12 mars 2013. Välkommen till Flash Player 11.6 och AIR 3.6. Detta är den schemalagda månadsuppdateringen för originalversionen från 12 februari 2013. Versionen innehåller säkerhets- och buggkorrigeringar.

Åtgärdade fel 

 • Inläsning av telemetry.cfg leder till prestandaproblem när sidan uppdateras (3506936)
 • Webbläsaren Opera kraschar(3488141)
 • Flash Player kraschar på grund av heltalsspill (3475889)

Nya funktioner 

Nya funktioner i den här versionen:
 • Inbyggt minne: AVM2 snabba op-minneskoder
  • Snabbt minne är nu tillgängligt via paketet avm2.intrinsics.memory

Följande funktioner var tillgängliga i Flash Player-versionen från 12 februari 2013.

 • GraphicsData-fråga
 • Förbättrat behörighetsgränssnitt för tangentbordsanvändning i helskärmsläge
 • Stöd för flera SWF-filer (iOS)
 • Möjlighet att ange enhetsspecifik upplösning för Retina-skärm (iOS)
 • Uppdaterat fil-API som följer App Stores riktlinjer (iOS)
 • HiDpi-stöd för FlashPro

En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här

Obs! AIR Desktop StageWebView använder nu systemwebbläsaren i stället för den inbäddade WebKit 

Släppta versioner

Produkt Släppt version
 Flash Player Desktop (Windows®, Mac)  11.6.602.180
 AIR Desktop, Mobile  3.6.0.6090
 AIR SDK  3.6.0.6090
 AIR SDK och kompilator  3.6.0.6090

Kända fel

 • I vissa situationer kan ljudfiler (med endast ljud) inte spelas upp via pRTMP-direktuppspelning (3330232)
 • I iOS har CameraRoll.addBitmapData i AIR inte stöd för genomskinliga bitmappdata (3295239)
 • Växling av kameraindata på netstream medför att videoströmmen stoppas (3311600)
 • Om du vid uppspelning av en videoström ändrar rotationen från stående till liggande får videon felaktig storlek på vissa mobilenheter (3344041)
 • Om AIR skickas till helskärmsläge med programkod i MAC OSX 10.7.3 och senare versioner visas programfönstret framför scenen (3310530)
 • I iOS, när mikrofonen är inställd på 5 eller 8 kHz, uppstår en ljudfördröjning (3357306)
 • StageVideo klarar inte att behålla maskinvaruåtergivningsläget när en kamera ansluts (3359992)
 • I vissa situationer på Mac, när video visas i helskärmsläge och helskärmsläget sedan avslutas, kan videon inte återges (3362055)
 • I Android kan systemteckensnitt inte läsas in i AIR (3474762)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
 APSB13-09  Flash Player Desktop Windows® och Mac

 Flash Player AndroidTM

Nya funktioner: Riktlinjer för användning

Stöd för Mac Retina-skärm (hiDPI) för Adobe AIR-program

Den här funktionen ger stöd för att paketera AIR-program för Retina-skärmar (hiDPI) på Macintosh-datorer som stöds. Om du vill aktivera stöd för Retina-skärm lägger du till följande element i programbeskrivningen.
Tänk på att den här taggen för tillfället bara gäller Mac OS. Det finns en tagg med samma namn, <requestedDisplayResolution>, i avsnittet <iPhone> för AIR for iOS-program.

</initialWindow>
.. omitted…
        <requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution> -->
   … omitted ….
   </initialWindow>

Uppdatera namnutrymmet för programbeskrivningen till 3.6 och paketera om programmet. (Om du anger <requestedDisplayResolution>-elementet som 'standard', eller inte inkluderar det alls, inaktiveras stöd för Retina-skärm.)

 Den här funktionen har några begränsningar:

1. Innehåll som visas via HTMLLoader stöds inte. (Använd i stället StageWebView för att visa HTML-innehåll på Retina-skärmar.)
2. Befintliga program som skapats med 3.5 eller tidigare versioner visas inte med Retina-upplösning. 

Stöd för flera SWF-filer

Den här funktionen ger stöd åt att paketera och läsa in flera SWF-filer i iOS i AOT-läge. Med den här funktionen kan användaren använda flera SWF-filer i ett AIR for iOS-program med klassen Loader. Det finns ett antal begränsningar i iOS för den här funktionen:

1) Den andra SWF-fil som ska läsas in av SWF-rotfilen bör ha samma programdomän som SWF-rotfilen, annars inträffar ett fel när den andra SWF-filen läses in:
Fel 3747: Operativsystemet saknar stöd för flera programdomäner. Den andra SWF-filen ska läsas in enligt följande:

var aLoader:Loader = new Loader();
var url:URLRequest = new URLRequest("swfs/SecondarySwf.swf");
var loaderContext:LoaderContext = new LoaderContext(false, ApplicationDomain.currentDomain, null);
aLoader.load(url, loaderContext); // load the SWF file

2) Metoderna unload() och loadBytes()of i klassen Loader fungerar inte i iOS.
3) Hur många SWF-filer som kan paketeras i ett program beror på datorns kapacitet, eftersom datorn under paketeringen kan få slut på minne. I så fall misslyckas paketeringen med ett minnesfel (slut på minne).

 

GraphicsData-fråga

Med den här funktionen kan du köra en fråga för alla DisplayObject-objekt och få en representation av objektet via GraphicsData-objekt. Detta är praktiskt om du vill serialisera/avserialisera ett DisplayObject eller skapa anpassade exporterare (Sprite-mallar, SVG-filer etc.).

