Infogad kod i Adobe SWC-filer har ersatts. 

Användning av kommandoradsparametern-inline med ASC2-kompilatorn kan leda till oväntade resultat eller fel vid kompilering av ditt program. 

Problemet löser du genom att ta bort -inline-argumentet och kompilera koden igen.