13 maj 2014 I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga fel- och säkerhetskorrigeringar.

I dagens versionen har vi även uppdaterat Flash Players Extended Support Release från version 11.7 till dagens version, build 13. Företagskunder som behöver versionen med utökad support, måste installera uppdateringar för version 13 för framtida säkerhetsuppdateringar.

Om du upptäcker några problem med den här versionen kan du kontakta oss via feldatabasen eller forumlänkarna nedan.

 

28 april 2014
I dagens version uppdaterar vi Flash Player med en viktig säkerhetsuppdatering. Vi rekommenderar användare att uppgradera till den här versionen.

 

16 april 2014
I dagens version uppdaterar vi Macintosh Flash Player-pluginprogrammet för Safari och Firefox. Det här löser ett problem som gjorde att Flash Player kraschade på vissa Apple-system som byggdes mellan 2006 och 2008. Detta fel var specifikt för Macintosh och inga andra plattformar påverkades.

 

8 april 2014

Välkommen till versionsinformation för Flash Player 13 och AIR 13. I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med nya och förbättrade funktioner, viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Du hittar detaljerad information i de olika avsnitten nedan.

Lägg märke till att versionsnumret för AIR-miljön och SDK har ändrats till 13, så att de nu är nu synkroniserade med Flash Player.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums - http://forums.adobe.com/community/air

Åtgärdade fel 

13 maj 2014

Fel i AIR

 • 3718581: compile-abc.exe kraschar när ett nape physics-spel paketeras med -useLegacyAOT.
 • 3694360: ”-useLegacyAOT no” orsakar logikfel i statiska specialscenarier.
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar
   

Fel i Flash Player

 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar
   

16 april 2014

Fel i Flash Player

 • 3739504: [Mac] Kompilatorändringar gör att Flash Player kraschar vid inläsning
 

8 april 2014

Fel i AIR

 • 3674152: MOUSE_MOVE skickas inte när den mittersta musknappen hålls nedtryckt i OS X
 • 3679036: Saknat kinesiskt teckensnitt i Android 4.4
 • 3697497: [iOS] Stöd för ikoner i storleken 60x60 bör läggas till för iPhone med iOS7.
 • 3705986: [iOS] Den nya paketeringsmotorn kan inte paketera KingsRoad
 • 3696434: [iOS] ”-useLegacyAOT no” verkar inte fungera vid felsökning på enheten
 • 3658334: [iOS][7] Scenen blir tom efter att enheten roterats
 • 3689122: [iOS] StageText-teckenkod returnerar alltid 0 på iOS.
 • 3722002: Det går inte att felsöka AIR-program i iPhone-simulatorn efter uppdatering till Xcode 5.1
 • 3681900: Föråldrad API-användning för QuickTime i AIR-miljön

