7 februari 2013. Den här säkerhetsuppdateringen för Flash Player 11.5 och AIR 3.5 släpptes ursprungligen 6 november 2012. Den här versionen innehåller säkerhetsförbättringar och felkorrigeringar.


Åtgärdade fel 

 • Ett Windows ActiveX-trick som lurar användare att öppna ett Microsoft Word-dokument som levereras som en e-postbilaga och som innehåller skadligt Flash-innehåll (SWF) (3492336)
 • Krascher som rapporterats i Firefox och Safari (3493470)

Nya funktioner 

Det finns inga nya funktioner i den här lilla uppdateringen.

En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
 Flash Player Desktop (Windows®, Mac)  11.5.502.149

Kända fel 

Ej tillämpligt

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
 APSB13-04  Flash Player Desktop Windows® och Mac

Nya funktioner: Riktlinjer för användning

Följande funktioner lanserades 6 november 2012 

Förbättrad invoke-händelse

1) OpenURL
En ny orsakssträng, InvokeEventReason.OPEN_URL, har lagts till i InvokeEvent.reason för enbart mobilenheter. InvokeEvent.reason returnerar nu ”openUrl” för att ange att InvokeEvent inträffade eftersom programmet anropades av ett annat program eller av systemet. Det första elementet i argumentarrayen kommer även fortsättningsvis att innehålla den URL med vilken programmet anropades. Om ytterligare parametrar skickas till programmet av systemet bör de skickas vidare till ActionScript-utvecklaren i InvokeEvent.arguments-arrayen.

Egenskapen arguments i klassen InvokeEvent kommer att innehålla arrayen med alternativ med vilka programmet startades. Listan med argument för iOS är:

InvokeEvent.arguments[0] = The URL which the application was invoked to handle.
InvokeEvent.arguments[1] = Bundle ID of the application which is invoking another application to open the URL (InvokeEvent.arguments[0]), or null if the system invoked the application.
InvokeEvent.arguments[2] = String representation of any property list object supplied by the source application to communicate information to the receiving application or null.

2 ) Push-meddelanden
Användaren kan även starta ett program (som inte körs i bakgrunden) när ett push-meddelande tas emot genom att klicka på startknappen eller startfältet i iOS. I det syftet har en ny orsakssträng, InvokeEventReason.NOTIFICATION, lagts till i InvokeEvent.reason. Egenskapen arguments i InvokeEvent-klassen kommer att innehålla objektet som anger det mottagna meddelande efter vilket programmet startades. Detta stöds bara i iOS. Eftersom "arguments" är en array med strängar förväntas programutvecklaren typkonvertera det till typen Object.

InvokeEvent.arguments[0] = notification payload received


Paketera flera bibliotek i en ANE-fil

Med den här funktionen kan utvecklare återanvända statiska bibliotek som de skapat eller tagit emot i ANE-filen, utan att kopiera källan till ANE-filen. För att kunna använda den här funktionen måste plattformsbeskrivningsnamnutrymmet 3.5 användas med en ny tagg, packagedDependencies. Den här funktionen kan användas både på iOS-enheter och i iOS-simulatorn. Länkningen av bibliotek hanteras av miljön när IPA-filen paketeras. Utvecklaren måste använda en plattformsbeskrivningsfil med namnutrymmet 3.5 och inkludera följande tagg som ett underordnat element till taggen <platform>:

<packagedDependencies>
                <packagedDependency>foo.a</packagedDependency>
                <packagedDependency>abc/x.framework</packagedDependency>
                <packagedDependency>lib.o</packagedDependency>
</packagedDependencies>

Utvecklaren kan ange namnet eller den relativa sökvägen för alla paketerade beroenden som ska inkluderas i ANE-filen. Ett paketerat beroende bör vara ett statiskt bibliotek med tillägget .a, .framework eller .o. Det paketerade beroendet bör ha stöd för arkitekturen armv7 för enheten och i386 för iOS-simulatorn. Beroendet kan användas av huvudbiblioteksfilen (anges i taggen <nativeLibrary> i tilläggsbeskrivningen) genom att funktioner m.m. helt enkelt deklareras från packagedDependency i rubrikfilen eller någon annan plats före användningen. När ANE-filen paketeras bör de paketerade beroenden som anges i filen platform.xml tillhandahållas någonstans efter växeln -platform iPhone-ARM och före nästa -platform-växel för enheten och efter växeln --platform iPhone-x86 och före nästa -platform-växel för iOS-simulatorn. För exempelvis ovanstående specifikation i filen platform.xml för en iOS-enhet skulle paketeringskommandot se ut ungefär så här:

Obs! Om packagedDependency inte läggs till i plattformsbeskrivningsfilen, utan anges i paketeringskommandot, paketeras det som en normal resurs och behandlas inte som ett beroende i den slutliga IPA-filen.

adt –package –target ane –swc abc.swc extension.xml -platform iPhone-ARM mainlib.a foo.a –platformoptions platformdevice.xml abc/x.framework lib.o library.swf other_resources_for_device –platform iPhone-x86 library.swf mainlibSimulator.a resources_for_simulator –platform default library.swf

Stöd för iPhone 5

För att kunna skapa ett helskärmsprogram för iPhone 5 måste en startbild med storleken 640 x 1 136 (endast stående) paketeras tillsammans med programmet. Om bilden heter Default-568h@2x.png måste den paketeras med programmet som en resurs på den översta katalognivån. ADT-kommandoraden skulle i det fallet se ut så här:

adt –package –target (ipa-app-store | ipa-ad-hoc | ipa-test | ipa-debug | ipa-test-interpreter | ipa-debug-interpreter) SIGNING_OPTIONS <output ipa> <application xml> <root swf> Default-568h@2x.png <other application resources>


Om du använder Flash Builder inkluderar du PNG-filen i src-mappen och om du använder Flash Professional inkluderar du den i AIR for iOS-inställningar > Inkluderade filer.

Om du däremot vill ge PNG-filen ett annat namn ersätter du ”Default” med önskat namn, t.ex. minStartbild-568h@2x.png (tänk på att -568h@2x måste ingå i namnet för att ge stöd för helskärmsprogram på iPhone 5-enheter). I det här fallet måste du även redigera filen application.xml för ditt program så att denna startbild inkluderas:

<InfoAdditions>
     <![CDATA[
         <key>UILaunchImageFile</key>
         <string>myLaunchImage</string>
      ]]>
</InfoAdditions>

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 11.5

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 18 som mål genom att skicka ett extra kompilatorargument till Flex-kompilatorn: -swf-version=18. Anvisningar hittar du nedan. Om du använder Adobe Flex SDK:

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 11.5.
 • Ladda ned Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) från Flex 4.5 SDK-tabellen.
 • Installera versionen i din utvecklingsmiljö
 • Öppna Flash Builder och skapa ett nytt ActionScript-projekt: Arkiv -> Nytt -> ActionScript-projekt.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Gå till alternativet 'Configure Flex SDK's' längst upp till höger och ange att projektet ska använda Flex build 21328. Klicka på OK.
 • Konfigurera projektet med SWF version 18 som mål.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Lägg till följande i Additional compiler arguments: -swf-version=18. Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 18 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen av Flash Player 11.5 i webbläsaren.

Om du skriver för Flash Player 3.5 Uppdatera till namnutrymmet AIR 3.5

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 3.5-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.5. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.5 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 3.5-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 3.5-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.5">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

 

 Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 augusti 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.265
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19