Använd den här guiden för att felsöka spel, video och ljud för Adobe Flash Player på en Mac-dator. Du hittar även information om hur du felsöker webbkamerafel här.

De här instruktionerna är för Mac OS. Se Flash Player-spel, -video eller -ljud fungerar inte | Windows  om du använder Windows.

Om du har problem med spel, video, ljud eller din webbkamera när du använder Flash Player på en Mac-dator kan du prova dessa lösningar:

Se Vanliga problem med Flash Player om du upplever ett annat problem.

Lösa problem med onlinespel

Prova dessa lösningar, en i taget:

Rensa webbläsarens cacheminne

Firefox

 1. Välj Verktyg > Rensa ut tidigare historik.

 2. Markera tidsintervallet och klicka på Rensa nu.
 3. Avsluta och starta om Firefox. 

Safari

 1. Välj Safari > Töm cacheminne.
 2. Klicka på Töm.
  Klicka på knappen Töm.
 3. Avsluta och starta om Safari. 

Google Chrome

 1. Välj Chrome > Ta bort webbinformation.

 2. Markera de kryssrutor som krävs.

 3. Klicka på Rensa webbinformation.
  Kryssrutan Rensa webbinformation

Kontrollera att du har aktiverat JavaScript

Firefox

 1. Välj Verktyg > Alternativ.

 2. Klicka på Innehåll.
 3. Välj Aktivera JavaScript. 

  Kryssrutan Aktivera JavaScript - Firefox
 4. Stäng dialogrutan Inställningar och uppdatera webbsidan.

Safari

 1. Välj Safari > Inställningar.

 2. Välj fliken Skydd.
 3. Välj Aktivera JavaScript. 

  Kryssrutan Aktivera JavaScript - Safari
 4. Stäng dialogrutan Inställningar och uppdatera webbsidan.

Google Chrome

 1. Välj Chrome > Inställningar.

 2. Klicka på fliken Under huven.

 3. Klicka på knappen Innehållsinställningar.
  Knappen Innehållsinställningar
 4. Markera Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript på sidan Innehållsinställningar.

  Alternativet Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript

Avsluta alla andra program som är anslutna till Internet.

Ge spelet exklusiv tillgång till Internetanslutningen. 

Använd inte en trådlös anslutning

Prova att ansluta till Internet via kabel (t.ex. en Ethernet-kabel) i stället för en trådlös anslutning.

Inaktivera popup-blockerare

Popup-blockerare övervakar JavaScript-processer. Spel är beroende av dessa processer för att fungera korrekt. 

Skaffa den senaste versionen av webbläsaren.

Om du fortfarande upplever problem kan du ladda ned och installera den senaste versionen av din webbläsare (välj rätt installationsprogram för din Mac OS-version):

Sök i spelforum eller skicka en buggrapport

Ibland går det att hitta lösningar på användarproblem i spelforum. Sök i spelforum efter problem som liknar ditt. Du kan också skicka en buggrapport för Flash Player och läsa om buggar som har rapporterats av andra. 

Lösa problem med video och ljud

Prova dessa lösningar, en i taget: 

Följ tillverkarens rekommendationer

Följ datortillverkarens rekommendationer för ljud- eller videoproblem. Exempel:

 • Justera volymen på Mac-datorn genom att trycka på knapparna F12 och F11.
 • Justera volymen för videon på den webbplats du visar.
 • Stäng av och starta om Mac-datorn.

Kontrollera att du har den senaste versionen av Flash Player

 1. Öppna sidan Om Flash Player i webbläsaren.
  • Om Flash Player är installerat på datorn innehåller sidan Om Flash Player en ruta med versionsinformation. Följande exempel visar hur rutan ser ut.

  Versionsinformation
  Om den här rutan visas på sidan Om Flash Player så anger den vilken version av Flash Player som är installerad på datorn.

  • Om Flash Player inte är installerat på datorn innehåller sidan Om Flash Player någon av rutorna nedan. Hämta och installera den senaste versionen av Flash Player.

  Informationsrutor om Flash Player inte har installerats
 2. Jämför den installerade versionen av Flash Player med den senaste versionen av Flash Player för din Mac OS-version. 
  • Om versionsnumren är identiska har du den senaste versionen av Flash Player. Installera inte om Flash Player. Fortsätt till nästa lösning. 
  • Om versionen av Flash Player på din dator inte är den senaste versionen stänger du webbläsaren. Avinstallera den aktuella versionen av Flash Player. Ladda ned och installera den senaste versionen av Flash Player.

