Viktig påminnelse:
Flash Player upphör 31 december 2020. Se informationssidan om Flash Players upphörande för mer information.

Sidan för Flash Player-arkiv har inaktiverats. Kunder som behöver Flash Player kan gå till vår hämtningssida för den senaste tillgängliga versionen:

Hämtningar för konsumenter: https://get.adobe.com/flashplayer

Enterprise-distribution: https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html

Behöver du hjälp? Gå till användarforumen för Flash Player om du behöver hjälp.