Välkommen till versionsinformationen för Flash Player 15 och AIR 15.

9 december 2014

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player 15 med en viktig säkerhetskorrigering.

Användare av Flash Player som har aktiverat den automatiska uppdateringsfunktionen som rekommenderas av Adobe får uppdateringen automatiskt under de kommande 24 timmarna. Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” kommer att visas en dialogruta som informerar om uppdateringen inom 7 dagar från idag. Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att få uppdateringsmeddelandet.

25 november 2014

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga fel- och säkerhetskorrigeringar. Den här uppdateringen förbättrar en säkerhetskorrigering som introducerades i versionen den 14 oktober. 

Användare av Flash Player som har aktiverat den automatiska uppdateringsfunktionen som rekommenderas av Adobe får uppdateringen automatiskt under de kommande 24 timmarna. Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” kommer att visas en dialogruta som informerar om uppdateringen inom 7 dagar från idag. Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att få uppdateringsmeddelandet.

11 november 2014

I dagens planerade version har Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga fel- och säkerhetskorrigeringar.

14 oktober 2014

I dagens planerade version har Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga fel- och säkerhetskorrigeringar. Dessutom har AIR SDK uppdaterats med viktiga uppdateringar för iOS 8-kompatibilitet.

23 september 2014

Dagens version åtgärdar ett fel där video inte kunde spelas upp eller ett felmeddelande visades vid uppspelning från vissa webbplatser. Den här versionen innehåller en korrigering som avsevärt minskar förekomsten av fel vid videouppspelning på webbplatser där detta problem inträffade tidigare.

Dagens version är endast för Flash Player för Microsoft Internet Explorer (ActiveX).

9 september 2014

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med nya och förbättrade funktioner, viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Du hittar detaljerad information i de olika avsnitten nedan.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums - http://forums.adobe.com/community/air

Åtgärdade fel 

25 november 2014

Flash Player 

 • [Mac] [Chrome] En del användare behöver inte längre återställa sina licensfiler utan orsak när skyddat videoinnehåll visas 

 

11 november 2014

Flash Player

 • [Win8.x] [3840823] Nu fungerar skrubbning av videospelhuvudet på cnn.com med gester som det ska
 • [Win8.x] Ett stabilitetsproblem som gäller pekrörelser har åtgärdats
 • [3836374] Löser ett varaktighetsproblem som gäller DirectTV-direktflöden med WebVTT-textremsor

AIR

 • [iOS] Startbild Default-414w-736h@3x.png visas inte i standardskärmläge på iPhone 6 Plus (fel 3837220)
 • [iOS] Ett felmeddelande om okänd SDK-version eller SDK-version saknar stöd visas när program installeras i iOS-simulatorn när -platformsdk-versionen anges som .../Developer/SDK/iPhoneSimulator.sdk. (Fel 3837285)
 • [iOS] [Ny snabb paketering] Hurlant Base64-kodning fungerar inte i det nya, snabba paketeringsläget. (Fel 3832978)
 • [iOS] Körtidsmiljön i Adobe Air initierar fel startbild (default@2x.png) när bilderna default@2x.png och Default-375w-667h@2x.png paketeras. (Fel 3832184)
 • [iOS] En tom bildruta visas i stället för startbilden Default-568h@2x.png när D@3x.png, D-568h@2x.png och D@2x.png paketeras med programmet. (Fel 3829428)
 • [iOS] [Ny snabb paketering] Vissa prestandakorrigeringar har införts för högre fps-värden. (Fel 3815079).
 • [Android] Stage3D kan inte skapa kontext i Android 5.0. (Fel 3841657)

 

14 oktober 2014

Flash Player

 • [Win8.1] [IE11] Ett fel har korrigerats som introducerades i Flash Player 13.0.0.182 som påverkade Dragon Quest Monster Parade (3818827)
 • [Win8.x][IE10+] printJob.addPage() genererar inte längre ett felaktigt undantag (3822297)
 • [Win8.x] Ett fel har korrigerats där Skriv ut till skrivare bara skriver ut den första sidan (3825794)
 • [Win8.x] [MSFT 654468] Helskärmsinnehåll skalas felaktigt när användaren begär helskärmsläge efter in- eller utzoomning med webbläsarens zoom (3822208)
 • [Win] [Firefox] Ett fel har korrigerats där dialogrutan FileReference.browse() öppnades bakom webbläsarfönstret (3822025)
 • [Mac] Ett fel som introducerades i Flash Player 15.0.0.29 har korrigerats. Nu fungerar volymknapparna på tangentbordet som väntat i Adobe Connect (3827641)
 • [Mac] Ett sällsynt fel där Flash Player-installationsprogrammet inte kunde fastställa rätt operativsystemversion för användare med MacOS 10.8+ har åtgärdats (3814718)
 • [Mac 10.9 +] Ett problem har åtgärdats där Flash Player utnyttjade för mycket av CPU:n när ett nätverk kopplades från medan en video spelades upp med Adobes videomotor (3811674)
 • Stage3D-innehåll är nu tillgängligt på Nvidia Tegra K1 (3809317)
 • WebVTT-textremsor visas nu som de ska efter det att en annons infogats i en videoström (3809912)
 • [HTTP-direktströmning] i-frame-strömmen med lägsta möjliga bitrate användes inte om TrickPlay var aktiverat (3812854)

AIR

 • [iOS] Körtidsmiljön byggs med Xcode 6 och iOS8 SDK.
 • [iOS] ERROR-ITMS-9000 – Det går inte att skicka appen till AppStore eftersom programinläsaren rapporterar fel som ”Ogiltig segmentjustering. Den här appen har inte rätt segmentjustering och bör byggas om med den senaste versionen av Xcode. Kontakta den tekniska supporten för utvecklare om du behöver mer hjälp.”.
 • [iPhone 6 Plus] [Startbild] En tom skärm visas i appar när Default-568h@2x paketeras.
 • [iOS] [Snabbpaketerare] Bildrutefrekvensen minskar för appen Feathers Components Explorer på iPad vid paketering med snabbpaketeraren.
 • [iOS8-simulator] [iPhone 6] Programmet startar inte i iPhone 6- och iPhone 6 Plus-simulatorn när kommandot -launchApp används.
 • [iOS8 simulator] Installation i ipa misslyckas i iOS8-simulator i Xcode6 med felet ”Det går inte att hitta dvtFoundationBundle”.
 • [iPhone 6/6+] Stöd för nya ikoner.
 • [iOS8] När mikrofonåtkomst begärs tystnar alla andra ljud.

 

23 september 2014

Flash Player

 • Windows – Ett videofel som uppstår på vissa webbplatser har åtgärdats
 

9 september 2014

Fel i AIR

 • Android – Lös automatiskt gemensamma JAR-bibliotek och delade resurser för flera ANE-filer som står i konflikt. ADT utlöser en varning vid Lös automatiskt. (3780590)
 • iOS8] – Det visas ett meddelande så snart ett AIR-program startas.(3771162)
 • Android – StageText restrict = "A-Z" blockerar inte indata med små bokstäver. (3768302)
 • Android – Stöd för XXXHDPI-ikon på Android 4.4 saknas (3730948)
 • Snabbpaketerare för iOS – Prestanda för appar försämras vid paketering med snabbpaketeraren. (3695884)
 • Android – Egenskapen A-Z för Stage.restrict används på den programmatiskt angivna texten när text skrivs via tangentbordet med markören i slutet av texten (3771860)
 • Android – StageText displayAsPassword visar text utan mask i liggande orientering på Android. (3745033)
 • Snabbpaketerare för iOS – Felet "Compilation failed while executing: compile-abc" visas vid paketering av stora program med AS-kod. (3753783)
 • Android L – Återgivningsproblem med återgivningslägena Direkt och GPU. (3786719)
 • Uteblivet anrop av Context3D.clear innan uppritning på varje bildruta utlöser inte längre något körningsfel (3726980)
 • Sämre AIR-prestanda vid start av program efter omstart av Windows (3690665)
 • ADL kraschar när arbetare försöker öppna lokalt delat objekt (3768436)
 • Egenskapen ”driverInfo" för Context3D tilldelar en sträng för varje anrop (3790478 )
 • "requestContext3DMatchingProfiles" misslyckas när användaren har inaktiverat maskinvaruacceleration (3760760)
 • StageVideo med kamera fungerar inte korrekt, ingen video visas. (3781244)
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar

Fel i Flash Player

 • Uteblivet anrop av Context3D.clear innan uppritning på varje bildruta utlöser inte längre något körningsfel (3726980)
 • Sound.loadPCMFromByteArray returnerar nu ett giltigt Sound-objekt (3104536, 3707118)
 • Firefox behåller nu fokus när Flash Player-processer startas (3223393)
 • Videoavkodning med maskinvara är nu aktiverat som standard i Chrome för Windows (3773054)
 • IE 10+ – Löser ett problem med ExternalInterface, som påverkar visst innehåll. Internet Explorer identifieras nu med dokumentläget och inte genom att leta efter ”MSIE” i användaragenten (3774298)
 • IE 10+ – Fältet ”Filformat” fylls i korrekt vid anrop av FileReference.download() med Internet Explorer i utökat kernelläge (3795477)
 • Anrop av lösenordsangivelse i interaktivt helskärmsläge inaktiverar inte längre IME (3767785)
 • Safari 8 – Löser ett problem där det inte gick att klicka i inställningsgränssnittet för en liten del av innehållet (3771417)
 • Win8.x – Flash-innehållet skalas nu dynamiskt när zoomningsfaktorn i Internet Explorer ändras (3758981)
 • Win8.x ARM – Flera Stage3D-instanser tillåts nu på ARM-baserade Win8.x-enheter (3758934)
 • Win8.x – Premium-innehåll som använder Adobes videomotor hindrar nu skärmen från att stängas av i helskärmsläge (3774297)
 • Win8.x – Flash-innehållet förroteras för enheter med prioriterad stående orientering och stöd för s.k. Multiplane Overlay, vilket sparar ström och processorkraft. (3767662)
 • Win8.x – flash.globalization.String fungerar nu som förväntat i Chrome (3679539)
 • Win8.x – Flerberörings- och gesthändelser fungerar nu som väntat på enheter som stöder det (3766322 )
 • Win8.x – Löser ett stabilitetsproblem som introducerades i Microsoft KB2942844 (3772321)
 • Windows – Sparade filer med namn på mer än 2 083 tecken ignoreras inte längre, och namnen kortas av för att passa (3745055)
 • Windows – Löser ett problem där indexering av hörnpunktskonstanter orsakade återgivningsartefakter på system med DirectX 9 (3801664)
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar

Nya funktioner

 • Mindre strikt rensning av återgivningsmål för Stage3D

När du växlat återgivningstextur via Context3D::setRenderToTexture var du i tidigare versioner av Stage3D tvungen att rensa den innan ritning. I den här versionen har den här begränsningen tagits bort och användningen av återgivningstexturer har optimerats. Tack vare denna ändring kan du optimera och återanvända djup- och stencilbuffertar mellan olika återgivningstexturer ytterligare.

Du hittar mer information i Mindre strikt rensning av återgivningsmål för Stage3D.

 

 • Förbättrat stöd för zoomnivåer i webbläsare – Windows 8

Flash Player har nu bättre stöd för andra zoomnivåer i webbläsare än 100 % i Internet Explorer för Windows 8.x. Enheter, som Microsoft Surface-surfplattor, använder som standard en zoomnivå på 150 %. Tidigare kunde detta orsaka problem med Flash Player och en del 3D-innehåll. Med den nya implementeringen kan innehållet och 3D-buffertarna nu skalas för att bevara justeringen. Dessutom introduceras nu ett alternativ för att återge till en större Stage3D-bakåtbuffert (i stället för att skala) vid webbläsarzoomning för att bevara det återgivna innehållets höga upplösning. Med det här alternativet kan stage3D-bufferten ändra storlek synkroniserat med ändringen i webbläsarens zoomningsnivå. Utvecklare meddelas om den här ändringen med en ny ZOOM_FACTOR_CHANGE-händelse.

Mer information finns i artikeln Förbättrad upplösning för Stage3D-innehåll med webbläsarzoom

 • Orienteringsändring i helskärmsläge i Flash Player – Windows

Flash Player identifierar och skalar nu innehållet så att det passar helskärmsläge när enhetens orientering ändras. Den här ändringen är specifik för Windows och implementeras för alla webbläsare. Vi fokuserar på att upplevelsen ska bli så bra som möjligt på surfplattor. En resize-händelse utlöses i helskärmsläge och enhetens orientering ändras. Utvecklare, om innehållets storlek inte ändras, måste ni hantera resize-händelsen korrekt.

Du hittar mer information i Riktlinjer om stöd för skärmorientering med Flash Player-innehåll i helskärmsläge.

 

 

 • Videoavkodning med maskinvara i Chrome (PPAPI) för Windows

Videoavkodning med maskinvara är nu aktiverat som standard för Chrome-användare med Windows. Den här funktionen minskar processoranvändningen radikalt och förbättrar prestanda för de videospelare som stöds. Vi har ett nära samarbete med Google för att lansera funktionen på OS X och kommer med mer information så snart vi kan.

