Flash Player är integrerat med Google Chrome som Pepper-plugin. Ibland måste utvecklare installera innehållsfelsökaren för att felsöka kod. Dessa anvisningar hjälper dig att installera och aktivera innehållsfelsökaren.

Obs!

Om du har problem med inbyggda Flash Player-plugin-program i Chrome kan du rapportera problemet till Google.

Installera Flash Player-innehållsfelsökaren

 1. Gå till https://www.adobe.com/se/support/flashplayer/debug_downloads.html och hämta installationsprogrammet för innehållsfelsökaren för det operativsystem du använder (Mac OS eller Windows).

  Notera versionsnumret om du installerar innehållsfelsökaren för Mac OS.

 2. Fortsätt med att installera Flash Player-innehållsfelsökaren.

Aktivera Flash Player-innehållsfelsökaren i Mac OS

 1. Starta Terminal-appen (/Program/Terminal).

 2. Ange startkommandot med följande syntax vid uppmaning:  

  <sökväg till chrome-app> --ppapi-flash-path=<sökväg till PPAPI-plugin> --ppapi-flash-version=<Installerad PPAPI-version>

  Exempel:

  /Program/Google\ Chrome.app/Innehåll/MacOS/Google\ Chrome --ppapi-flash-path=/Bibliotek/Internet\ Plugin-program/PepperFlashPlayer/PepperFlashPlayer.plugin --ppapi-flash-version=19.0.0.185

 3. Bekräfta att Chrome använder innehållsfelsökaren genom att navigera till http://helpx.adobe.com/se/flash-player.html.

 4. Klicka på Kontrollera nu.

 5. Resultaten anger att felsökningsversionen används:

  Din systeminformation
  Flash Player-version 19.0.0.185 (felsökningsversion)
  Namnet på webbläsaren Google Chrome (PPAPI)
  Operativsystem (OS) Macintosh (OSX)

Aktivera Flash Player-innehållsfelsökaren i Windows

 1. Starta Chrome.

 2. Skriv följande i adressfältet och tryck på enter: chrome://plugins

 3. Klicka på Detaljer och bläddra ner till avsnittet Flash.

 4. Inaktivera den inbyggda Pepper-versionen genom att klicka på Inaktivera.Platsen för den inbyggda versionen finns i katalogsökvägen för Programfiler.

 5. Bekräfta att Chrome använder innehållsfelsökaren genom att starta Chrome och navigera till http://helpx.adobe.com/se/flash-player.html.

 6. Klicka på Kontrollera nu.

 7. Resultaten anger att felsökningsversionen används:

  Din systeminformation
  Flash Player-version 19.0.0.185 (felsökningsversion)
  Namnet på webbläsaren Google Chrome (PPAPI)
  Operativsystem (OS) Windows (Windows 7)