Information om arkiverade Adobe Flash Player-versioner och länkar till hämtning av äldre versioner.

Adobe rekommenderar att alla Flash Player-användare med system som stöds uppgraderar till den senaste versionen. Du kan hämta den senaste versionen av Flash Player från Flash Player Download Center.

Arkiverade versioner av Flash Player för utvecklare

Om du är utvecklare och behöver testa en webbplats med olika versioner av Flash Player kan du hämta dem från listan nedan.

Hämta den mest aktuella versionen från Flash Player Download Center för regelbunden användning.

Avinstallation

Instruktioner om hur du tar bort Flash Player finns i Avinstallera Flash Player. Starta om datorn innan du installerar en annan version av Flash Player.

Växla mellan versioner

För information om hur man växlar mellan olika Flash Player-versioner, se Felsökningsversion och installationsfelsökning för utvecklare i Flash Player.

Arkiverade versioner

Adobes tekniska support erbjuder inte support för installationer eller bruk av tidigare versioner, som du kan hämta från listan nedan. För en beskrivning av filer som tillhandahålls i varje komprimerat arkiv, se den bifogade filen readme.txt.

Följande tabell visar den mest aktuella versionen som stöds i olika operativsystem. (Om fler än en version av en utgåva visas nedan, har den senaste det högsta numret efter den andra punkten.)

Nyaste versionen av Flash Player som stöds Operativsystem
Flash Player Hämtningscenter
 • Mac OS X 10.10 (Intel processor), eller senare
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Windows Server 2008
 • Red Hat 5.6+
 • Open SUSE 11.3+
 • Ubuntu 10.04+
Flash Player 29.0.0.171
 • Mac OS X 10.9
Flash Player 22.0.0.209
 • Mac OS X 10.6 – 10.8
Flash Player 11.2.202.223
 • Solaris x86 och Sparc
Flash Player 10.1.102.64
 • Mac OS X 10.4+ (Power PC-processor)
Flash Player 11.1.102.55  
 • Windows 2000
Flash Player 10.3.183.90
 • Mac OS X 10.5
Flash Player 9
 • Mac OS X 10.1–10.3
 • Windows 98, Windows ME
 • Red Hat 3 och 4
 • Novell SUSE 9.x eller 10.1
Flash Player 7
 • Mac Classic (9 och tidigare)
 • Windows 95, Windows NT
 • Red Hat Enterprise Linux WS v. 3 och Red Hat Linux 9
 • Sun Java Desktop System 1.0
Mobiloperativsystem Operativsystem
Certifierade enheter Se avsnittet Flash Player-certifierade enheter längst ned på denna Developer Connection-sida.

Playerglobal.swc-arkiv – endast utvecklare

Flash Player-arkiv

Arkiv för felsökning av tidigare utgåvor och innehåll

Flash Player för Android 4.0-arkiv

Den 10 september 2013 lanserade Adobe Flash Player 11.1.111.73 för Android 2.x och 3.x och 11.1.115.81 för Android 4.0.x i enlighet med informationen som gjorts tillgängligt offentligt i Adobes Flash-översikt. Det här är den slutgiltiga uppdateringsversionen av Flash Player för operativsystemet Android. Vi rekommenderar inte att du hämtar den här versionen för tidigare Android-versioner, men om du vill göra det följer du länkarna nedan:

Flash Player för Android-arkiven 2.x och 3.x

Den 10 september 2013 lanserade Adobe Flash Player 11.1.111.73 för Android 2.x och 3.x och 11.1.115.81 för Android 4.0.x i enlighet med informationen som gjorts tillgängligt offentligt i Adobes Flash-översikt. Det här är den slutgiltiga uppdateringsversionen av Flash Player för operativsystemet Android. Vi rekommenderar inte att du hämtar den här versionen för tidigare Android-versioner, men om du vill göra det följer du länkarna nedan:

Äldre arkiv

Inaktivera automatisk uppdatering

Flash Player ställs i regel in på automatiskt uppdateringsläge när du markerar kryssrutan Installera om möjligt uppdateringar automatiskt. Den här metoden rekommenderas.

Om du endast ska installera en gammal version och inte kräver den automatiska uppdateringen (på grund av systembegränsningar, version, konflikter och så vidare), ska du inte markera kryssrutan under installationen. Välj i stället Meddela mig när uppdateringar är tillgängliga i kryssrutan och klicka på Klar.

Friskrivning

Förutom där annat så uttryckligen anges i ett avtal mellan dig och Adobe, tillhandahålls alla spelare "I BEFINTLIGT SKICK" utan något slags garanti, och endast i testsyfte. Spridning av dessa spelare är förbjuden förutom där annat så uttryckligen anges i ett avtal mellan dig och Adobe.

Under inga omständigheter påtar sig Adobe något ansvar för särskilda, indirekta alternativt påföljande skador eller några skador över huvud taget som uppkommer till följd av nedsatt användbarhet, dataförlust eller uteblivna intäkter, oavsett om det rör sig om en åtgärd som gäller kontraktsbrott, garanti eller kränkning (inklusive vårdslöshet) som uppstår till följd av eller i samband med informationen eller programvaran.

Adobe kan göra ändringar av informationen, programvaran och tekniska specifikationer när som helst och utan föregående meddelande.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy