Välkommen till versionsinformation för Flash Player och AIR 18.

9 juni 2015

Med dagens planerade nya version har vi gjort en uppdatering av Flash Player och AIR, och gett programmen nya och förbättrade funktioner, gjort viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

Flash Player-användare som har valt alternativet ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” eller ”Meddela mig om att installera uppdateringar” kommer att få ett meddelande om uppdatering inom 7 dagar från idag.  Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.  

Du kan när som helst ladda ned och installera Flash Player på https://get.adobe.com/flashplayer  

Kunder som använder Google Chrome eller Windows 8.x Internet Explorer kommer att få uppdateringen via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen.  Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas.  Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas –·https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums - http://forums.adobe.com/community/air

Åtgärdade fel

9 juni 2015

AIR

 • [iOS] ld-fel ”ld: in, adresskodning (13) för personlighetsfunktioner som inte stöds i CIE för arkitekturkompilering av arm64 misslyckades vid körning : ld64” vid paketering med WIN SDK. (Fel 3950027)
 • [Android] Det går inte att hämta contex3d på Nexus 6 och Samsung Note 4 med Lollipop 5.1 (3967293
 • [iOS] Det inträffade ett fel vid installation av programmet. Installationsfel: PackageExtractionFailed på iOS från Flash Builder (3963902)
 • [Android] ”Fel 3672: Det gick inte att skapa bufferten” vid anrop av createVertexBuffer() för en textur på Samsung Galaxy Tab 4 (3960859)
 • [Android] Felmatchat texturformat vid överföring av BitmapData till Texture-objekt på Samsung Galaxy Tab (3959595)
 • [iOS] Programmet kraschar när booleska operatorer hämtas och anges via gränssnitt. (3964980)
 • [Android] Programmet kraschar när FLV-video spelas upp med hjälp av StageVideo-video (fel 3976878)
 • [iOS] När ett enkelt program skapas med bara en listruta fungerar det på stationära datorer, men inte på iOS. (3979411)
 • [Android] Program med videotexturer flimrar vid start. (3965105)
 • [Android] Kameraminiatyrer visas i det övre vänstra hörnet när StageVideo-video spelas upp, men fungerar på stationära datorer. (3950651)
 • [Android] Kamerans funktion för kontinuerligt automatiskt fokus fungerar inte på Android trots att egenskapen Camera.setMode angetts. (3970215)
 • [iOS] Fel om att parametern firstLine måste ha ett värde som inte är noll när TLFTextField används (3986791)
 • [Android] Spelenheten visas inte när enheten skakas.
 • [Android] Kameran flimrar oavbrutet på Samsung Galaxy Tab med 7-tumsskärm (3974103)
 • [Android] Det går inte att spela upp flera maskinvaruaccelererade videofilmer samtidigt (3972400) [Android] FLV-video fungerar inte med återgivningslägena GPU och Direkt, men fungerar med återgivningsläget CPU med både Mac och Win AIRSDK. (3948210)
 • ASC 2.0 -inline=true: Kompilatorn kraschar med ett undantagsfel om att den genererade bytekoden innehåller stackunderspill för operand. (3979134)
 • Om du trycker på Alt+Retur i mx:textinput skapas en ny rad (3936186)
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

 

Flash Player

 • FLV-offlinevideo körs för fort vid framåtspolning (3982986)
 • Det går inte att visa animerade skuggeffekter (3990831)
 • Kamerautdata visar en svart skärm i Safari (3980552)
 • Högerklick på JWPlayer medför att Firefox låser sig i Windows 8 (3835579)
 • Felaktig ritning i IE i Windows 8 (3846567)
 • Plugin-programmet PPAPI fungerar inte i WinXP (3966268)
 • Flash i helskärmsläge medför att Safari låser sig i några sekunder (3916445)
 • Starling kan inte överföra textur från BitmapData i Firefox på Mac (3951802)
 • ColorTransform som använts på ett textfält med enhetsteckensnitt ignoreras i Chrome (3959696)
 • Spelet Zombie Tycoon visar svart skärm (3924242) Ett antal kalenderkontroller i usflashmap.com fungerar inte (3990982)
 • Fel 1014: Klassen flash.display3D.texture: Det går inte att hitta VideoTexture vid körning med Flash Player. (3955926)
 • StageVideo läser inte in fel i Firefox på Mac i vissa konfigurationer (3992751)
 • Rullning på skärmar med hög pixeltäthet fungerar inte med avseende på att underordnade element inte rullar med samma hastighet som det överordnade objektet. (3746968)
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

Nya funktioner

 • Förbättrad installationsprocess för Flash Player

Vi har fått många synpunkter från våra kunder om att de inte vill vara tvungna att avsluta webbläsaren bara för att installera Flash Player. Med den här funktionen slipper du det kravet, i de fall det är möjligt. Installationsprogrammet för Flash Player 18 visar i de flesta fall inte längre någon dialogruta om att du måste avsluta öppna webbläsare eller program som använder Flash Player. 

När installationen är klar meddelas du om att du kan behöva starta om webbläsaren för att använda den nya versionen. Det här kravet beror på webbläsarens möjlighet att identifiera den nya versionen.  Oavsett vilket fungerar Flash som det ska och du kan enkelt tvinga fram den nya versionen genom att starta om webbläsaren när det passar dig.

 

 • Ljud-API:er har lagts till i Flash Player NPAPI

Vi har lagt till en funktion så att NPAPI-kompatibla webbläsare och program kan skicka frågor till spelaren och identifiera om något ljud spelas upp och om det kan stängas av. Med den här nya funktionen kan program meddela användaren om att ljud spelas upp och ge dem en möjlighet att stänga av ljudet, även om Flash-innehållet inte gör det.  

