Översikt

De senaste versionerna av Adobe Flash Player för Windows och Mac kan regelbundet leta efter viktiga uppdateringar och installera dem åt dig. Se till att du alltid den senaste versionen av Adobe Flash Player installerad för att undvika säkerhetsproblem.

Ändra uppdateringsinställningar

Du kan ändra hur Flash Player uppdateras genom att högerklicka på ett avancerat mediainnehåll i webbläsaren och välja globala inställningar från snabbmenyn. Välj fliken Avancerat i popup-fönstret och markera ett alternativ under Uppdateringar.

Inställningar för Flash Player
Fliken Avancerat i Windows
Fliken Avancerat (Windows)

Fliken Avancerat Mac OS
Fliken Avancerat i (Mac OS)

I Windows kan du även ändra inställningarna i Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Flash Player, klicka på fliken Avancerat och välj ett alternativ under Uppdateringar.

I Mac OS kan du även gå till Systeminställningar och dubbelklicka på ikonen för Flash Player.

Ändringar i alternativen för uppdatering

I och med Flash Player 11.3 har uppdateringsalternativen ändrats.

Välj det här alternativet för att hämta och installera uppdateringar automatiskt. Med det här alternativet får ditt system optimalt skydd.

Viktiga säkerhetsuppdateringar installeras automatiskt utan meddelande.

När det gäller schemalagda uppdateringar försöker Adobe meddela dig innan de installeras automatiskt. Schemalagda uppdateringar kan innehålla förbättringar och icke-brådskande säkerhetsuppdateringar. Du har alternativet att direkt hämta schemalagda uppdateringar från Adobe.com och själv installera dem utan att vänta på automatisk installation.

Meddela mig när det finns uppdateringar att installera

Adobe Flash Player söker regelbundet efter uppdateringar och meddelar dig när någon uppdatering är tillgänglig. Uppdateringarna installeras enbart om du väljer det.

Det här alternativet rekommenderas inte. Adobe Flash Player söker aldrig efter uppdateringar så ditt system är sårbart för säkerhetsintrång. Du måste själv gå till Adobes webbplats för att hämta den senaste versionen av Flash Player.

Senaste ändringar

Om du vill veta mer om nya funktioner och de senaste ändringarna för Flash Player kan du klicka här.

Säkerhet

Om du vill veta mer om de senaste säkerhetskorrigeringarna för Flash Player kan du klicka här.