24 september 2013.

Välkommen till Flash Player 11.8 och AIR 3.8. I den version som släpps idag har vi uppdaterat Flash Player för Windows Internet Explorer (ActiveX) för att korrigera ett flertal problem med API:t ExternalInterface.

Åtgärdade fel

24 september 2013
 
 • 3630443 – [Externt][Windows][IE] Metoden ExternalInterface.call() med text som inte har ASCII-format som en parameter gav upphov till felaktiga tecken på JavaScript-sidan
 • 3631555 – [Windows][IE] ExternalInterface.call() fungerar inte normalt sedan Flash Player 11.8.800.168
 • 3631605 – [Windows][IE][Video] Videouppspelning fungerar inte i Nico Video
 
13 september 2013
 
 • 3618042 – [WinXP][IE7][IE8] Video kanske inte spelas upp korrekt på vissa webbplatser efter att sidan har uppdaterats
 • 3630542 – [Externt][Windows][IE] JavaScript->Flash AS3 ExternalInterface är inte tillgängligt i IE8 efter att den första sidan öppnats
 
10 september 2013
 
 • 3587773 – [Externt fel][iOS] Om alltför många FileStream-objekt skapas kraschar programmet på iOS
 • 3601024 – [Safari OS X 10.9] – Filhämtning fungerar nu
 • 3611679 – [HTTP-direktuppspelning] [WebVTT] – Bildtextfärger återges nu korrekt
 • 3507613 – [Win7 IE10] – En Microsoft-uppdatering av Internet Explorer korrigerar följande fel: Musförflyttning stör visningsuppdateringar i Flash Player
 • 3575123 – [Mac][FullScreen, MouseLock] – Korrigerar ett fel då de returnerade värdena var noll om musförflyttningsvärden för en viss bildruta var exakt likadana som värdena för föregående bildruta
 • 3609793 – [Chrome] – Förbättrad sökväg för ljudfördröjning är aktiverad som standard
 • 3507613 – [Internet Explorer 10] [Win7] – En uppdatering av IE10 har gett upphov till en förbättring där instansiering av en ActiveX Flash Player-instans i IE 10 med ett fönsterlöst läge (ogenomskinligt eller genomskinligt) nu fungerar
 • 3597568 – [MacOS 10.9] – Mavericks Developer Preview 3 korrigerar ett fel där konfigurationsfilerna för Flash Player inte kunde läsas av Flash Player
 • 3604526 – [IME CCJK] – Positionen för IME-fönstret med förslag flyttas inte längre till vänster när kompositionssträngen är längre än en rad i ett textfält
 • 3583135 – [HTTP-direktuppspelning] [WebVTT] – Ändring av alternativen för en bildtext återställer inte längre den bildtextens position felaktigt
 • 3602519 – [Chrome] [PPAPI] – Video på NYTimes.com spelas nu upp korrekt
 • 3609793 – [Chrome] [PPAPI] – Förbättringar av ljudfördröjning är nu aktiverade som standard
 • 3613819 – [iOS7] [AIR] – Vid användning av Sound.play frågar programmet om tillåtelse att använda mikrofonen trots att mikrofon-API:t inte används i programmet
 • 3587452 – [Android] [AIR] – Ikoner med bildstorleken 144x144 bör ha stöd på Android
 • 3570724 – [Flash Access] – Möjlighet att ange en kortare tidsgräns för licenssvar
 • 3580139 – [Chrome] [PPAPI] [Mac] – screen.yahoo.com – videouppspelning stoppas efter att helskärmsläge avslutas
 • 3580607 – [Chrome] [PPAPI] – Korrigerar videojitter efter att helskärmsläge avslutas i en inbäddad YouTube-video
 • 3572762 – [HTTP-direktuppspelning] [Web VTT] – En ström med WebVTT-bildtexter spelar nu upp alla bildtexter som finns i strömmen
 • 3572767 – [HTTP-direktuppspelning] [Web VTT] – Bildtexter delas inte längre felaktigt upp på flera rader
 • 3577355 – [HTTP-direktuppspelning] [Web VTT] – Bildtexter visas nu vid bakåtsökning i en videoström
 • 3577367 – [HTTP-direktuppspelning] [Web VTT] – Bildtextanpassningar visas nu i rätt bildruta
 • 3583137 – [HTTP-direktuppspelning] [Web VTT] – Bildtexter visas nu med rätt teckensnittsbredd
 • 3586532 – [HTTP-direktuppspelning] [Web VTT] – Et-tecken, mindre än-tecken och större än-tecken visas nu korrekt
 • 3583922 – [Internet Explorer] – ExternalInterface fungerar nu korrekt i instanser där SWF-innehåll har bäddats in enbart med taggen.
 • 3599625 – [Internet Explorer] – Helskärmsläge fungerar nu korrekt på https://apps.facebook.com/warcommander
 • 3582320 – [Win8] [ARM] – Flash-video visas nu som väntat på http://www.orange.fr
 • 3600931 – [Win8] – Uppspelningskontroller återges nu korrekt på http://www.cnn.com/video/
 • 3590934 – [Win8] [Firefox] – Högerklicksmenyn i Flash Player fungerar nu korrekt när visningsinställningarna i Windows zoomas till 150 %
 • 3606308 – [Android][SecureSocket] [AIR] – Programmet kraschar vid försök att ansluta till värd med SSL-certifikat.
 • 3077653 – [iOS] [AIR] – Om alltför många FileStream-objekt skapas kraschar programmet på iOS.
 • 717340 – [Mozilla] [Mac] [Två bildskärmar] – Korrigerar ett fel där markören försvann vid växling från helskärmsvideo på den andra skärmen till Firefox/Safari på den första skärmen.
 • 3560721 – [iOS] [AIR] – Programmet kraschar när mikrofonen används i 10–20 minuter
 • 3572885 – [Android] [AIR] – Händelsen ”orientationChange” utlöses inte när scenen roteras via metoden setOrientation()
 • 3554585 – [Android] [AIR] – Scenen är tom i GPU-läge på grund av egenskapen rotationY
 • Ett flertal förbättringar av stabilitet och säkerhet
 
29 augusti 2013
 
 • SWF-innehåll som lästs in med HTML/HtmlLoader-komponenter kan inte ta emot korrekta användarindata (3603433)
 
23 juli 2013
 
 • Beröringshändelser är extremt långsamma i AIR med Stage3D (3536911)
 • [Endast Android -> GPU] Scenen är tom i GPU-läge på grund av egenskapen rotationY (3554585)
 • [Android] [Skärmorientering] Händelsen ”orientationChange” utlöses inte när scenen roteras via metoden setOrientation() (3572885)
 • [Endast iPhone] Programmet kraschar när mikrofonen är på i 10 till 20 minuter (3560721)
 • [Skärmorientering][Android] Programmet roteras även om taggen är inställd på '”alse” och taggen är '”any” (3562132)
 • StageWebView.drawViewPortToBitmapData ritar felaktig bitmapp på retina-enheter (3558603)
 • Stöd för positionsoberoende körbara program (PIE) på iOS – Apple uppmanar nu utvecklare att ha PIE-aktiverade binärfiler – En varning delas när programmet överförs till Apple App Store (3556281)

Nya funktioner

 
Nya funktioner :
 • StageVideo för AIR Desktop
 • Stöd för datagramsocket (Mobile)
 • Stöd för serversocket (Mobile)
 • Stöd för LZMA-komprimerade SWF-filer (Mobile)
 
En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, samt funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här
 
 

Släppta versioner

  Produkt Släppt version
  Flash Player Desktop (Win, Internet Explorer) 11.8.800.175
  Flash Player Desktop (Win, andra webbläsare) 11.8.800.168
  Flash Player Desktop (Mac) 11.8.800.168
  Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.310
  Flash Player Android (ICS) 11.1.115.81
  Flash Player Android (Pre-ICS) 11.1.111.73
  Flash Player Enterprise 11.7 (Mac och Win) 11.7.700.242
  Flash Player Desktop (Win 8) 11.8.800.168
  Flash Player Desktop (Chrome) 11.8.800.170
   AIR Desktop (Win)  3.8.0.1430
   AIR Desktop (Mac)  3.8.0.1430
   AIR Android  3.8.0.1430
   AIR SDK & kompilator (Win)  3.8.0.1430
   AIR SDK & kompilator (Mac)  3.8.0.1430
   AIR SDK (Win)  3.8.0.1430
   AIR SDK (Mac)  3.8.0.1430

Kända fel

 • [Android] Dialogrutan för USB-felsökning visas inte under tiden som anslutningen upprättas (3577889)
 • [iOS] [AOT] Programmet kraschar på grund av symbolkonflikter i AOT-läge (3551212)
 • [ASC2-kompilator] AIRSDK-kompilatorn hittar inte uppenbara fel under kompileringen (3554037)
 • [Android] Stage3D visas helsvart (ingen visning) efter uppspelning av en video (3543325)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
 APSB13-21  Flash Player Desktop Windows® och Mac
 APSB13-21  Flash Player AndroidTM

Nya funktioner: Riktlinjer för användning

Stöd för rekursivt stopp i MovieClip()

Det är vanligt att utvecklare skapar spel som består av många externt inlästa SWF-filer med multimedieresurser (antingen från ett programpaket eller från webben). De här SWF-filerna innehåller ofta filmklipp som börjar att spelas upp när de har lästs in. Särskilt på mobilplattformar ger uppspelning av dessa filmklipp upphov till en avsevärd CPU-belastning, även när filmklippen inte är synliga, och vi har länge rekommenderat att utvecklare anropar stop-metoden för alla onödiga filmklipp efter att en SWF-fil har lästs in. Den nya metoden stopAllMovieClips för DisplayObjectContainer är avsett att göra detta enklare att uppnå. Den stoppar tidslinjeanimeringar av alla MovieClip-objekt som är underordnade motsvarande DisplayObjectContainer, utöver själva DisplayObjectContainer, om den också är ett MovieClip-objekt. 

Klassen RectangleTexture har lagts till i Stage3D

Klassen RectangleTexture finns i profilerna BASELINE och BASELINE_EXTENDED. Till skillnad från en textur kan du med RectangleTexture använda storlekar som inte är tvåpotenser, men däremot inte mipmapping, komprimerade texturer eller samplingsläget 'wrap'. Det har stöd för följande texturformat: BGRA, BGR_PACKED och BGRA_PACKED. Det är avsett att användas för 1:1-skärmuppritning, inklusive blittar i sekundärbufferten. Den största storleken är det större värdet av minst 2 048 i profilen BASELINE och 4 096 i profilen BASELINE_EXTENDED eller sekundärbuffertens storlek.

 

 

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 11.8

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 21 som mål genom att skicka ett extra kompilatorargument till Flex-kompilatorn: -swf-version=21. Anvisningar hittar du nedan. Om du använder Adobe Flex SDK:

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 11.8.
 • Ladda ned Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) från Flex 4.5 SDK-tabellen.
 • Installera versionen i din utvecklingsmiljö
 • Öppna Flash Builder och skapa ett nytt ActionScript-projekt: Arkiv -> Nytt -> ActionScript-projekt.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Gå till alternativet 'Configure Flex SDK's' längst upp till höger och ange att projektet ska använda Flex build 21328. Klicka på OK.
 • Konfigurera projektet med SWF version 21 som mål.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Lägg till följande i Additional compiler arguments: -swf-version=21. Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 21 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 11.8 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 3.8 Uppdatera till namnutrymmet AIR 3.8

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 3.8-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.8. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.8 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 3.8-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 3.8-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.8">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner


Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR-miljö och SDK (alla plattformar): 3.8.0.1430
 APSB13-21
29 augusti 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Win & Mac) -
24 juli 2013 AIR-miljö & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR-miljö & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player för datorer (Win, Mac): 11.8.800.94
Flash Player för Win 8: 11.8.800.94
Flash Player för Chrome: 11.8.800.97
 APSB13-17
11 juni 2013

Flash Player för datorer (Mac): 117.700.225
Flash Player for Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile: 3.7.0.2090
AIR SDK & kompilator (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & kompilator (Win): 3.7.0.2090

 

 APSB13-16
21 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
 - 
14 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK & Compiler: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9 april 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player för Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK & Compiler: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12 mars 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player för datorer (Windows): 11.6.602.168
Flash Player for Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 augusti 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.265
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19