Välkommen till versionsinformation för Flash Player och AIR 17.

12 maj 2015

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

Observera att AIR SDK inte har testats eller certifierats för iOS- eller Android-plattformarna.  Vi rekommenderar mobilutvecklare att fortsätta använda AIR 17.0.0.144 eller att testa mot den senaste betaversionen av AIR 18, som finns på labs.adobe.com

Flash Player-användare som har valt alternativet ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” eller ”Meddela mig om att installera uppdateringar” kommer att få ett meddelande om uppdatering inom 7 dagar från idag.  Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.  

Du kan när som helst ladda ned och installera Flash Player på https://get.adobe.com/flashplayer  

Kunder som använder Google Chrome eller Windows 8.x Internet Explorer kommer att få uppdateringen via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.

14 april 2015

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

12 mars 2015

Med dagens planerade nya version har vi gjort en uppdatering av Flash Player och AIR, och gett programmen nya och förbättrade funktioner, gjort viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen.  Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas.  Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas –·https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums - http://forums.adobe.com/community/air

Åtgärdade fel

12 maj 2015

AIR

 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

Flash Player

 • Nellymoser-video spelas upp med snabb hastighet (3970536)
 • HLS-spelaren för datorer genererar ett 106000-fel efter 60 sekunder (3970534)
 • Innehåll som kraschar på Mac OS med Flash Player (3955834)
 • Flash Player söker efter uppdateringar trots att ”Sök aldrig efter uppdateringar” har valts i inställningarna för Flash Player. (3759054)
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar
   

14 april 2015

AIR

 • [iPhone 6 +] Om ingen liggande bild finns tillgänglig för iphone 6+, visas startbilden för sträckt stående bild när programmet startas i liggande läge. (3945056)
 • [iPhone 6+] [Uppochned]: Omvänd startbild visas om enheten behålls uppochned och AO är stående och AR sann. (3945046)
 • Scenjustering förvrängs vid återgång från kameragränssnittet. (3946793)
 • Programmet kraschar vid start när alternativet Tillåt felsökning är AVMARKERAT i Flash CC. ( Fel 3949916)
 • Ej kompatibel hantering av orientering i rotläge för iOS 8. (Fel 3942292)
 • Mod-operator (%) skadad i tolkläge för iOS 64-bitars (fel 3951944)
 • [Air Desktop] Om en VideoTexture skapas när programfönstret inte är aktivt kommer videon inte att återges, men ljudet spelas upp (3939033)
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

Flash Player

 • [Mac][PPAPI] Nedladdningsknappen i dialogrutan för uppdatering bör fungera för alla språk (3951736)
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar
 