Uppdatera webbsidan 

Uppdatera webbsidan genom att klicka på ikonen för uppdatering .

Kontrollera att datorn är inställd för att tillåta uppspelning av innehållet

Granska Inställningshanteraren för Flash Player.

 1. Ctrl-klicka på innehåll som visas i Flash Player.

 2. Välj globala inställningar. Inställningshanterarens hjälpsida visas. Inställningshanteraren är inbäddad på sidan som visas – det är inte en skärmbild. Du kan göra ändringarna på samma sida.

  Välj globala inställningar från snabbmenyn
 3. Välj panelen Global Storage-inställningar i den vänstra kolumnen. Panelen Global Storage-inställningar visas.
 4. Markera Tillåt att Flash-innehåll från tredje part lagrar data på din dator i panelen Global Storage-inställningar. 

  Tillåt att Flash-innehåll från tredje part lagrar data på din dator

  • Använd panelen Sekretessinställningar för webbplatser för att visa eller ändra sekretessinställningarna för webbplatser som du har besökt.
  • Använd panelen Lagringsinställningar för webbplats för att visa eller ändra lagringsinställningarna för webbplatser som du har besökt.

 5. Öppna den webbsida där du fick problem med Flash Player i webbläsaren.
 6. Ctrl-klicka på innehållet och välj Inställningar på snabbmenyn. Popup-rutan med Flash Player-inställningar visas.

 7. Klicka på menyobjektet Sekretessinställningar för att visa panelen Sekretessinställningar.
  Sekretessflik
 8. Välj Tillåt för att ge webbplatsen åtkomst till din webbkamera och mikrofon.
  Välj kryssrutan Tillåt
 9. Avsluta och starta om webbläsaren. Prova att spela upp en video.

Frigör nätverksbandbredd och kontrollera din maskinvarukonfiguration

Frigör så mycket nätverksbandbredd som möjligt. Du kan t.ex. avsluta program som brukar använda mycket bandbredd, såsom snabbmeddelandeprogram och delade program.

Kontrollera också att datorn uppfyller de minimikrav för maskinvarukonfiguration som rekommenderas för optimal uppspelning. Se tabellen över rekommenderade maskinvarukonfigurationer.

Lösa problem med webbkamera

Prova dessa lösningar, en i taget:

Kontrollera att den inbyggda iSight-kameran fungerar

 1. Starta iChat.
 2. Klicka på Video > Videoförhandsvisning. En förhandsvisning från webbkameran visas. Om du inte ser någon förhandsvisning fungerar inte iSight-kameran. Mer information finns i Apples felsökningsguide.

Avsluta alla program som använder webbkameran

Du kan bara använda en webbkamera med ett program i taget. Avsluta alla andra program som använder webbkameran, t.ex. iChat, PhotoBooth och Skype. Prova att använda webbkameran igen.

Ändra kameraalternativet i Flash Player-inställningarna

 1. Ctrl-klicka på det tomma webbkamerafönstret.

 2. Välj Inställningar från snabbmenyn.

  Välj Inställningar
 3. Klicka på webbkamerans ikon och ändra kameraalternativet till USB Video Class Video.

  Välj USB Video Class Video
 4. Klicka på Stäng.

Avinstallera Flip4Mac, Google Voice och ljudplugin-program

Flip4Mac WMV, Google Voice och ljudplugin-program är inkompatibla med Flash Player-webbplatser som använder en webbkamera.

Avinstallera Flip4Mac WMV genom att öppna filen uninstaller.pkg för Flip4Mac WMV i mappen Program/Flip4Mac.

Avinstallera Google Voice och ljudplugin-programmen genom att öppna GoogleVoiceAndVideoUninstaller.app i mappen Bibliotek/Programsupport/Google.

Installera Flash Player

Kontrollera att webbkameran fungerar

Om du har provat lösningarna ovan och Flash Player fortfarande inte fungerar kontrollerar du att webbkameran fungerar.

Följ dessa anvisningar: 

 1. Gå till någon webbplats som använder en webbkamera med Flash Player, t.ex. Test Webcam.

  När webbplatsen har lästs in visas ett popup-fönster med en fråga om du vill ge webbplatsen åtkomst till din webbkamera och mikrofon.
 2. Klicka på Tillåt.

  Klicka på knappen Tillåt
 3. Ctrl-klicka på webbkameraområdet om det är tomt.
 4. Välj Inställningar.

 5. Klicka på webbkameraikonen och ändra kameraalternativet till USB Video Class Video.

  Välj USB Video Class Video från snabbmenyn
 6. Klicka på Stäng.