Viktig påminnelse:
Flash Player utgår den 31 december 2020. Mer information finns på informationssidan för Flash Player EOL.

 
Specialerbjudande: Prova Photoshop CC, världens bästa program för bildbehandling och grafisk design. Kostnadsfritt i sju dagar.

Installera Flash Player i fem enkla steg

1. Kontrollera om Flash Player är installerat på datorn

2. Hämta den senaste versionen av Flash Player

Om du inte har den senaste versionen hämtar du den här: Ladda ned Adobe Flash Player

3. Installera Flash Player

När du har hämtat Flash Player följer du installationsanvisningarna som visas på nedladdningssidan.

4. Aktivera Flash Player i webbläsaren

Information om Internet Explorer finns i Aktivera Flash Player för Internet Explorer.

Se Aktivera Flash Player för IE i Windows 10 för Internet Explorer i Windows 10.

     Se Aktivera Flash Player för Edge i Windows 10 för äldre Edge-versioner i Windows 10.

    Se Aktivera Adobe Flash i Microsoft Edge för Chromium-baserade Edge i Windows 10.

Information om Firefox på alla operativsystem finns i Aktivera Flash Player för Firefox.

Information om Safari på Mac OS finns i Aktivera Flash Player för Safari.

Information om Google Chrome finns i Aktivera Flash Player för Chrome.

Information om Opera finns i Aktivera Flash Player för Opera.

5. Kontrollera om Flash Player är installerat

Om du ser moln som rör sig i animeringen nedan är Flash Player korrekt installerat. Grattis! 

Om du inte ser animeringen trots att du har utfört alla steg uppdaterar du den här sidan med ikonen nedan.