Säkert läge är standardanvändarläget i Safari 6.1 och senare versioner, men det kan leda till att innehåll inte visas som förväntat. Se hur du kan aktivera multimedialt innehåll som skapats i Adobe Flash för användning i Osäkert läge.

Obs!

AIR-användare som stöter på en varning om okänd utgivare vid installation av programmen bör kontakta sin programutvecklare för att få ett uppdaterat installationsprogram.

Innehåll fungerar inte korrekt i Safari

Som standard spelar Safari 6.1 och senare versioner multimedialt innehåll i Säkert läge. Säkert läge skyddar användarna genom att begränsa vad som kan göras med innehåll som har skapats i Adobe Flash. Men det hindrar samtidigt visst innehåll från att fungera på rätt sätt, till exempel installation av AIR-program och tilläggsprogrammet Adobe Connect.

Om du litar på den aktuella domänen, kan du följa dessa steg för att ge tillåtelse för innehållet att köras i Osäkert läge. I Osäkert läge finns färre begränsningar för innehållet, vilket innebär att det fungerar korrekt.

Detta är standardbeteende för Safari.

Lösning för Safari 11

 1. Välj Safari > Inställningar med webbplatsen öppen.

  Välj inställningar
 2. Välj fliken Webbplats i panelen Inställningar.

  Fliken Webbplats i panelen Inställningar
 3. Markera webbplatsen i listan över öppna webbplatser.

 4. Håll ned Alternativ/Alt-knappen på tangentbordet och klicka på menyn bredvid webbplatsnamnet som valdes i steg 3. Öppna sedan snabbmenyn och avmarkera Kör i felsäkert läge.

  Välj Kör i felsäkert läge
 5. Klicka på Lita på.

  Klicka på Lita på
 6. Klicka på Klar och stäng panelen Inställningar.

 7. Ladda om webbsidan för att aktivera ändringen.

Lösning för Safari 10.0

 1. Välj Safari > Inställningar med webbplatsen öppen.

  Välj inställningar
 2. Klicka på Klicka på Inställningar för plugin-program på fliken Skydd på panelen Inställningar.

  Klicka på Inställningar för plugin-program
 3. Markera webbplatsen i listan över öppna webbplatser.

 4. Håll ned Alternativ/Alt-knappen på tangentbordet och klicka på menyn bredvid webbplatsnamnet som valdes i steg 3 för att öppna popup-menyn och avmarkera sedan Kör i felsäkert läge.

  Avmarkera Kör i felsäkert läge
 5. Klicka på Lita på.

  Klicka på Lita på
 6. Klicka på Klar och stäng panelen Inställningar.

 7. Ladda om webbsidan för att aktivera ändringen.

Lösning för tidigare Safariversioner än 10.0

 1. Välj Safari > Inställningar med webbplatsen öppen.

  Välj inställningar
 2. Välj Hantera webbplatsinställningar på fliken Skydd i panelen Inställningar.

  Välj Hantera webbplatsinställningar
 3. Markera webbplatsen i listan över öppna webbplatser.

 4. Välj Kör i felsäkert läge i snabbmenyn.

  Välj Kör i felsäkert läge
 5. Klicka på Lita på i varningen som följer.

  Klicka på Lita på
 6. Klicka på Klar och stäng panelen Inställningar.

 7. Ladda om webbsidan för att aktivera ändringen.