Fel i Flash Player

 • 3620987: TextBlock.findPreviousAtomBoundary är felaktig efter TextElement.replaceText när mjuka bindestreck används
 • 3683154: Det går inte att spela upp en SWF-fil i webbläsaren Chrome
 • 3683745: Enligt API-dokumentationen anger Event.PASTE att bubbles == false, men detta är sant i Flash Player
 • 3690516: TextField rullar när det inte ska rulla, eftersom det inkluderar/anser att avslutande värden som inte är noll är ”inledande” värden
 • 3693856: [Windows 8.1] Metoden start() för PrintJob kraschar fortfarande
 • 3702884: Flash 13 Beta: ActiveX-ogiltigförklaring fungerar inte längre
 • 3703799: Den nya versionen 12.0.0.44 installeras inte helt och installationsfelet spärrar alla medieuppspelningsfunktioner
 • 3717098: Uteslut Windows 8.x från CUPT- och SCUP-katalog för ActiveX-installation
 • 3058752: Meddelandet om att trycka på Esc för att avsluta helskärmsläget har flyttats längst upp på skärmen för video som inte finns på scenen
 • 3617020: Korrigerar ett fel där Flash Player avsökte GamePad innan GamePad-API:t hade anropats
 • 3683154: [Chrome] sciencenetlinks.com – Korrigerar ett fel där innehållet inte lästes in helt i sällsynta fall då en PPAPI getDownloadProgress-händelse inte togs emot
 • 3679210: Korrigerar ett fel där TextBlock.findPreviousAtomBoundary returnerade ett felaktigt värde om det anropades efter TextElement.replaceText när mjuka bindestreck användes
 • 3679537: [OS X 10.9] Flash Players inbyggda kontrollpanel kan nu startas via snabbmenyn för högerklickning som förväntat. [Kräver OS X 10.9.1 (13B40) eller senare]
 • 3680211: Korrigerar ett fel där Flash Player stoppade återgivningen om det var inbäddat på en sida som även innehöll WebGL-elementet Canvas och tvingades återgå till programvaruåtergivning.
 • 3679556: [Win8.1] starwars.com – Helskärmsinnehåll återges nu i helskärmsläge
 • 3685541: [Win8.1] Flash Player hanterar nu IVS-tecken och surrogatpar korrekt i textfält.
 • 3697077: [Win8.1] nba.com – Videokontroller visas nu korrekt i helskärmsläge
 • 3685519: [Win8.x] Menytangenten på skärmtangentbordet utlöser nu korrekt snabbmenyn för högerklickning i modernt läge.
 • 3689360: [Win8.x] Yahoo Messenger – Logotypen visas nu korrekt och inte som en svart rektangel.
 • 3702323: Korrigerar en återkommande låsning vid uppspelning av krypterat HLS-innehåll
 • 3652266: Korrigerar prestanda- och tillförlitlighetsproblem vid stegning av FLV-videofilmer som producerats i Flash Professional
 • 3710237: [HTTP-direktuppspelning] – Korrigerar en långsam minnesläcka.
 • 3699038: [HTTP-direktuppspelning] – Vid växling från en ljud-/videoström till en ström med enbart ljud bevaras nu ljudets synkronisering med huvudinnehållet
 • 3697077: [Win 8.1] – Videokontroller visas nu korrekt i helskärmsläge på www.nba.com
 • 3703367: [Win 8.x] – Korrigerar ett fel där video i helskärmsläge av klipptes av när zoominställningen var större än 100 % på cnn.com
 • 3685522: [Win 8.x RT] – Korrigerar ett bildåtergivningsfel i Cityville när nya byggnader placeras
 • 3698459: [Win 8.x] – Lokal videouppspelning börjar nu automatiskt när PlayTo kopplas från under uppspelning
 • 3698456: [Win 8.x] – PlayTo börjar nu på rätt ställe vid växling mellan DMR (Digital Media Renderer) och den lokala datorn
 • 3714236: [Chrome Mac][HTTP-direktuppspelning] Korrigerar ett fel där aktivering av ABR-växeln orsakade flimmer
 • 3712302: [Safari 7] ProductManager.isAllowed() returnerar nu korrekt värde
 • 3711206: [HTTP-direktuppspelning] Växling från en ström med enbart ljud till en ljud-/videoström fungerar nu som väntat
 • 3696436: Användare kan uppgraderas till känsliga betaversioner (endast Windows). Det går inte längre att installera en officiell version över en betaversion, eller tvärtom, utan att först avinstallera Flash Player. Försök att installera en officiell version över en betaversion (eller tvärtom) utan att först avinstallera produkten medför att en feldialogruta visas och fel 1161 rapporteras i loggfilen. Det går inte längre att nedgradera betaversioner utan att först avinstallera Flash Player med det senaste avinstallationsprogrammet för betaversioner. Försök att nedgradera betaversionen av Flash Player medför att en feldialogruta visas och fel 1162 rapporteras i loggfilen.

Nya funktioner

 • Förbättrat stöd för extratecken för TextField-objekt

Tecken från BMP (Basic Multilingual Plane) med Unicode-kodpunkter mellan U+10000 och U+10FFFF fungerar nu korrekt i TextField-kontroller. Denna ändring utökar avsevärt det kodpunktsintervall som stöds och innebär att tecken som uttryckssymboler och komplexa CCJK-tecken nu ingår.

 • Nya texturmappningslägen för Stage3D

Utvecklare kan nu ange texturmappningsläget till antingen begränsning eller upprepning. När du använder alternativet för upprepning upprepas texturen på både U- och V-axeln. I vissa fall kanske du bara vill upprepa texturen på antingen U-axeln eller V-axeln.

