Flash Player är integrerat med Microsoft Edge i Windows 10.
Du behöver inte installera Flash Player.

Aktivera Flash Player

Aktivera Flash i Edge

Gör följande för att tillåta Flash-innehållet i Microsoft Edge:

 1. Öppna Microsoft Edge på datorn.

 2. Klicka på ikonen  högst upp till höger.

 3. Klicka på Inställningar långt ned i menyn som visas

 4. Klicka på Visa avancerade inställningar under rubriken Avancerade inställningar

 5. Ändra Adobe Flash Player till På

Tillåt Flash-innehållet för en webbplats

 1. Navigera till webbplatsen som saknar Flash-innehållet i Microsoft Edge

 2. Du kan se ikonen överst till höger i adressfältet

 3. Klicka på ikonen som visar att ett utfällbart Adobe Flash-innehåll blockerades

 4. Klicka på Tillåt en gång för att tillåta körning av Flash-innehållet på den sidan en gång.

Alternativt

 1. Navigera till webbplatsen som saknar Flash-innehållet i Microsoft Edge

 2. Klicka på ikonen  i det saknande Flash-innehållet för att visa ett utfällbart Adobe Flash-innehåll blockerades.

 3. Klicka på Tillåt en gång för att tillåta körning av Flash-innehållet på den sidan en gång.