Ibland visas en tom eller svart skärm i Ubuntu 10.x och 11.x Linux OS när skyddat videoinnehåll visas i Flash Player 11. (felet uppstår i tjänster som Amazon Instant Video). Problemet uppstår eftersom modulen Ubuntu HAL (Hardware Abstraction Layer) saknas. Modulen är inte förinstallerad. Felmeddelandet från leverantören visas som DRM-felet 3323 eller 3322.

Krav för uppspelning av skyddat innehåll

Ubuntu 10.04 eller senare: Installera HAL-modulen via kommandot apt-get.
(håll utkik efter hal-installationsproblem, eftersom skadade installationspaket kan påverka videouppspelningen).

sudo apt-get install hal

När installationen av biblioteket "libhal" (HAL) har slutförts stänger du webbläsaren och rensar Adobe Access-katalogerna med följande gränssnittskommandon:

cd ~/.adobe/Flash_Player
rm -rf NativeCache AssetCache APSPrivateData2

Obs!

Flash Player fungerar även om HAL-modulen saknas. Det går däremot inte att spela skyddat innehåll som kräver modulen Adobe Flash Access DRM (Digital Rights Management).

Stöd för målversioner av Linux (64-bitar)

Adobes plattformstöd för Linux-system (32- och 64-bitars) finns i systemkravsavsnittet på Flash Player 11-webbplatsen. Följande distributioner (32-bitars och 64 bitars) har stöd för närvarande: Redhat Enterprise Linux 5.6 eller senare och Ubuntu 10.04 eller senare.

Det finns även stöd för openSuse

Installera rätt plugin-program för Flash Player (32-bitars eller 64-bitars)

Gå till http://www.adobe.com/go/flashplayer_se och installera den senaste Flash Player-versionen för din plattform och arkitektur.

Om du är osäker på vilket Linux-paket som ska installeras klickar du på Har du ett annat operativsystem eller annan webbläsare? för att visa fler OS-alternativ.

openSuse och andra Linux-versioner

Pakethanteringen ser annorlunda ut i vissa Linux-distributioner, framförallt openSUSE. RPM är det inbyggda paketformatet i openSUSE. Distributionen använder även sitt eget högnivåverktyg för att hantera installation av systemprogramvara.Installationer av 
.rpm i openSuse (32- och 64-bitars) är tillfälliga. Ibland visas det allmänna felmeddelandet Meddelandet fick inget svar (timeout via message bus).

Om detta sker hämtar du istället arkivet tar.gz och lägger Flash Player (libflashplayer.so) här:

/usr/lib/adobe-flashplugin/libflashplayer.so

Använd demospelaren för att testa uppspelning av skyddat videoinnehåll

 1. Starta containern Adobes demovideospelare: http://drmtest2.adobe.com:8080/SVP/SampleVideoPlayer_FP.html
   
   Versionen av Adobe Flash Player visas längst ner till vänster i demovideons gränssnitt. Kontrollera att version 11.2 eller senare
  används    
 2. Spela upp ett exempel av det skyddade innehållet.
   
   Ange följande webbadress i fältet Ange videons webbadress: (skiftlägeskänslig)
    http://drmtest2.adobe.com:8080/Content/anonymous.f4v
     
 3. Klicka på knappen [Play] längst ner i videocontainern.

Det skyddade innehållet anonymous.f4v spelas upp. (videon kallas för "tågvideon" Getty.)

 

Påverkade produkter

Adobe Flash Player 11, Flash Access (FAXS), Ubuntu 10.x och 11.x Linux