Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 16.

12 februari 2015

I dagens version har vi uppdaterat AIR SDK och körmiljön med viktiga funktionskorrigeringar.

5 februari 2015

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player med viktiga säkerhets- och felkorrigeringar. Vi rekommenderar att alla kunder uppgraderar till den här versionen.

Användare av Flash Player som har aktiverat den automatiska uppdateringsfunktionen som rekommenderas av Adobe uppdateras automatiskt under de kommande 24 timmarna. Du behöver inte utföra ytterligare åtgärder. 

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” kommer att visas en dialogruta som informerar om uppdateringen inom 7 dagar från idag. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.  

Du kan när som helst ladda ned och installera Flash Player på https://get.adobe.com/flashplayer  

Kunder som använder Google Chrome eller Windows 8.x Internet Explorer kommer att få uppdateringen via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.

27 januari 2015

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player med en viktig säkerhetskorrigering. Vi rekommenderar att alla kunder uppgraderar till den här versionen.

22 januari 2015

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player med en viktig säkerhetskorrigering. Vi rekommenderar att alla kunder uppgraderar till den här versionen.

13 januari 2015

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Dessutom är det idag som AIR 16 officiellt lanseras! Vi är mycket stolta att meddela att AIR 16 inkluderar 64-bitarsstöd för iOS samt nya funktioner och viktiga felkorrigeringar. Vi rekommenderar att utvecklare läser den fullständiga informationen i avsnitten om nya funktioner samt korrigerade och kända problem.

9 december 2014

I dagens planerade version har vi uppdaterat Flash Player med nya och förbättrade funktioner, viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Vi arbetar för närvarande på att lägga till 64-bitarsstöd för iOS tillsammans med ytterligare funktioner för AIR och en uppdaterad betaversion släpps inom kort på labs.adobe.com.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com
Flash Player-forum - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums - http://forums.adobe.com/community/air

Åtgärdade fel

12 februari 2015

AIR

 • [iOS8, iPad] Programmet hänger vid återgång till scenen efter det att en bild importerats från galleriet på en iPad. (3916940)
 • [iOS] Appens skärm återges inte korrekt när en enhet roteras till upp-och-nedvänt läge. (3916521)
 • [iOS] Push-meddelanden fungerar inte på iOS-enheter eftersom popup-meddelanden om meddelandebehörigheter inte visas när appen startas. (3928304)
 • [iOS64] LC_VERSION_MIN_IPHONEOS ställs in felaktigt när ANE för en högre/lägre minOSversion används.
 • Paketeringsfel med meddelandet ”Det går inte att hitta llvm JNI lib in” uppstår när programmet paketeras med ”yes” som alternativ för -useLegacyAOT.
 • Grafikproblem med utjämning och skalning av bitmappar.(3915192)

 

5 februari 2015

Flash Player

 • Ett tomt ContextMenu-objekt gör att pluginprogrammet Pepper kraschar.(3916213)
 • IE fungerar inte med den symboliska länken.(3912048)
 • Grafikproblem med utjämning och skalning av bitmappar.(3915192)
 • Flash Player visar ett plugin-fel när systemspråket är hebreiska.(3853930)

 

27 januari 2015

Flash Player

 • Säkerhetskorrigering

 

22 januari 2015

Flash Player

 • Säkerhetskorrigering
 

13 januari 2015

Flash Player

 • Video i CNN-videospelaren återfår inte normal storlek när helskärmsläget avslutas med ett tryck på esc-tangenten.(3863580)
 • Den första bildrutan går förlorad när du exporterar video.(3738705)
 • Flash måste lägga till en Flash-katalog i sökvägen som returneras från IEGetWriteableFoldePath().(3860413)
 • Om maskinvaruacceleration inaktiveras i IE Flash-pluginprogrammet, inaktiveras det i AIR EXE-filer.(3843535)

AIR

 • [iPhone 6 Plus] Fel skärmstorlek och upplösning returneras via körtidens programmeringsgränssnitt. (Fel 3829474)
 • [iOS] [ny snabb paketering] Vissa program som kompilerats med den äldre ActionScript-kompilatorn fungerar inte med den nya snabba paketeringsmotorn, men de fungerar bra när de återskapas igen med de senaste ActionScript-kompilatorapparna. (Fel 3837665)
 • Geolokaliseringstjänster fungerar inte (fel 3916071)
 • [iOS8, iPhone] Programmet hänger vid återgång till scen efter det att en bild importerats från galleriet. (Fel 3912961)
 • Ett fel genereras med D.eval-biblioteket (fel 3857582)
 • [AIR Desktop] AIR-körtidsmiljön kraschar när arbetarfunktionen används i komplexa program.(3841682)

 

9 december 2014

Flash Player

 • [Mac 10.10] Flash Player visar ett plugin-fel när systemspråket är hebreiska – 3847876
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar

Nya funktioner 

 • 64-bitarsstöd i iOS

Som många av er känner till, har Apple nyligen ändrat iOS-kraven för att framtvinga 64-bitarskompatibilitet. Vi har nöjet att meddela att AIR 16 SDK nu kan generera universella IPA-binärfiler som kan köras i både 32-bitars och 64-bitars iOS. I framtiden kommer alla IPA-filer som genereras med AIR SDK 16 och senare att vara universella binärfiler och inga ändringar krävs i paketeringskommandot för detta.

