10 december 2013

Välkommen till Flash Player 11.9 och AIR 3.9! I dagens version har vi uppdaterat Flash Player och AIR med viktiga fel- och säkerhetskorrigeringar. Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du skriver på våra forum eller i vår offentliga feldatabas.

Flash Player – http://forums.adobe.com/community/flashplayer

AIR – http://forums.adobe.com/community/air

Feldatabas – https://bugbase.adobe.com

Åtgärdade fel 

10 december 2013

 • [3650964] [Win 8.1] - FileFilter-instanser tillämpas nu korrekt på FileReference.browse() och FileReferenceList.browse() i Internet Explorer 11
 • [3648724] [Win 8.1] - Reglagen för videouppspelning visas nu med rätt storlek på mlb.com
 • [3648113] [Win 8.1] – [MSFT 199849] Ett problem har åtgärdats där ExternalInterface.objectID inte ställdes in på rätt sätt när Flash Player instansierades med enbart en tagg.
 • [3643885] [Win 8.1] – [MSFT 463497] Dubbelbytetecken kan nu anges på rätt sätt i TextFields med Internet Explorer 11 i modernt läge.
 • [3640443] [Win 8.x] – Ett problem har åtgärdats som uppstår när text från enheten skrivs ut från Internet Explorer med utökat kernelläge aktiverat (EPM)
 • [3639736] [Win 8.1] – Ett problem med 3D-återgivning när enhetens skalningsfaktor för innehåll är inställd på mindre än 1 har åtgärdats
 • [3639709] [Chrome] – Ett problem där en del 3D-innehåll endast återges i det nedre vänstra hörnet i Windows har åtgärdats
 • [AIR] [Mac] [CCJK] – IME presenteras nu korrekt efter det att text angetts i ett skrivskyddat textfält

 

12 november 2013

 • [3650590] [OSX] – Appens uppdaterare kraschar i MacOS med Air 3.9
 • [3648442] [iOS7] – Texten längst till vänster i TextArea och stageText beskärs när egenskapen multiline är true.
 • [3640207] [Android] [Låst program] – orientationChange-händelsehanterare hämtar fel stage.orientation-värden.
 • [3624280] Ljud spelas nu upp korrekt på båda kanalerna på Logitechs G35/G930 Surround Sound-headset
 • [3648273] [EaseScreen] – Ett problem med omritning som påverkar program med den inbäddade ActiveX-kontrollen som introducerades i Flash Player 11.9.900.92 har åtgärdats
 • [3646576] [Win 8.x] – Helskärmsvideo i Flash skalas nu om korrekt när du växlar mellan stående och liggande lägen flera gånger
 • [3646574] [Win 8.x] – Popupblockeraren i Internet Explorer aktiveras inte längre när du klickar på en inbäddad länk för uppspelning på YouTube
 • [3646574] [Win 8.1] – FileReference – Filtrering på filtyper som stöds fungerar nu som väntat
 • [3632276] [HTTP-direktuppspelning] – Segmenterade Apple-spellistor som innehåller i-frames gör inte längre att strömningen pausar i läget Trickplay
 • [3631874] [Mac] – Innehåll som använder utökad kedjelänkning av licenser fungerar nu som väntat

 

8 oktober 2013

 • [3633176] [Win7] – Korrigerar ett problem som introducerades i 11.7.700.224, där förenklade kinesiska tecken visades som en ruta eller ett frågetecken i dialogrutan för automatisk uppdatering
 • [MSFT 3612555][Win 8] – Skärmar med hög upplösning – Korrigerar ett fel med att en del innehåll inte skalades vid zoomning
 • [MSFT 366785] [Win 8.1/IE11] – Korrigerar ett fel med att en inledande knapptryckning ignorerades
 • [3634589] – Korrigerar ett fel som introducerades i 11.8.800.94, där layouten i dialogrutan för automatisk uppdatering var felaktig för lokaliserade språk
 • [3634362] – Korrigerar ett fel som introducerades i 11.9.900.4 som bara påverkade betaversionen, där HTTP-direktuppspelningar inte buffrades efter att en annons infogats
 • [3632291] [HLS – Trickplay] – Korrigerar ett fel där minnesanvändningen fördubblades när läget Trickplay var aktiverat
 • [3626978] [Windows] – Korrigerar ett fel som introducerades i 11.7.700.164, där video inte återgavs på vissa system när StageVideo med WMODE inställt på Fönster användes
 • [Mozilla 902630] g1.globo.com får Flash Player att krascha
 • [3584089] [HTTP-direktuppspelning] – HLS-strömmar som skapats med Apple Media Segmenter fungerar nu som väntat
 • [3630266] – Korrigerar ett fel som introducerades i Flash Player 11.8.800.168, där metoden ExternalInterface.call() när den anropades med multibyte-text som en parameter gav upphov till felaktiga multibyte-tecken på JavaScript-sidan
 • [3622168] – Korrigerar ett fel som introducerades i Flash Player Beta 11.9.900.77, där åtgärden att avsluta helskärmsläge under videouppspelning på www.ted.com orsakade en krasch på Windows
 • [3630373] [Win8] [Internet Explorer] – Korrigerar ett fel där videokontrollerna på YouTube återgavs som alltför stora efter att helskärmsläget avslutats när webbläsaren zoomats in till >=150%
 • [3580628] [MSFT 84699][Win8] – EPM-meddelandefältet visas nu för inbäddade PDF-filer med Adobe Reader installerat
 • [MSFT 138222][Win8] – Metro/IE10 – Korrigerar ett fel på skärmar med hög upplösning, där kontrollerna blir för små på YouTube i helskärmsläge
 • [3581370] [Win8 ARM] – Korrigerar ett fel där 4 096x4 096-texturer inte kunde återges när den sekundära bufferten var stor
 • [Chrome] – Prestanda för kopiering till skärmen i PPAPI har förbättrats avsevärt
 • [Chrome] – Korrigerar ett fel där videobrus påträffades vid växling mellan helskärmsläge och inbäddat läge under videouppspelning på www.vudu.com
 • [HTTP-direktuppspelning] – Korrigerar ett fel med AES-krypterad video, som hoppade fram och tillbaka under uppspelning.
 • [3613440] [HTTP-direktuppspelning] [WebVTT] – Ett problem med fördröjd textning efter att en annons visats är nu åtgärdat.
 • [3615084] [HTTP-direktuppspelning] [WebVTT] – Korrigerar ett fel med textning som visades felaktigt runt videon när det angivna teckensnittet var för stort
 • [3585544] [HTTP-direktuppspelning] [WebVTT] – Korrigerar ett fel med stora icke-standardteckensnitt som ibland överlappade
 • [3616952] [Mac] [StageText] – Korrigerar ett fel där texten inte skalades korrekt vid zoomning i flera steg på en Mac med Retina-skärm när fönstret maximerades.
 • [3612492] [StageVideo] – Korrigerar ett fel med ett fåtal synliga svarta bildrutor som ibland visades under övergången mellan två MP4-videoströmmar.
 • [3596293] [Flash Pro] – Korrigerar ett fel där Direktförhandsvisning kraschade vid stor zoomning (över 200 %) på innehåll med filter
 • [3622405] [AIR] [iOS7] – iOS7 kräver fem nya ikonstorlekar: 76px, 120px, 152px, 40px, 80px
 • [3621111] [AIR] [Android] – Det går inte att läsa in filer asynkront i StageWebView
 • [3613819] [AIR] [iOS7] – Vid användning av sound.play frågar programmet om tillåtelse att använda mikrofonen trots att mikrofon-API:t inte används i programmet.
 • [3587773] [AIR] [iOS] – Om alltför många FileStream-objekt skapas kraschar programmet på iOS
 • [3587452] [AIR] [Android] – Ikoner med bildstorleken 144x144 bör ha stöd på Android

Nya funktioner

 • Säkert läge i Safari 6.1 och senare

Safari 6.1 har en uppdaterad version av Safari med säkert läge, som implementerar nya säkerhetsbegränsningar för plugin-program i webbläsaren. Flash Player har anpassats att i största möjliga mån hantera dessa ändringar omärkbart. Ett litet antal beteenden förändras i säkert läge och dessa förklaras i avsnittet Kända fel nedan.

 • Flash Player för Mac – .pkg-installationsstöd

Distribuering och uppdatering av Flash Player i företagsmiljöer är en kritisk uppgift för systemadministratörer i hela världen. Vi har skapat ett nytt .pkg-installationsformat för våra distributionspartners för att minska deras arbetsbörda. Administratörer kan nu distribuera Flash Player för Mac med professionella hanteringsverktyg.

 • BETA av arbetare för mobilen (samtidighet) – Android

Vår oerhört populära skrivbordsfunktion, AIR-arbetare, kommer nu för mobilen! Vi har lagt till stöd på Android-enheter så att du kan köra kod i bakgrunden utan att avbryta programmets huvudkod. Gränssnittet förblir responsivt och ger en bättre användarupplevelse. Vi har inte glömt iOS! Håll utkik efter nyheter om iOS-arbetare i nästa version (Obs! Den här funktionen kommer att genomgå en utökad betaperiod.)

 • Stöd i AIR Mobile för bakgrundskörning i återgivningsläget Direkt

AIR har nu stöd för bakgrundskörning på iOS och Android när återgivningsläget är inställt på ”Direkt”. Det innebär att program kan utföra åtgärder som ljuduppspelning trots att de inte är synliga för användaren. Du bör läsa versionsinformationen för ytterligare information och riktlinjer om ström- och processoraspekter.

Tidigare hade AIR på iOS och Android inte stöd för bakgrundskörning i återgivningsläget Direkt. På grund av den här begränsningen kunde Stage3D-baserade program inte köra bakgrundsåtgärder som exempelvis ljuduppspelning, platsuppdateringar och nätverksöverföringar. iOS tillåter inte OpenGLES/återgivningsanrop i bakgrunden. Program som försöker köra OpenGL-anrop i bakgrunden avslutas av iOS. Android begränsar inte program från att köra OpenGLES i bakgrunden eller från att köra andra bakgrundsåtgärder (som ljuduppspelning).

Med den här funktionen kan AIR Mobile-program nu köras i bakgrunden när återgivningsläget är inställt på ”Direkt”. AIR iOS-miljön genererar ett fel om OpenGLES-anrop sker i bakgrunden. Däremot genereras inget fel på Android, eftersom Android-program tillåts köra OpenGLES-anrop i bakgrunden. Återgivningsanrop bör inte utföras när programmet körs i bakgrunden eftersom det är viktigt att mobilresurserna utnyttjas effektivt. Nedan följer en lista över scen-API:er som kan generera felet 3768 – Stage3D-API:t kan inte användas vid bakgrundskörning. SWF-versionen bör vara 22 eller senare.

Context3D.clear

Context3D.present

Context3D.createVertexBuffer

Context3D.createIndexBuffer

Context3D.drawToBitmapData

IndexBuffer3D.uploadFromVector

IndexBuffer3D.uploadFromByteArray

VertexBuffer3D.uploadFromFloat

VectorVertexBuffer3D.uploadFromFloat4

VectorVertexBuffer3D.uploadFromByteArray

Program3D.upload

Texture.uploadCompressedTextureFromByteArray

Texture.uploadFromBitmapData

Texture.uploadFromByteArray

CubeTexture.uploadFromBitmapData

CubeTexture.uploadFromByteArray

CubeTexture.uploadCompressedTextureFromByteArray

RectangleTexture.uploadFromBitmapData

RectangleTexture.uploadFromByteArray

 • AIR-stöd för iOS7
iOS7 har släppts och vi ser till att AIR är kompatibelt och fungerar som väntat.
 • AIR-stöd för Mac OS 10.9

Vi har testat med de senaste utvecklarversionerna av OS X 10.9 och arbetar för att försäkra oss om att dina program har stöd för den senaste tekniken, som ”App Nap”.

 • AIR-stöd för XXHDPI-ikoner (144x144) för Android

Med den här funktionen har vi lagt till stöd för snygga, högupplösta ikoner på enheter som Nexus 10.

 • Instaback för Windows 8.1

InstaBack-funktionen aktiverar i princip ”bakåtnavigering” utan att den föregående sidan behöver läsas in igen

 • Flikar pausas i Windows 8.1

Pausning av flikar är en ny funktion i IE Windows 8.1 där flikar, som inte finns i den omedelbara förgrunden i den moderna webbläsaren, pausas om innehållet i bakgrunden inte spelar upp ett ljud-/videoflöde eller kommunicerar med andra instanser av Flash med ActionScript LocalConnection

 • PlayTo för Windows 8.1

Video strömmas till PlayTo-certifierade enheter. När Netstream-objektet har initierats och börjar spela upp video, kan användaren svepa över snabbknappen, välja uppspelning samt enhet och då bör videoströmmen omdirigeras till den valda enheten. När videoströmningen är klar kommer anslutningen med enheten att stängas.

 
En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, samt funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här
 

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Desktop (Win, Internet Explorer) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Win, andra webbläsare) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac och Win) 11.7.700.257
Flash Player Desktop (Win 8) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Win 8.1) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Chrome) 11.9.900.170
AIR Desktop (Win)  3.9.0.1380
AIR Desktop (Mac)  3.9.0.1380
AIR Android  3.9.0.1380
AIR SDK & kompilator (Win)  3.9.0.1380
AIR SDK & kompilator (Mac)  3.9.0.1380
AIR SDK (Win)  3.9.0.1380
AIR SDK (Mac)  3.9.0.1380

Kända fel

 • AIR Badge-installation – Badge-installation i AIR startar inget installationsprogram när Safari 7 körs i säkert läge. Användare ser i stället en dialogruta med en länk till mer information och lösningar på en Adobe-webbplats.
 • Installation av plugin-programmet Adobe Connect – Expressinstallation för plugin-programmet Connect fungerar inte längre i Safari 7 i säkert läge. Användare ser i stället en dialogruta med en länk till mer information på en Adobe-webbplats.
 • Globala inställningar för Flash Player – När en användare öppnar menyn Globala inställningar från snabbmenyn i Flash Player i Safari 7 i säkert läge skickas denne till den klassiska SWF-baserade inställningsmenyn på en Adobe-webbplats, i stället för de inbyggda Flash Player-inställningarna på kontrollpanelen i MacOS.
 • LocalConnection – När en LocalConnection skapas från en SWF som körs i säkert läge kan bara en anslutning till andra SWF-filer som också körs i säkert läge upprättas. Om en LocalConnection skapas från en flik med säkert läge inaktiverat kan denna inte kommunicera med en SWF-fil på en flik i säkert läge.
 • [3616981] [iOS] – Ljudet stoppas när strömknappen klickas även om UIBackground-taggvärdet är Ljud i application.xml
 • [3640443] [Windows 8.x] Enhetsteckensnitt skrivs inte ut vid utskrift i vektorläge i Windows 8. Utvecklare kan provisoriskt lösa problemet genom att ställa in printAsBitmap på true. Den här funktionen kommer att korrigeras och förbättras i framtida versioner av Flash Player
 • [3639736] [Windows 8.x] Angry Birds återges i svart och flimrar med 50 % zoomnivå i helskärmsläge.
 • [3612782] [Windows 8.x] Snabbmenyn fungerar inte i modernt läge

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB13-28 Adobe Flash Player & Adobe AIR

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 11.9

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF version 22 som mål genom att skicka "-swf-version=22" som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 11.9.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud:
  http://www.adobe.com/se/products/flash-builder.html
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du skulle behöva återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 3.9 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 3.9 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till "-swf-version=22" i fältet 'Additional compiler arguments'.
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 22 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 11.9 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 3.9 Uppdatera till namnutrymmet AIR 3.9

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 3.9-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.9. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.9 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 3.9-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 3.9-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.9">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner


Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
12 november 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac och Win) 11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & kompilator (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR-miljö och SDK (alla plattformar): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 augusti 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Win & Mac) -
24 juli 2013 AIR-miljö & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR-miljö & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player för datorer (Win, Mac): 11.8.800.94
Flash Player för Win 8: 11.8.800.94
Flash Player för Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 juni 2013

Flash Player för datorer (Mac): 117.700.225
Flash Player for Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile:3.7.0.2090
AIR SDK & kompilator (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & kompilator (Win): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK & Compiler: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 april 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player för Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK & Compiler: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 mars 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player för datorer (Windows): 11.6.602.168
Flash Player for Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.599
APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22