 

 • Automatisk växling till programvaruversion med StageVideo

Flash Player 15 har nu stöd för en programvaruversion av StageVideo med automatisk växling till denna när maskinvaruversionen av StageVideo inte är tillgänglig. Om du vill använda denna automatiska växling måste SWF-programmen vara kompilerade för Flash Player 15 och senare versioner.

När swf-filerna kompileras för Flash Player 15 och senare, och när maskinvaruversionen av StageVideo är otillgänglig, får programmet en StageVideoAvailability-händelse som tidigare, men i stället för att vara "unavailable" är den ALLTID "available" och orsaken är alltid "noError". Programmet behöver inte längre implementera ett Video-objekt för detta, eftersom växlingen sker automatiskt i Flash Player. Programmen kan fortfarande välja att använda Video-objekt i stället för StageVideo, om det behövs.

Huruvida maskinvaruversionen av StageVideo är tillgänglig beror på flera olika faktorer, bland annat:

Stöd för maskinvaruåtergivning i webbläsare: Om det är tillgängligt har alla wMode-baserade program stöd för maskinvaruversionen av StageVideo. Om det inte är tillgängligt är det bara wMode=direct-baserade program som har stöd för maskinvaruversionen av StageVideo, om det inte finns andra undantag som de som nämns nedan.

I Windows:

IE11: IE har en accelererad process, och FlashPlayer har maskinvaruacceleration i alla wmode, och StageVideo bör därför alltid vara tillgängligt. Observera att användning av maskinvaruacceleration vid återgivning bestäms av IE.

Firefox: Det finns för närvarande ingen maskinvaruaccelererad process i Firefox för Windows, och StageVideo är endast tillgängligt för wMode-direct. Alla andra wMode bör generera en unavailable-händelse.

Chrome: Pepper har maskinvaruacceleration i alla wMode, men vissa restriktioner gäller. Chrome nekar till exempel användning av maskinvaruacceleration i Windows XP och har en egen funktion för svartlistning av drivrutiner. Användaren kan också inaktivera maskinvaruacceleration på panelen Inställningar. Chrome visar en ganska användbar sida för att se statusen för GPU-acceleration: chrome://gpu/

På Mac:

Safari: Alla wMode bör visa StageVideo

Firefox: Alla wMode bör visa StageVideo

Chrome: Alla wMode bör visa StageVideo, med samma begränsningar som i Windows-versionen.

Drivrutinversion: Vissa äldre drivrutiner kanske inte har stöd för maskinvaruversionen av StageVideo

Användarinställningar: Om användaren stänger av maskinvaruacceleration är maskinvaruversionen av StageVideo inte tillgänglig

Helskärmsläge: Maskinvaruversionen av StageVideo är alltid tillgänglig i helskärmsläge.

När maskinvaruversionen av StageVideo inte kan användas på grund av webbläsarstöd, wMode, drivrutinversion eller användarinställningar används från och med Flash Player 15 programvaruversionen av StageVideo automatiskt, utan att någon konfiguration eller kod behövs i programmet.

 

 • Stöd för standardprofil i Stage3D för iOS och Android

I Flash 14 introducerades standardprofilen i Stage3D med ett flertal avancerade 3D-funktioner. Då var standardprofilen bara tillgänglig på stationära datorer. I AIR 15 utökar vi den här täckningen även till mobilplattformar. Om en enhet har stöd för OpenGL ES3 kan den begära standardprofilen och använda samma avancerade funktioner som stationära datorer. Du hittar mer information i vår artikel om standardprofilen i Stage3D.

 

 • StageText.drawViewPortToBitmapData har nu stöd för Retina-skärmar

För närvarande tillåter AIR att en bitmapp med samma bredd/höjd som StageText-objektet skickas till drawViewPortToBitmapData. Även om detta fungerar för skärmar med standardupplösning räcker det inte för Apples Retina-skärmar med hög upplösning. Baserat på synpunkter från våra kunder har vi därför ändrat metoden drawViewPortToBitmapData så att den accepterar en fördubblad storlek på BitmapData med StageText-visningsruta på en Mac Retina-skärm, och därefter ritas en HiDPI-bild upp från visningsrutan.

 

 • Förbättrad paketeringsmotor är nu standard – iOS

Från och med AIR 15 används den nya förbättrade IPA-paketeringsmotorn som standard vid paketering för AOT-målen ipa-app-store, ipa-test, ipa-ad-hoc och ipa-debug. Om du råkar ut för några paketerings- eller körningsproblem ber vi dig rapportera dem på http://bugbase.adobe.com. Om du vill använda den äldre paketeringsmetoden använder du "-useLegacyAOT yes" i ADT-kommandot, före signeringsalternativen. Mer information om funktionen finns i Snabbare kompilering med AIR for iOS

 

 • Förbättringar av AIR Gamepad

Med funktionen AIR Gamepad kan programutvecklare skapa en andra skärm på Android-mobilenheter för Flash-baserade webbläsarspel. Tack vare API:t för AIR Gamepad kan Flash-baserade webbläsarprogram ansluta till en parad Android-enhet som kör AIR-miljön, och på så sätt kan Android-enheter användas som spelkontroller eller gränssnitt på en andra skärm. Följande förbättringar finns från och med AIR 15.

Stöd för flera spelare

Gyroskophändelser

Magnetometerhändelser

Använda skal som skärm för AIR Gamepad

Mer information om funktionen och riktlinjer för användning finns i Android-enheter med AIR som spelenhet

 

 • Korsmarknadsföring i AIR

Adobe AIR 15 har nu stöd för korsmarknadsföring av AIR-spel för mobilenheter. Korsmarknadsföring kan vara effektivt när det gäller att minska marknadsföringskostnaderna. Med rätt samarbetspartner får du tillgång till en bredare kundkrets med samma demografi.

Den här korsmarknadsföringen är gratis och fungerar enligt ett poängsystem. Det enda du behöver för att starta din egen kampanj är att tjäna tillräckligt många poäng genom att göra reklam för andra AIR-spel.

AIR SDK innehåller det nya API:t AdViewer för marknadsföringskampanjer som en SWC-fil, med funktioner för att läsa in och visa annonser i spel. Du tjänar poäng genom att göra reklam för AIR-spel av andra utvecklare, baserat på visningar och klickningar.

Mer information om funktionen och riktlinjer för användning finns i Korsmarknadsföring för AIR-spel för mobiler.

 
En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player för Internet Explorer (Windows) – ActiveX 15.0.0.246
Flash Player för Firefox (Windows) – NPAPI 15.0.0.246
Flash Player för Safari och Firefox (Mac) – NPAPI 15.0.0.246
Flash Player för Firefox (Linux) – NPAPI 11.2.202.424
Flash Player Extended Support Release 13 (Mac och Win) 13.0.0.258
Flash Player för Internet Explorer (Win 8) – ActiveX 15.0.0.239
Flash Player för Internet Explorer (Win 8.1) – ActiveX 15.0.0.239
Flash Player för Chrome (Windows) – PPAPI 15.0.0.239
Flash Player för Chrome (Mac) – PPAPI 15.0.0.242
AIR Desktop (Win) 15.0.0.356
AIR Desktop (Mac) 15.0.0.356
AIR Android 15.0.0.356
AIR SDK & kompilator (Win) 15.0.0.356
AIR SDK & kompilator (Mac) 15.0.0.356
AIR SDK (Win) 15.0.0.356
AIR SDK (Mac) 15.0.0.356

Kända fel 

 • [Android] StageText är inte synligt när skärmen roterats. (Fel 3821523).
 • [iPhone 6 Plus] [RADAR] Fel skärmstorlek och upplösning returneras via körtidsmiljöns programmeringsgränssnitt. (Fel 3829474)
 • [iPhone 6 Plus]
 • [iOS] Startbilden för iPad visas på iPhone 6 Plus i normalt visningsläge. (Fel 3836781)
 • [iOS] Det går inte att installera program i iOS-simulatorn när iOS SDK och iPhone-simulatorn uppdaterats med 7.1. (Fel 3833912)
 • [iOS] [ny snabb paketering] Vissa program som kompilerats med den äldre ActionScript-kompilatorn fungerar inte med den nya snabba paketeringsmotorn, men de fungerar bra när de återskapas igen med de senaste ActionScript-kompilatorapparna. (Fel 3837665)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB14-27 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 15

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF version 26 som mål genom att skicka "-swf-version=26" som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 15.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du skulle behöva återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 15 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 15 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till "-swf-version=26" i fältet 'Additional compiler arguments'.
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 26 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 14 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 15 Uppdatera till namnutrymmet AIR 15

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 15-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 15. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 15 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 15-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 15-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/15.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
25 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.239
Flash Player Chrome (Mac) 15.0.0.242
Flash Player (Linux) 11.2.202.424
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.258
APSB14-26
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 mars 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26