om du importerar Illustrator-filer från tidigare versioner än version CS3 eller Illustrator-filer med en enda rityta.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto