Du kan få ett av följande problem när du använder Adobe Flash Player:

 • Videon visas inte.
 • En svart eller vit ruta visas istället för videon.
 • Färger är svajig.
 • En grön linjedelning delar spelaren i två.
 • Sök/navigera baren saknas eller visas felaktigt.
 • Videon som spelas avslutas när du ändrar upplösning (särskilt i helskärmsläge).

Flash Player 10 och senare kan använda systemets grafikhårdvara för att accelerera videoavkodning. Flash Player 10,2 och senare kan också accelerera video presentationen på vissa webbplatser för att accelerera alla aspekter av videouppspelning. Om du får problem med videouppspelning i Flash Player kan ditt videoadapterdrivrutinprogram ha kompabilitetsproblem. Följ stegen i det här dokumentet, för att felsöka dessa problem och för att ge Adobe med information som du kan använda för att förbättra Flash Player.

Kontrollera om du hittar en HTML5-video

Mer information finns i följande videofilmer i ett HTML5 webbläsare som stöds.

Om du kan se HTML5-videon, men inte se videon non-HTML5 video har det uppstått ett problem med Flash Player. Om du inte kan se båda videoklippen, kan det bero på din drivrutin.

Lösa problem med videouppspelning

Om du får problem när vid uppspelning av video följ följande steg:

 1. Försök att inaktivera maskinvaruacceleration. Högerklicka på Flash Player logotypen nedan och välj inställningar på snabbmenyn. Välj bort aktivera hårdvaramaskinvaruacceleration (på visafliken) och klicka därefter stäng.

   
 2. Se exempelmellanlagringsvideo från Adobes webbplats.

  Om du inaktiverar maskinvaruacceleration åtgärdas problemet, du kan ha ett grafikkortdrivrutin-specifikt problem. För att hjälpa Adobe åtgärda problemet, följ riktningen nedan.

 3. Om du använder Windows och försöker uppdatera din drivrutin.

  Windows Update uppdaterar inte drivrutiner som standard. Se Microsoft hjälpinlägget uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt för information om hur du uppdaterar dina drivrutiner.

  Du kan ibland få uppdateringarna från din datortillverkare eller från videoadaptertillverkaren:

 4. Aktivera maskinvaruacceleration i Flash Player (med stegen ovan) när du har uppdaterat grafikkortets (och du har startat om datorn efter behov). Kontrollera om videouppspelningproblemen har åtgärdats. Om det inte har åtgärdats, följ instruktionerna nedan för att rapportera felet.

Rapportera ett problem med videouppspelning till Adobe

Genom att spara en rapport eller ett fel kan du hjälpa Adobe arbeta med drivrutintillverkare för att åtgärda problem. Följ anvisningarna nedan för att lämna information om videoadapterdrivrutinen. Ange även en tydlig och detaljerad beskrivning av problemet med informationen som Adobe kräver för undersöka.

För Windows-användare

 1. Gå till Start-meny och skrivdxdiag i sökrutan. Eller välj kör och skriv dxdiag.exe i textpostrutan som visas.

  Skriv dxdiag.exe i kör textpostrutan
 2. Klicka på spara all information för att spara den diagnostiska rapporten till en fil med namnet” DxDiag.txt” i det DirectX diagnostiskt verktygfönstret.

  Klicka på spara all information
 3. Spara den här filen på datorn så att det blir enklare att hitta. (Valfritt: Om du snabbt vill visa ditt grafikkort namn, tillverkare och versionsnumret, klicka på fliken visa.)

  Spara filen
 4. Skicka din problemrapport, inklusive dxdiag.txt filen, till Adobe genom att följa dessa steg.

För Mac användare

 1. Från Apple menyn välj om denna Mac.

  Om denna Mac
 2. Klicka på Mer info.

  Mer info
 3. Välj arkiv > spara för att spara systeminformationen till en fil. Om du vill visa dina drivrutinversionsnummer, markera bilder och vyer.

  Spela in namn på grafikkort och video RAM
 4. Skicka din problemrapporten, inklusive bilder och systeminformationfilen, till Adobe genom att följa dessa steg.

För linux-användare

 1. Öppna terminalen.
 2. Kör” glxinfo > yourtag_glxinfo.txt.”
 3. Skicka din problemrapporten, inklusive den glxinfo.txt filen till Adobe genom att följa dessa steg.

Skicka din problemrapport till Adobe

 1. Inloggning till Adobe Bugbase genom att använda Adobe ID och lösenordet.
  Om du inte har något ADOBE-ID skapar du ett genom att klicka på knappen skapa ett Adobe-konto.

 2. Klicka på lägg till felet.
 3. Välj produkt som Adobe Flash Player. Markera detaljer, t.ex. version, produktområde, frekvens, feltyp, skapa, Flash Player språket, operativsystemspråk, webbläsare och plattformar.
 4. Ange rubrik, beskrivning och steg för att återge. Kopiera och klistra in följande begärda information:

  • Webbläsare och version: < Namn och version av webbläsaren som visas ovan.>
  • URL: < Fullständig WEBBADRESS för den exakta sidan där du upplevelde problemet.>
  • Beskrivning: < En beskrivning av problemet som visas. Specifik information hjälper Adobe att analysera felet. Om till exempel, video inte spelas upp, är videon svart, är det artefakter eller om där finns stamningar? Hur ser felet ut? Vad gjorde du innan problemet uppstod? Fungerade någon del av uppspelningen korrekt? Inträffar problemet i helskärmsläge eller i webbläsarfönstret? >
  • Maskinvaruacceleration: < Löser inaktivera maskinvaruacceleration som beskrivs i felsöka stegen problemet? >
  • Relaterad forumpost, om tillämpligt: < Om du har lagt ut till ett forum om detta problem inkludera URL till din forumpost, så att Adobe kan spåra relaterad information.>
 5. Bifoga den diagnostiska filen och klicka på skicka.
   

Ytterligare information