Utesluta enheter från taggen requestedDisplayResolution

Ett nytt attribut, ’excludeDevices’, har lagts till i taggen <requestedDisplayResolution> i programbeskrivningen. Med det här attributet kan utvecklare inaktivera den angivna skärmupplösningen explicit på en eller flera iOS-enheter. För att funktionen ska kunna användas måste programbeskrivningens namnutrymme vara 3.6 eller senare. Den här funktionen stöds inte i AIR-simulatorn. Utvecklare kan utesluta:

En viss enhet genom att ange dess exakta modellnamn. I följande exempel inaktiveras Retina-läge endast på iPad med enhetsmodellen iPad3,1.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3,1”>high</requestedDisplayResolution>

Flera enheter genom att ange en blankstegsavgränsad lista med exakta modellnamn. I följande exempel inaktiveras Retina-läge endast på iPad med enhetsmodellnamnen iPad3,1 eller iPad4,1.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3,1 iPad4,1”>high</requestedDisplayResolution>

Alla varianter av en viss modell. I följande exempel inaktiveras Retina-läge på alla varianter av iPad3, som iPad3,1 och iPad3,2.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3”>high</requestedDisplayResolution>

En grupp enheter. I följande exempel inaktiveras Retina-läge på alla iPhone-enheter (oavsett modell).

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPhone”>high</requestedDisplayResolution>

På liknande sätt kan Retina-läge aktiveras för vissa enheter genom att dessa utesluts från den här listan när requestedDisplayResolution anges som standard i programbeskrivningen. I följande exempel inaktiveras Retina-läge endast på iPhone (alla modeller), medan program på andra enheter även i fortsättningen använder skärmens standardupplösning.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPhone”>standard</requestedDisplayResolution>

Obs! Enhetens modellnamn kan hämtas med egenskapen flash.system.Capabilities.os. I följande tabell visas enhetsmodellnamnen för vanliga iOS-enheter:

Enhet Modellnamn
iPod Touch, 4:e generationen iPod4,1
iPod Touch, 5:e generationen iPod5,1
iPhone 3GS iPhone2,1
iPhone 4 iPhone3,1
iPhone 4 CDMA iPhone3,2
iPhone 4S iPhone4,1
iPhone 5 iPhone5,1
iPad iPad1,1
iPad 2 iPad2,1
iPad 2 (GSM) iPad2,2
iPad med Retina-skärm (A5) (CDMA) iPad2,3
iPad med Retina-skärm (A5) (CDMAS) iPad2,4
iPad Mini (Wifi) iPad2,5
iPad med Retina-skärm (A5) (Wifi) iPad3,1
iPad med Retina-skärm (A5) (CDMA) iPad3,2
iPad med Retina-skärm (A5) GSM iPad3,3
iPad med Retina-skärm (A6X) (Wifi) iPad3,4

Uppdaterat fil-API som följer App Stores riktlinjer

Fil-API:t har nu två nya egenskaper:
1) File.cacheDirectory
Detta är en statisk egenskap som pekar på katalogen <APPLICATION_HOME>/Library/Caches på Mac OSX och iOS-enheter. File.cacheDirectory pekar på den överordnade katalog som används av File.createTempDirectory i Windows och Android. Enligt Apples rekommendationer bör den här katalogen användas för att lagra data som kan återskapas eller hämtas igen. Filer som lagras i den här katalogen säkerhetskopieras inte till iCloud. Exempel på filer som du bör placera i katalogen Caches är cachefiler för databaser och nedladdningsbart innehåll, till exempel sådant som används av tidningar och kartprogram.

2) File.preventBackup
Den här egenskapen kan anges för att utesluta filer från säkerhetskopiering till iCloud. Standardvärdet för den här egenskapen är false på alla plattformar och den kan bara anges som true i iOS. När egenskapen är true för en katalog i iOS säkerhetskopieras inte alla filer i den katalogen. Egenskapen fungerar på iOS 5.1-enheter och senare, men fungerar inte i iOS-simulatorn. Filer som lagras i APP_HOME/tmp/ eller APP_HOME/Library/Caches säkerhetskopieras inte, oavsett vilket värde den här egenskapen har. Om värdet på preventBackup efterfrågas för ett visst File-objekt returneras det senast angivna värdet för preventBackup eller false (standardvärdet) i iOS, men för alla andra plattformar returneras false, även om det uttryckligen angetts som true.

För att funktionen ska kunna användas måste programbeskrivningens namnutrymme vara 3.6 och SWF-versionen 19 eller senare.


Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 11.6

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 19 som mål genom att skicka ett extra kompilatorargument till Flex-kompilatorn: -swf-version=19. Anvisningar hittar du nedan. Om du använder Adobe Flex SDK:

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 11.6.
 • Ladda ned Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) från Flex 4.5 SDK-tabellen.
 • Installera versionen i din utvecklingsmiljö
 • Öppna Flash Builder och skapa ett nytt ActionScript-projekt: Arkiv -> Nytt -> ActionScript-projekt.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Gå till alternativet 'Configure Flex SDK's' längst upp till höger och ange att projektet ska använda Flex build 21328. Klicka på OK.
 • Konfigurera projektet med SWF version 19 som mål.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Lägg till följande i indata för 'Additional compiler arguments' ('Ytterligare kompilatorargument'): -swf-version=19. Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 18 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen av Flash Player 11.6 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 3.6 Uppdatera till namnutrymmet AIR 3.6

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 3.6-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.6. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.6 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 3.6-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 3.6-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.6">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner


 Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
 26 februari 2013  Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player för datorer (Windows): 11.6.602.168
Flash Player for Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 oktober 2012  Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 augusti 2012  Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.265
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19