Obs! Gå till Hjälp- och supportsidan för Adobe Flash Player som erbjuder hjälp med vanliga problem. Avinstallera Flash Player, starta om din dator och installera den senaste versionen av Flash Player innan du går vidare med rekommenderade åtgärderna i den här artikeln. För mer information, se Installationsproblem | Flash Player | Windows.

Registerproblem kan förhindra installation av Flash Player

Ett skadat Windows-systemregister eller felaktiga inställningar för registertillstånd kan hindra installationen av Flash Player.

Symptomen kan vara som följer:

 • När du har installerat Flash Player fungerar webbsidor med multimediainnehåll som de ska tills du startar om datorn. Flash Player avinstalleras automatiskt när du startat om datorn.
 • Under installationen.visas felmeddelandet Kunde inte installera. Installationsproblem, se Installationsproblem | Flash Player | Windows.
 • Installationen av Flash Player slutfördes utan fel, men du kan inte se multimedia-innehåll i Internet Explorer.
 • En del webbplatser meddelar att du inte har rätt version av Flash Player, fast du har installerat den senaste versionen.
 • En del webbplatser uppmanar dig att ominstallera Flash Player, men när du har gjort det får du samma meddelande igen.

Tillstånd kan vara komplicerade, men för det mesta kan du installera och använda Adobe Flash Player om du är inloggad på ett Windows-administratörskonto. Kontrollera med din systemadministratör eller läs din Windowsdokumentation för mer information.

Lösning: Redigera registret för att åtgärda problemen

Varning! Du ändrar systemregistret i Windows genom att följa anvisningarna nedan. Ett misstag kan orsaka allvarlig skada på systemet och det kan bli nödvändigt att ominstallera operativsystemet.

Om du inte vet hur du går tillväga för att redigera registret kan du vända dig till systemadministratören eller annan IT-personal.

Om du väljer att gå vidare bör du först göra en säkerhetskopia av hårddisken och skapa en återställningspunkt för Windows-systemet.

Adobe Systems tar inte ansvar för skador som uppstår till följd av att du följer de här instruktionerna.

Från en expert: Korrigera behörigheter i Windows för Flash Player.

I den här videon förklarar Chris Campbell från Adobe Systems hur man kan lösa problemet med Windowsregistret som resulterar i att Flash Player avinstalleras automatiskt.

 1. Hämta och installera Flash Player.
 2. Kontrollera att du är inloggad på ett Windows administratörskonto.
 3. Hämta SubInACL från Microsoft Download Center till en plats på din dator.
 4. Dubbelklicka på subinacl.msi-filen. Följ anvisningarna för installationen. Installera SubInACL (subinacl.exe) i följande mapp: C:Program FilesWindows Resource KitsTools.
 5. Hämta filen reset_fp.zip som är kopplad till det här foruminlägget: https://forums.adobe.com/thread/987370.
 6. Öppna filen reset_fp.bat.zip och extrahera filen reset_fp.bat till följande mapp: C:Program FilesWindows Resource KitsTools.
  Obs! Se till att reset_fp.bat-filen och subinacl.msi-filen ligger i samma mapp.
 7. Windows Vista och Windows 7: högerrklicka på reset_fp.bat-filen och välj Kör som administratör. I Windows XP dubbelklickar du på filen. Ett kommandofönster med följande meddelande visas: ”Detta tar bara några sekunder att slutföra.” Vänta tills filen slutfört åtgärden.
 8. Hämta och installera Flash Player.
 9. För att bekräfta att installationen av Flash Player lyckades ska du gå till sidan Hitta version | Flash Player.
 10. Starta om datorn och verifiera installationen av Flash Player genom att besöka sidan Hitta version | Flash Player.