Det är nu möjligt i och med introduktionen av två nya parametrar:
REPEAT_U_CLAMP_V och CLAMP_U_REPEAT_V

 • Stage3D-kantutjämning för texturåtergivning

Kantutjämning är användbart för att förbättra den upplevda bildkvaliteten. Maskinvarubaserad MSAA (kantutjämning med multisampling) är nu tillgängligt på alla skrivbordsplattformar. Om du vill aktivera MSAA anger du nivån från 0 till 4 med egenskapen antiAlias för Context3D.setRenderToTexture()-metoden.

0 = 1 delsampling, ingen kantutjämning
1 = 2 delsamplingar, kantutjämning med lägsta kvalitet
2 = 4 delsamplingar, kantutjämning med medelhög kvalitet
3 = 8 delsamplingar, kantutjämning med hög kvalitet
4 = 16 delsamplingar, kantutjämning med maximal kvalitet
 

 • Spelförhandsvisning med Adobe AIR

Med den nya funktionen för spelförhandsvisning i Adobe AIR (endast för Android-plattformar) kan användare prova på och uppleva ditt spel utan att först installera ett separat program. Den här funktionen är inte begränsad till spel som skapats med AIR, utan är tillgänglig för alla utvecklare, oavsett vilken teknik som använts för att skapa programmet. Eftersom AIR-miljön är installerad på fler än 50 miljoner enheter ökar detta avsevärt chansen för ditt spel att förhandsvisas och därefter installeras av spelentusiaster. Läs gärna Spelförhandsvisning med Adobe AIR (på engelska) om du vill veta mer.

 • Förbättrad paketeringsmotor – iOS – BETA
Den nya paketeringsmotorn är nu stabilare och fungerar bra med ett stort antal program. Stöd för ActionScript-felsökning och avancerad telemetri har lagts till. Du kan aktivera den här funktionen genom att använda "-useLegacyAOT no" i ADT-kommandot, före signeringsalternativen. Från och med nu är den här funktionen inte tillgänglig i Flash Pro, men den kan fortfarande användas med Flash Builder om du lägger till parametern -useLegacyAOT under alternativet för att anpassa start.

Här är ett exempel på ett ADT-kommando för att kompilera ett program med ”-useLegacyAOT no”:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf

 • Varningen för video i helskärmsläge har flyttats längst upp på skärmen

Meddelandet om att trycka på Esc för att avsluta helskärmsläget har uppdaterats. Vi har fått kommentarer från utvecklare och användare om att meddelandet döljer innehållet. Vi ville göra en ändring som tillgodoser både säkerhetskraven och kundernas behov. För att meddelandet ska dölja mindre av skärminnehållet har vi flyttat det längst upp på skärmen.
 

En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här
 

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Desktop (Win, Internet Explorer) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Win, andra webbläsare) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise 13 (Mac och Win) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Win 8) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Win 8.1) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Chrome) 13.0.0.214
AIR Desktop (Win) 13.0.0.111
AIR Desktop (Mac) 13.0.0.111
AIR Android 13.0.0.111
AIR SDK & kompilator (Win) 13.0.0.111
AIR SDK & kompilator (Mac) 13.0.0.111
AIR SDK (Win) 13.0.0.111
AIR SDK (Mac) 13.0.0.111

Kända fel 

 • Fel 3727760 – Felsökning/körning av ActionScript fungerar inte i iOS-simulatorn från Flash Builder 4.7 när Xcode under 5.x är installerat.

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB14-14 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 13

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF version 24 som mål genom att skicka "-swf-version=24" som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 13.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du skulle behöva återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 13 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 13 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till "-swf-version=24" i fältet 'Additional compiler arguments'.
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 24 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 13 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 13 Uppdatera till namnutrymmet AIR 13

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 13-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 13. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 13 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 13-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 13-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/13.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 mars 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac och Win) 11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & kompilator (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK( Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR-miljö och SDK (alla plattformar): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 augusti 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Win & Mac) -
24 juli 2013 AIR-miljö & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR-miljö & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player för datorer (Win, Mac): 11.8.800.94
Flash Player för Win 8: 11.8.800.94
Flash Player för Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 juni 2013

Flash Player för datorer (Mac): 117.700.225
Flash Player for Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile:3.7.0.2090
AIR SDK & kompilator (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & kompilator (Win): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK & Compiler: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 april 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player för Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK & Compiler: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 mars 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player för datorer (Windows): 11.6.602.168
Flash Player for Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.599
APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy