Dålig videoprestanda i Flash Player

Du kan uppleva dålig videoprestanda när du använder Adobe Flash Player om du har låg bandbredd eller lägre än de rekommenderade hårdvarukrav. Symptomen kan vara som följer:

 • Ljud eller bild som hoppar
 • Dålig bildkvalitet
 • Förlust av bildrutor
 • Långsam visningstid
 • Ryckig bild
 • Videoartefakter
 • Förlust av ljud
 • Bild och ljud synkroniseras inte

Lösning

Frigör så mycket nätverksbandbredd som möjligt. Stäng av program som använder bandbredd, till exempel chattprogram och P2P-nätverk för delning av program.

Se till att datorn uppfyller de rekommenderade minimikraven maskinkonfigurationer för en optimal uppspelningsupplevelse:

Upplösning Windows Macintosh Linux
852 x 480
(480p)
24 bildrutor per sekund
Intel Pentium 4 processor 2.33-GHz (eller likvärdg)

128 MB RAM

64 MB VRAM
PowerPC G5 1.8 GHz eller snabbare processor

Intel Core Duo 1.33 GHz eller snabbare processor

256 MB RAM

64 MB VRAM
Intel Pentium 4 2.33-GHz processor (eller likvärdig)

128 MB RAM

64 MB VRAM
1280x 720
(720p 2430 bildrutor per sekund)
Intel Pentium 4 3-GHz processor (eller likvärdig)

128 MB RAM

64 MB VRAM
Intel Core Duo 1.83 GHz eller snabbare processor

256 MB RAM

64 MB VRAM
Intel Pentium 4.3-GHz processor (eller likvärdig)

128 MB RAM

64 MB VRAM
1920x 1080
(1080p)
24 bildrutor per sekund
Intel Core Duo 1.8 GHz eller (eller likvärdig)

128 MB RAM

64 MB VRAM
Intel Core Duo 2.66 GHz processor
(eller likvärdig)
512 MB RAM


128 MB VRAM
Intel Core Duo 1.8-GHz CPU (eller likvärdig)

128 MB RAM

64 MB VRAM

Dessutom, om du har problem med bildskärmen med Flash Player, såsom dålig bildkvalitet eller långsamma visningstider, prova att avmarkera Aktivera maskinvaruacceleration i panelen Visa. Avmarkering av det här alternativet kan eliminera hårdvara eller drivrutinens kompatibilitetsproblem med Flash Player. Flash Player använder då programvara för att skala och återge innehållet.

För att inaktivera maskinvaruacceleration, gör följande:

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på Flash- eller videoprogrammet under uppspelningen.
 2. Välj Inställningar från snabbmenyn. Panelen Visa öppnas först.
 3. Avmarkera alternativet Aktivera maskinvaruacceleration och klicka på Stäng.

Mer information om visningsalternativ och maskinvaruacceleration i Flash Player hittar du i dokumentationen för Flash Player.

Ytterligare information

Denna TechNote är avsedd för användare av Flash-video, men programutvecklare kan bidra till att optimera videouppspelning genom att följa bästa praxis vid kodning av Flash-video. Följande Dev-artikel, Encoding Flash Video, kan vara av värde för programutvecklare och de som producerar innehåll för webbplatser.