12 mars 2015

AIR

 • [iOS-simulator] Vid ipa-paketering för simulator med Xcode 5 visas följande felmeddelande ”Application architecture is not supported on ios” (Programarkitekturen stöds inte i ios).
 • [iOS] Programmet kraschar när det publiceras med distributionen Ad hoc + Fast packager med knappen Feathers (Fjädrar) och bitmappteckensnitt (Fel 3936675)
 • [iOS] Körningsfel #1074 uppstår vid initiering av programmet om statisk konstant är definierad i Class. (Fel 3936578)
 • [Android] API:n för kamerarullen fungerar inte tillsammans med fotoprogram i Android. (Fel 3913530) 
 • [Android] Air for Android fungerar inte för Netconnection.connect() (Fel 3862022)
 • Programskärmen återger inte delar av sekunder korrekt (dvs. flimmer), men den kommer gradvis att återges korrekt efter första rotationen. (Fel 3929295)
 • Programmet slutar fungera när backstegstangenten trycks ned i textfält. (Fel 3936267)
 • När flaggan hideAneLibSymbols är ”yes”, kommer ett ANE med externa strukturer att orsaka att ADT-paketeraren slutar fungera med felet:  ld: i section __DATA,__objc_classrefs reloc 9: R_ABS reloc, men ingen absolut symbol vid måladress för arkitekturen arm64, kompiliering misslyckades vid körning : ld64
 • Paketeringsfel med felet ”Det går inte att hitta llvm JNI lib in” uppstår när programmet paketeras med ”yes” som alterantiv för -useLegacyAOT. (Fel 3932107)
 • [Android] Det går inte att formatera med fet text på Android-enheter (3682719)
 • [HMAOT] Programmet slutar fungera när det startas om strukturen Parsely används, men GOAOT fungerar normalt (3741144)
 • [Android] [Samsung-Specific] Koreanska tecken visas som tomma rutor i textfält på Galaxy Note 2/Android 4.4/AIR 4.0 (3861607)
 • [iOS] Värdet CFBundleVersion får inte vara större än 99 för iOS (3847816)
 • Det går inte att klicka på objekt i programgränssnitt efter det att programmet roterats från stående läge till liggande. (Fel 3924470)
 • Skärmen återges inte korrekt när du går från bakgrund till förgrund. (Fel 3919996)
 • Programmet slutar fungera vid start på iOS-enheter med WIN SDK. (Fel 3944379)
 • Banderollannonser klipps av i liggande läge med StageAd ANE. (Fel 3939855)
 • Statusfält visas vid återgång till scenen från kamerarullsgränssnittet vid visning på helskärm. (Fel 3935723)
 • [Endast iPhone] Tangentbordet ändrar orientering från liggande till stående när du återgår till scenen från kamerarullsgränssnittet. (Fel 3935721)
 • [Windows] Efter installation av den senaste versionen av iTunes 12.1.0.71, kan ios-kommandona adt -devices -platform inte upptäcka den anslutna ios-device.  Observera att den senaste versionen av AIR SDK nu kräver iTunes 12.1.0.71 eller senare. (Fel 3933524)
 • [AIR (skrivbord)]Programmet Adobe Air kraschar när det körs.(3915184)
 • [AIR (skrivbord)] Grafiska glapp när bitmappsskalingsegenskapen är inställt på ett negativt värde och utjämningsegenskapen är sann.(3938680)

Flash Player

 • CrossBridge-program avbryts efter FP-version >= 16.(3938269)
 • [Chromium 394217] Fel text visas med inbäddade teckensnitt.(3782659)
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar

Nya funktioner

 • Förbättringar i kontrollpanelen för Flash Player

På systemkontrollpanelen visas nu den installerade versionen av insticksprogrammen ActiveX, NPAPI och PPAPI för Player.  Vi har även klargjort hur Chrome- och Chromium-användare (PPAPI) ska kunna redigera sina Flash Player-inställningar.

 

 • Installationsförbättringar för Flash Player på Mac

Vid en Mac-installation behöver användarna inte längre stänga Chrome-webbläsaren.  Vi kommer i framtiden att arbeta med att underlätta installationsförfarandet för användarna.

 

 • Förbättring med avseende på tid för ADT-paketering där stöd för parallell kompilering för iOS finns

I AIR 16 introducerades stöd för kompilering och paketering av iOS-program för både 32-bitars och 64-bitars plattformar. Med dessa förbättringar kan vi nu kompilera 32- och 64-bitars arkitektur parallellt för att minska paketeringstiden med upp till 50 procent.

 

 • Stöd för VideoTexture i AIR för Windows, Mac och iOS

Vi har introducerat en ny ActionScript-funktion som tillåter att maskinvaruaccelerad video kan användas som en källtextur i en Stage3D-miljö. För närvarande krävs, för att kunna använda video med Stage3D, att Video-objektet, vilket inte är accelerat, och manipulering av bitmappsrepresentationerna för videobildrutorna används. Den här nya funktionen kallas VideoTexture och den ger direktåtkomst till ett texturobjekt som har sitt ursprung från ett Netstream- eller Camera-objekt. Den här funktionen är tillbaka i Flash Player och är nu tillgänglig på AIR Mac, Windows och iOS.  Leta efter Android-stöd i kommande versioner.  I VideoTexture blog post finns information om implementering.

 

 • Stage3D – Utökad standardprofil för AIR Mobile 


I den senaste versionen av Runtime har vi lagt till stöd för standard-Stage3D-profiler och standardbegränsade Stage3D-profiler.  I AIR 17 har vi lagt till en ny utökad standardprofil för iOS- och Android-enheter med stöd för GLES3.  Tillgänglighet till profilen ”standardExtended” indikerar även AGAL3-tillgänglighet. Samma profilnamn kan sedan användas i metoderna requestContext3D och requestContext3DMatchingProfiles i Stage3D.

För profilen ”standardExtended” krävs OpenGL ES 3.0, som finns på många mer avancerade smarttelefoner och surfplattor. Med AGAL3 ökas registergränsvärdena för hörnpunktsattribut, fragmentkonstanter och tokens. Trots att vi i första hand fokuserar oss på mobiler, förväntar vi oss att lansera denna funktionalitet även på datorer i framtida uppdateringar.

Du får tillgång till det nya AGAL genom att uppdatera AGALMiniAssembler.as (AGAL v3) från https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/.

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

ProduktSläppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX17.0.0.188
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI17.0.0.188
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI17.0.0.188
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI17.0.0.188
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI11.2.202.460
Flash Player Extended Support Release 13 (Mac och Win)13.0.0.289
Flash Player Win 8.x för Internet Explorer17.0.0.188
Flash Player Mac för Google Chrome17.0.0.188
Flash Player Windows för Google Chrome 17.0.0.188
Flash Player ChromeOS17.0.0.188
Flash Player Linux för Google Chrome17.0.0.188
AIR Desktop Win Runtime17.0.0.172
AIR Desktop Mac Runtime17.0.0.172
AIR Android Runtime17.0.0.144
AIR SDK & Compiler Windows17.0.0.172
AIR SDK & Compiler Mac17.0.0.172
AIR SDK Windows17.0.0.172
AIR SDK Mac17.0.0.172

Kända fel

AIR

 • [iPhone 6 +] Omvänd startbild visas i någon tiodelssekund när enheten behåller en högerroterad liggande orientering (AspectRatio är liggande och AutoOrients är falsk). (3945071)
 • Tangentbordsorienteringen ändrades inte från stående till liggande efter inställning av scenproportionen till liggande och textområdet flyttas uppåt.(3948135)
 • Felmatchat texturformat vid överföring av BitmapData till Texture-objekt på Samsung Galaxy Tab (fel 3959595)
 • [Android] FLV-video som kodats med H264 fungerar inte med scenvideo, videon återges inte (fel 3950740)
 • lD-fel ”Id: in, adresskodning (13) för personlighetsfunktioner som inte stöds i CIE för arkitekturkompilering av arm64 misslyckades vid körning : ld64” vid paketering med WIN SDK. (Fel 3950027)
 • [Air (skrivbord)] Grafiska glapp uppstår när ett element roteras i en sprite.(3949851)
 • [Air (skrivbord)] [Videotextur] Glapp i video i Windows 7 när grafikkortet Intel 4400 används.(3937062)
 • [Air Desktop] Gester fungerar inte så bra med StageWebView. (3806251)

Flash Player

 • [Firefox][Win8.1] Högerklick på JWPlayer medför att Firefox låser sig (3835579)
 • Flash i helskärmsläge medför att Safari låser sig i några sekunder (3916445)
 • Ikonen för systeminställningar är suddig på Retina-skärmar (3977882)
 • Rullning på skärmar med hög pixeltäthet fungerar inte med avseende på att underordnade element inte rullar med samma hastighet som det överordnade objektet. (3746968)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB15-09Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 17

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 28 som mål genom att skicka ”-swf-version=28” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn.  Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 17.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 17 SDK.  Det gör du genom att packa upp AIR 17 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till "-swf-version=28" i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 28 som mål.  Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 17 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 17 Uppdatera till namnutrymmet AIR 17

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 17-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 17. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 17 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 17-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 17-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till:

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

ReleasedatumKörningsmiljöversionerSäkerhetsförbättringar
12 maj 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246APSB14-27
11 november 2014Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167APSB14-22
9 september 2014Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201 
8 april 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 mars 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28