Kontrollera att den senaste versionen har installerats korrekt

Uppdatera webbsidan

Uppdatera skärmen genom att uppdatera webbsidan.

Kontrollera att Adobe Flash Player är standardspelaren

Om en annan spelare som finns installerad på datorn är inställd som standardspelare så kan det hända att informationen inte når Flash Player. Ställ in Flash Player som standardspelare och försök visa videon igen.

Tillåt att webbsidans Flash-innehåll spelas upp i systemet

Öppna Adobe Flash Player Inställningshanterare för installation av Flash Player:

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på valfritt Flash-innehåll.

 2. Välj globala inställningar.

 3. Välj panelen Globala lagringsinställningar Panelen Globala lagringsinställningar öppnas.
 4. Välj Tillåt att Flash-innehåll från tredje part lagrar data på din dator.

 5. Starta om webbläsaren och prova att spela upp en inbäddad video.
 • Använd panelen Sekretessinställningar för webbplatser för att visa eller ändra sekretessinställningarna för webbplatser som du har besökt.
 • Använd panelen Lagringsinställningar för webbplats för att visa eller ändra lagringsinställningarna för webbplatser som du har besökt.

Kontrollera webbläsarens säkerhetsnivå

Säkerställ att säkerhetsnivån inte är inställd på Hög eller på en anpassad nivå, som inte tillåter visning av ActiveX-kontroller. Vanligtvis tillåter standardnivån för säkerhet (medium) att du spelar upp Flash-innehåll. För en anpassad nivå ska du säkerställa att både Hämta signerade ActiveX-kontroller och Kör ActiveX-kontroller och plugin-program är inställda på Fråga. I exempelvis Internet Explorer:

 1. Välj Verktyg > Internetalternativ.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på Standardnivå eller på Anpassad nivå.
 4. Utför följande ändringar i sektionen ActiveX-kontroller och plugin-program:

  • Ställ in Hämta signerade ActiveX-kontroller på Fråga.
  • Ställ in alternativet Kör ActiveX-kontroller och plugin-program på Fråga.

Kontrollera brandväggs- och verktygsinställningarna 

Vissa Internetverktyg fungerar på ungefär samma sätt som en brandvägg och kan begränsa visningen av ActiveX-kontroller. I vissa fall kan de blockera Flash Player-innehåll. Säkerställ att brandväggs- och verktygsinställningarna är inställda på att tillåta ActiveX-kontroller, Flash Player-innehåll och webbplatsen som du besöker.