Observera att stöd för att skapa universella IPA-binärfiler endast är tillgängligt i den nya kompilatorn. Den äldre kompilatorn är inte, och kommer inte att bli, kompatibel med 64-bitars iOS. På grund av detta kommer den att tas bort i version 16 av AIR SDK. För att verktyg från Adobe och andra leverantörer ska fungera med denna AIR SDK finns alternativet -useLegacyAOT kvar, men det mappas internt till den nya kompilatorn.

Den här ändringen bör göra att alla ANE-filer som paketeras i programmet innehåller de universella originalbiblioteken. Annars utlöses ett fel som ”Apple App Store tillåter bara universella program. är inte en universell binärfil. Ändra build-inställningarna i Xcode-projektet till standardarkitektur när du vill skapa ett universellt bibliotek/ramverk” när ipa-filen paketeras.

Mer information om den förbättrade paketeringsmotorn finns på Snabbare kompilering med AIR för iOS.

Om du stöter på paketerings- eller körtidsfel ska du rapportera dem till oss på http://bugbase.adobe.com. Ange detaljerad information om att återskapa problemet samt exempel på projekt. Om du vill hålla koden hemlig kan du skicka ett e-postmeddelande med bilagor samt ditt felnummer till ccampbel@adobe.com

 

 • Stöd för Stage3D-trådramsläge

För att hjälpa designers och utvecklare att skapa robust och effektivt 3D-innehåll har vi lagt till stöd för trådramar i AIR för datorer. Det här alternativet kan ändras genom att du ställer in Context3D setFillMode() på wireframe eller solid.

 

 • PPAPI-installationsprogram för Windows och Mac

Vi har nöjet att meddela att det nu finns PPAPI-installationsprogram för standardversionerna av Flash Player för Windows och Mac. Tidigare var den här versionen av Flash Player bara tillgänglig som en integrerad komponent i Google Chrome. Med de nya installationsprogrammen är Flash Player nu tillgängligt för alla Chromium-baserade webbläsare som använder PPAPI-gränssnittet. Observera att installationsprogrammen varken krävs eller används av Google Chrome. Chrome kommer att fortsätta att inkludera Flash Player utan att ytterligare installationer krävs.

Kunder kan hämta det PPAPI-baserade installationsprogrammet på http://get.adobe.com/flashplayer eller http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions

Utvecklare som är intresserade av att använda PPAPI-felsökarna kan hämta installationsprogrammen från Flash Players supportcenter.

 

 • Stage3D – begränsad standardprofil

I version 14 av körtidsmiljön lade vi till en ny standardprofil för stationära datorsystem. Den förbättrade 3D-grafiken innebär stora förbättringar i både Flash Player och AIR. I version 15 utökade vi profilen för mobila enheter i AIR.

I Flash Player 16 har vi lagt till en ny begränsad standardprofil. Precis som den begränsade baslinjen, så gäller den begränsade standardprofilen äldre och svagare GPU-enheter på stationära och mobila enheter.

Standardprofilen nådde lite över 20 % av alla iOS-enheter, men den nya begränsade standardprofilen når mer än 85 % av alla iOS-enheter. Utvecklare kan öppna det nya läget genom att använda den nya konstanten STANDARD_CONSTRAINED i Context3DProfile. Diagrammet nedan visar skillnaderna mellan de olika profilerna som är tillgängliga.

 

begränsade profiler

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 16.0.0.305
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 16.0.0.305
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 16.0.0.305
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 16.0.0.305
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 11.2.202.442
Flash Player Extended Support Release 13 (Mac och Win) 13.0.0.269
Flash Player Win 8.x för Internet Explorer 16.0.0.305
Flash Player Mac för Google Chrome 16.0.0.305
Flash Player Windows för Google Chrome  16.0.0.305
Flash Player ChromeOS 16.0.0.305
Flash Player Linux för Google Chrome 16.0.0.305
AIR Desktop Win Runtime 16.0.0.273
AIR Desktop Mac Runtime 16.0.0.245
AIR Android Runtime 16.0.0.272
AIR SDK & Compiler Windows 16.0.0.292
AIR SDK & Compiler Mac 16.0.0.292
AIR SDK Windows 16.0.0.292
AIR SDK Mac 16.0.0.292

Kända fel 

Flash Player 

 • [Endast Mac] Direktuppspelningar fungerar inte i Safari för filer från det lokala filsystemet. (3928241)
 • Flash Player kan inte installeras när det installeras i följande ordning: MSI > EXE (webbinstallationsprogram) > MSI. (3928747)
 • Capabilities.language returnerar ”xu” när systemlokalen ställs in på ”Spanska (Mexiko)”. (3849223)
 • Flash Player söker efter uppdateringar trots att ”Sök aldrig efter uppdateringar” har valts i inställningarna för Flash Player. (3673004)
AIR
 • Det går inte att klicka på objekt i programgränssnittet efter det att programmet roterats från stående till liggande läge. (3924470)
 • Skärmen återges inte korrekt när du går från bakgrund till förgrund. (3919996)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB15-04 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 16

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 27 som mål genom att skicka ”-swf-version=27” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 16.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintligt AIR SDK om du behöver återställa det senare och ersätt sedan det paketerade AIR SDK med AIR 16 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 16 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=27” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 27 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 14 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 16 Uppdatera till namnutrymmet AIR 16

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 16-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 16. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 16 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 16-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 16-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/16.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 mars 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux)11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac and Win)11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & kompilator (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR-miljö och SDK (alla plattformar): 3.8.0.1430
APSB13-21

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy