Obs!

Om du använder Chrome- eller Chromium-webbläsare och du vill ändra Flash Player-inställningarna använder du Flash Player onlineinställningshanteraren.

Observera att om du har installerat PPAPI-version av Flash Player, måste du använda den inbyggda kontrollpanelen i Flash Player för att konfigurera dina uppdateringsinställningar. Om du använder Chrome, hämtar du de uppdaterade versionerna av Flash Player med Google Chromes uppdateringsfunktion.