Flash Player 12 och Adobe AIR 4
 

11 mars 2014

Idag uppdaterar vi Flash Player med viktiga säkerhetsuppdateringar och felkorrigeringar. Vi rekommenderar att alla användare uppgraderar till den här versionen.

Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du skriver på våra forum eller i vår offentliga feldatabas.

Flash Player – http://forums.adobe.com/community/flashplayer

AIR – http://forums.adobe.com/community/air

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com

 

20 februari 2014

Idag uppdaterar vi Flash Player och AIR med viktiga säkerhetsuppdateringar och felkorrigeringar. Vi rekommenderar att alla användare uppgraderar till den här versionen.

Observera att endast AIR-körtidsmiljön för Android, AIR SDK & kompilator och AIR SDK uppdaterats. AIR-körtidsmiljöerna för stationära datorer uppdateras inte i den här versionen.

 

4 februari 2014

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player med viktiga säkerhetsuppdateringar. 

 

14 januari 2014

Välkommen till Flash Player 12 och AIR 4! I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med nya och förbättrade funktioner, viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

Idag presenterar vi ett nytt numreringsschema för våra produktversioner. Vi kommer att uppdatera versionsnumret med varje ny större lansering, på samma sätt som Google Chrome och Mozilla Firefox. Från och med den här versionen kommer Flash Player alltså att heta Flash Player 12. I varje ny större version, ungefär var tredje månad, kommer siffran att öka med ett.

Den här ändringen gäller även AIR-miljön och AIR SDK. Den här versionen numreras som AIR 4 och AIR SDK 4, men med lanseringen av "King" (Kv2 2014) kommer det här versionsnumret att synkroniseras med Flash Player-version som 13.

Åtgärdade fel 

11 mars 2014

Fel i Flash Player

 • Stabilitets- och säkerhetskorrigeringar
   

20 februari 2014

Fel i AIR

 • [3686074] [iOS] Nya appar och appuppdateringar som skickas till App Store måste skapas med den senaste versionen av Xcode 5 från och med 1 februari
 • [3681788] [Android] CCJ-språktecken visas som tomma rutor i TextField.
 • [3697917] [iOS] Felet ”Indataraden är för lång.” genereras när appen paketeras med -useLegacyAOT no

Fel i Flash Player

 • [3680211] [IE11 Win7] Flash återges nu korrekt på en sida med både WebGL- och Flash-innehåll som spelas upp samtidigt
 • [3685519] [Win8] Snabbmenyer som aktiveras med programtangentbordets menyknapp i Windows 8.x fungerar nu på rätt sätt i modernt läge
 • [3691916] [Installationsprogram] Ett fel har åtgärdats där SCUP-/CUPT-katalogkonfigurationen identifierade Flash Player-uppdateringar trots att användaren hade den aktuella versionen installerad
 • [3684347] [video] Ett fel i Flash Player 11.9.900.170 som orsakade problem med Flash IP Multicast-uppspelning i Internet Explorer 9 och 10 i Windows 7 har åtgärdats
 • [3689061] [video] Ett fel i Flash Player 11.9.900.170 som gjorde att videobufferten inte fylldes på efter tömning när ett RTMP-flöde spelades upp har åtgärdats

4 februari 2014

Fel i Flash Player

 • Säkerhetskorrigeringar

14 januari 2014

Fel i AIR

 • [3559420] [Win8] Inkonsekvent låsning några ögonblick efter att fingrarna lämnar pekskärmen (endast pekskärm, inte mus)
 • [3632481] Flash-program som skapats med Flex SDK 3.3 tar ca 10 sekunder längre tid på Windows 7 än Windows XP
 • [3613482] [Mac] MouseEvent.MOUSE_DOWN/MOUSE_UP utlöses inte vid tryckning
 • [3597533] [Mac] PDF återges inte när återgivningsläget är inställt på ”direct” eller ”gpu” på Mac OS
 • [3635216][Win8] Vissa MouseEvents skickas inte alls eller skickas vid fel tidpunkt.
 • [3635356] Kompilering i läget ”ipa-debug-interpreter” resulterar i PackageExtractionFailed
 • [3511656] [Mac] Det går inte att paketera flera SWF-filer
 • [3667964] Förbättrat felmeddelande när programuppdatering misslyckas p.g.a. certifikatproblem
 • [3682685] Vid ändring av videokvalitet ändras ljudkvaliteten, men inte videokvaliteten

Fel i Flash Player

 • [3629735] [Chrome x64] XPS-utskrift genererar tomma dokument
 • [3633845] [Win8.x] YouTube-videofilmer återupptas inte alltid när användaren trycker i videon i skrivbordsversionen av IE
 • [3637507] [Win8.1 Pepper] Kameran listas två gånger på panelen med gränssnittsinställningar i Chrome
 • [3638403][Mac] Extra tecken återges när kortkommandona CMD+C, CMD+X, CMD+A och CMD+V används i Stage-webbvisning.
 • [3638538] [Win7][IE 11 – Instaback] Video fortsätter att spelas upp några sekunder efter att användaren navigerat bort från sidan
 • [3646580] [Win8.1] Redigeringskontrollen hanterar inte IVS-tecken eller surrogatpar som uttryckssymboler korrekt
 • [3641030][Mac] flash.media.scanHardware() fungerar inte på NPAPI Flash Player
 • [3649243] [Win8.x] ARM-enheter: YouTube-kontroller försvinner när helskärmsläget avslutas genom att appfältet anropas
 • [3649329] PlayTo stoppar mitt i om nätverksanslutningen inte är stabil
 • [3652092][Win8.x] Det går inte att ladda upp flera bilder i bläddringsdialogrutan för filer
 • [3656409] Vissa menykontroller uppdateras inte när användaren klickar på dem och skriver text
 • [3655274] Helskärmsläge (med sourceRect) fungerar inte korrekt i Pepper-versionen
 • [3659511][Win8.1][IE11] drawToBitmapData ritas inte korrekt när begränsningsläge används
 • [3659511] Med vissa grafikkort fungerar Stage3d i programvaruläge i stället för GPU
 • [3664207] Ljud fortsätter att spelas upp när video spolas fram efter en tillbakaspolningsåtgärd
 • [3657240] Fel värde returneras tillfälligt efter att trickPlay avslutats med en paus
 • [3660676] KingsRoad Stage3D-prestanda påverkas på billigare bärbara datorer med Chrome och PPAPI-spelare
 • [3673798] Vit/svart bakgrund visas i CC-läge

Nya funktioner

 • Förbättrad paketeringsmotor – iOS – BETA

Vi är väldigt spända på den här nya funktionen. Den nya paketeringsmotorn som vi arbetar med kan förbättra paketeringstider på iOS med upp till 10 gånger jämfört med den nuvarande motorn. Funktionen är dock fortfarande under utveckling, och vi vill gärna veta vad du tycker om den. Du kan aktivera den här funktionen genom att använda "-useLegacyAOT no" i ADT-kommandot, före signeringsalternativen.

 • Grafik: Buffertanvändningsflagga för Stage3D

Vi har lagt till en ny uppräkningsklass, som heter Context3DBufferUsage, och den definierar två konstanter, STATIC_DRAW (standard) och DYNAMIC_DRAW. Dessa konstanter anger hur buffertar används i Stage3D. Vi har också lagt till en ny parameter, "bufferUsage", i konstruktorerna för VertexBuffer och IndexBuffer. Parametern "bufferUsage" använder en av konstanterna från Context3DBufferUsage, med vilken du kan välja lämplig bufferttyp efter behov.

 • Arbetare för mobilen (samtidighet) – Android

Vi har fortsatt att förbättra den här funktionen, som introducerades som en betafunktion i AIR 3.9, baserat på era synpunkter inför den officiella lanseringen i AIR 4.

 • Stöd för åtkomst till systemspecifika resurser via R*-mekanism i Native Extension – Android

Om du nu vill använda systemspecifika Android-resurser i Android Native Extension måste du använda getResourceID()-API:t, medan utvecklare vanligtvis använder R.*-mekanismen för att komma åt resurs-ID:n. Från och med AIR 4.0 kommer utvecklare att kunna komma åt resurserna via R.*-mekanismen. Alla beroenden måste vara angivna i platform.xml enligt följande och alla beroenden och resurser måste paketeras i ANE-filen.

 • Skapa Context3D med Stage3D och profilarray
Vi har lagt till ett nytt gränssnitt i Stage3D.requestContext3DMatchingProfiles(profiles:Vector.) som skapar en Context3D med den lämpligaste och högsta profil som finns i profilarrayen, baserat på aktuell maskinvara. Utvecklaren kan kontrollera den nyligen tillagda egenskapen 'profile' för att hämta den aktuella profil som valts av Flash-miljön.
 • Stöd för Android 4.4 (KitKat)

Vi har slutfört supporttestningen av AIR mot den senaste Android 4.4-versionen. Vi vill gärna veta om du stöter på några problem.

 • Mac .pkg – Installationsstöd

Distribuering och uppdatering av Flash Player är en kritisk uppgift för systemadministratörer i hela världen. I Flash Player 11.9 har vi lagt till .pkg-stöd för enklare distribution. I Flash Player 12 har vi förbättrat arbetsflödet och gränssnittet med hjälp av feedback från systemadministratörer.

 • Stöd för Internet Explorer 11 på Windows 7

Microsoft har släppt IE 11 på Windows 7 och Flash Player 12 har nu officiellt stöd för denna kombination.

 

En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här
 

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Desktop (Win, Internet Explorer) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Win, andra webbläsare) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac och Win) 11.7.700.272
Flash Player Desktop (Win 8) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Win 8.1) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Chrome) 12.0.0.77
AIR Desktop (Win) 4.0.0.1390
AIR Desktop (Mac) 4.0.0.1390
AIR Android 4.0.0.1628
AIR SDK & kompilator (Win) 4.0.0.1628
AIR SDK & kompilator (Mac) 4.0.0.1628
AIR SDK (Win) 4.0.0.1628
AIR SDK (Mac) 4.0.0.1628

Kända fel

 • AIR Badge-installation – Badge-installation i AIR startar inget installationsprogram när Safari 7 körs i säkert läge. Användare ser i stället en dialogruta med en länk till mer information och lösningar på en Adobe-webbplats.
 • Installation av plugin-programmet Adobe Connect – Expressinstallation för plugin-programmet Connect fungerar inte längre i Safari 7 i säkert läge. Användare ser i stället en dialogruta med en länk till mer information på en Adobe-webbplats.
 • Globala inställningar för Flash Player – När en användare öppnar menyn Globala inställningar från snabbmenyn i Flash Player i Safari 7 i säkert läge skickas denne till den klassiska SWF-baserade inställningsmenyn på en Adobe-webbplats, i stället för de inbyggda Flash Player-inställningarna på kontrollpanelen i MacOS.
 • LocalConnection – När en LocalConnection skapas från en SWF som körs i säkert läge kan bara en anslutning till andra SWF-filer som också körs i säkert läge upprättas. Om en LocalConnection skapas från en flik med säkert läge inaktiverat kan denna inte kommunicera med en SWF-fil på en flik i säkert läge.

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB14-08 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 12

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF version 23 som mål genom att skicka "-swf-version=23" som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 12.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du skulle behöva återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 4 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 4 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till "-swf-version=23" i fältet 'Additional compiler arguments'.
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 23 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 12 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 4 Uppdatera till namnutrymmet AIR 4

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 4-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.9. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 4 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 4-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 4-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/4.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac och Win) 11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & kompilator (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR-miljö och SDK (alla plattformar): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 augusti 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Win & Mac) -
24 juli 2013 AIR-miljö & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR-miljö & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player för datorer (Win, Mac): 11.8.800.94
Flash Player för Win 8: 11.8.800.94
Flash Player för Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 juni 2013

Flash Player för datorer (Mac): 117.700.225
Flash Player for Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile:3.7.0.2090
AIR SDK & kompilator (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & kompilator (Win): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK & Compiler: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 april 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player för Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK & Compiler: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 mars 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player för datorer (Windows): 11.6.602.168
Flash Player for Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.599
APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22