Det går inte att fylla i eller spara PDF-formulär

Det går inte att fylla i eller spara ett PDF-formulär i Adobe Reader. 

Prova en av följande lösningar för att lösa problemet:

Lösning 1: Om PDF-filen inte innehåller formulärfält, aktivera skrivmaskinsverktyget

 1. Aktivera skrivmaskinsverktyget i PDF-filen.

  • Med Adobe Acrobat:
   OBS: Du måste ha minst en Acrobat Professional-klient installerad.
   1. Öppna PDF-filen i Acrobat Professional.
   2. Välj Verktyg > Skrivmaskin > Aktivera skrivmaskinsverktyg i Adobe Reader.
   3. Spara PDF-filen.
  • Med Reader Extensions Server:
   OBS: Se till att du har en Reader Extensions-server installerad i din organisation.
   1. Gå till ReaderExtensions-serverportal (http://[servernamn]:[port]/ReaderExtensions).
   2. Ladda upp PDF-filen.
   3. Fyll i PDF-formuläret.
   4. Spara den erhållna PDF-filen på datorn.
 2. Öppna PDF-filen i Adobe Reader och välj Verktyg > Skrivmaskin för att öppna skrivmaskinsverktyget.

 3. Använd skrivmaskinsverktyget för att skriva text ovanpå PDF-filens innehåll.

OBS: Skrivmaskinsverktyget är endast tillgängligt för statiska PDF-filer, och inte dynamiska, eftersom det är en del av kommentarsfunktionen.

Lösning 2: För att spara formulärdata som anges i PDF-filens formulärfält, uppgradera till Adobe Reader XI

Med Adobe Reader XI är det möjligt att spara formulärdata i PDF-filen.

Lösning 3: För Adobe Reader X och tidigare, be formulärets upphovsman att aktivera lämpliga PDF-rättigheter med hjälp av Reader Extensions Server

OBS: Formulärets upphovsman måste ha installerat Reader Extensions Server i sin organisation för att slutföra dessa steg.

 1. Gå till ReaderExtensions-serverportal (http://[servernamn]:[port]/ReaderExtensions).
 2. Ladda upp PDF-filen.
 3. Välj de användarrättigheter du vill tillämpa på PDF-filen (Form Fill-In krävs för att slutföra PDF-formuläret och spara data).

 4. Spara den erhållna PDF-filen på datorn.

OBS: Reader Extensions Server är en LiveCycle-produkt som används i företagsmiljö. Därför är denna lösning inte kostnadseffektiv ifall du endast vill aktivera några få formulär eller PDF-filer.

Ytterligare information

För att göra och spara ändringar i en PDF-fil krävs en Adobe Acrobat-licens. Förändringar som vanligtvis kräver Adobe Acrobat inkluderar att ange text, spara PDF-formulär och lägga till kommentarer.