Har du problem med installeringen av Adobe Flash Player? Identifiera felet och hitta en lämplig lösning.

1. Har du kontrollerat om Flash Player redan är installerad på datorn?

2. Uppmanas du att stänga webbläsaren?

På Safari stänger installationsprogrammet ner webbläsaren för att fortsätta med installationen.

Följ dessa anvisningar.

3. Har du kontrollerat om Flash Player är aktiverad i webbläsaren?

För Firefox på alla operativsystem, se Aktivera Flash Player för Firefox

För Safari på Mac OS, se Aktivera Flash Player för Safari.

För Google Chrome, se Aktivera Flash Player för Chrome.

För Opera, se Aktivera Flash Player för Opera.

4. Har installationsprogrammet påbörjat installationen?

På vilken plats har installationsprogrammet Flash Player laddats ned?

De hämtade filerna sparas som standard i mappen Hämtningar om platsen för att spara till inte har ändrats manuellt.

  1. Stäng alla webbläsare efter att du har hämtat Flash Player.
  2. Lokalisera Flash Players installationsfil. Om inget annat angetts sparas filen i mappen Hämtningar.
  3. Dubbelklicka på installationsfilen för att starta installationen av Flash Player.

Välj Fönster > Hämtningar eller tryck på Option+Command+L. Control-klicka på den hämtade filen och välj Visa i Finder.

5. Kan du inte lösa problemet?

Det multimediala innehållet fungerar inte och du vet inte varför.

Avinstallera Flash Player och gör en ren installation av Flash Player.

6. Har du problem som är relaterade till lösenord?

Om du inte kan autentisera kontrollerar du användarnamn och lösenord. Använd inloggningsuppgifterna för din dator, inte ditt Adobe ID.

Kontrollera ditt systemanvändarnamn och lösenord
Ange användarnamn och lösenord för datorn när du uppmanas till det.

Om du fortfarande har problem

Om problemet med installeringen av Adobe Flash Player kvarstår kan du prova att hämta installationsprogrammet direkt från följande webbplatser:

Se även:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy