Innehållet visas felaktigt i Breeze Presenter

Problemet kan uppstå i datorer där både Breeze Presenter och Adobe Flash Player 9 är installerade. Innehållet visas inte korrekt i Breeze-presentationer med inbäddade Flash-filer

Problemet uppstår om ändringar utförts i registreringen av en Flash Player-komponent som inte överensstämmer med tidigare namngivningsregler.

Shockwave ActiveX-containern identifieras som ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1 i Flash Player upp till version 8. Den identifieras som ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.9 i Flash Player 9. Eftersom Breeze Presenter letar efter filen ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1, känner programmet inte av det nya namnet och publiceringen kan därför inte genomföras.

Lösning: Installera en DLL-fil

En DLL-fil har skapats för att åtgärda problemet. Filen är inkluderad i Presenter-uppdateringen med den senaste versionen av Connect, som använder Presenter Version 6.0 build 432 v1.

Följ de här stegen för att installera DLL-filen och åtgärda problemet utan att uppgradera till den senaste versionen:

Obs! Breeze Presenter version 5.1.269 (v. 269) måste vara installerad. Gå till Breeze > Om Breeze Presenter för att se vilken version du använder. Korrigeringen kan inte installeras eller användas i tidigare Presenter-versioner eftersom det kan leda till oväntade resultat.

Avinstallera Flash Player 9 och installera Flash Player 8 på nytt, där problemet inte uppstår.

Mer information om avinstallation av Flash Player 9 finns i Så här avinstallerar du plugin-programmet Adobe Flash Player och ActiveX-kontrollen.

Mer information om hur du återinstallerar en arkiverad Flash Player 8-version finns i Arkiverade versioner av Flash Player.