Det här nya API:t gäller inte ActionScript-utvecklare och finns bara för webbläsar- och programutvecklare som använder Flash-pluginprogrammet.

 

 • Stage3D – Utökad standardprofil för stationära datorer

I version 17 introducerades utökade standardprofiler på iOS- och Android-enheter med stöd för GL ES3. I version 18 har stöd för utökade standardprofiler lagts till för Flash Player och AIR Desktop. Den motsvaras av en ny konstant, STANDARD_EXTENDED, i klassen Context3DProfile. Den här konstanten kan användas i metoderna requestContext3D och requestContext3DMatchingProfiles för Stage3D. Den utökade standardprofilen kan bara användas om SWF-versionen är 28 eller senare.

Följande kod visar hur konstanten STANDARD_EXTENDED för Context3dProfile används:

requestContext3D(null,Context3DRenderMode.AUTO,Context3DProfile.STANDARD_EXTENDED);

Om den utökade standardprofilen ("standardExtended") är tillgänglig betyder det att AGAL3 också är tillgängligt, vilket ökar registergränserna för vertex-attribut, fragment-konstanter och tokens.

 

 • Webbläsarzoom för plugin-programmet PPAPI och ActiveX för andra operativsystem än Win 8x

Vi har introducerat en funktion som föreslår skalning av Flash-innehåll i webbläsaren baserat på webbsidans zoomningsfaktor. Den här funktionen fanns redan för Internet Explorer på Windows 8.x. I Flash Player 18 har den nu stöd för PPAPI (Opera och Chrome) och Internet Explorer på Windows 7 och äldre.

Förbättrad upplösning för Stage3D-innehåll med webbläsarzoom

 

 • Stöd för VideoTexture för Android

Den mycket populära VideoTexture-funktionen finns nu för Android!  Funktionen kom i version 17 för iOS och stationära datorer, och nu kan vi äntligen presentera den för Android-enheter. 

VideoTexture är en ActionScript-funktion med vilken du kan använda maskinvaruaccelererad video som källtextur i en Stage3D-miljö. Om du ville använda video med Stage3D krävdes tidigare ett Video-objekt, som inte är accelererat, och bitmapprepresentationerna av videobildrutorna krävde också bearbetning. Med VideoTexture får du direkt tillgång till ett texturobjekt som har sitt ursprung i ett Netstream- eller Camera-objekt.  I VideoTexture blog post finns information om implementering.

 

 • Build-nummer i AIR iOS

Med den här funktionen kan utvecklare enkelt uppdatera build-numret utan att versionsnumret påverkas, så att programmet snabbt kan bli tillgängligt på Apples TestFlight för betatestning.

 

 • Förbättring med avseende på tid för ADT-paketering där stöd för parallell kompilering för iOS finns

I Air 18 finns stöd för flertrådning med kompilatorn, vilket innebär att program kan byggas ännu fortare. Med den här förbättringen har vi fått en 20-procentig förbättring av paketeringstiden, utöver de tidigare förbättringarna från Air 17.

 

 • ETC2-stöd för ATF

Med OpenGL ES 3.0 har en ny texturkomprimeringsteknik, ETC2 (Ericsson Texture Compression 2), introducerats som en standardfunktion.

ATF (Adobe Texture Format) är ett behållarformat från Adobe för olika komprimeringsformat som stöds av olika plattformar. Det hade tidigare stöd för tre GPU-texturkomprimeringsformat: DXT1/5 (stationära datorer), ETC1 (Ericsson Texture Compression 1) (Android) och PVRTC (iOS). I AIR SDK 18 har stöd för ETC2 (Ericsson Texture Compression 2) lagts till i ATF. Programutvecklare kan nu använda ATF med ETC2 på både Android- och iOS-enheter som är kompatibla med OpenGL ES 3.0.

Den här funktionen aktiveras med SWF version 29.

ATF-verktygen (png2atf, pvr2atf, atfinfo och atfviewer) har uppgraderats för att ha stöd för ETC2 för ATF. De här verktygen finns i AIR SDK i mappen AIRSDK/atftools.

Guide för hur du använder de uppdaterade ATF-verktygen (png2atf):

Förändringar i kommandotolksalternativ för png2atf

Kommandotolksalternativ för png2atf (GAMLA)

-c (STANDARD)  - skapar ATF med etc1+pvrtc+dxt
-c e  - skapar ATF med endast etc1 (Android)
-c p  - skapar ATF med endast pvrtc (iOS)
-c d  - skapar ATF med endast dxt (stationära datorer)

Mer information om ATF-verktygen finns i användarhandboken för atftools i mappen AIRSDK/atftools.

Kommandotolksalternativ för png2atf (NYA)

Använd den nya växeln e2 för etc2-format:

-c e2  - skapar ATF med etc2

Med ATF-verktygen får utvecklarna den flexibilitet de behöver för att skapa ATF-filen med valfri kombination av de fyra komprimeringsformaten (dxt, etc1, pvrtc och etc2) genom att använda kommaavgränsare mellan växlarna för de olika komprimeringsformaten.

-c (STANDARD)  - skapar ATF-fil med etc1+pvrtc+dxt +etc2

Till exempel:

-c e  - skapar ATF med endast etc1 (Android)
-c p  - skapar ATF med endast pvrtc (iOS)
-c d  - skapar ATF med endast dxt (stationära datorer)
-c e2  - skapar ATF med endast etc2 (fungerar för Android och iOS med stöd för OpenGL ES 3.0 och senare)
-c d, e2,p  - skapar ATF med dxt-, etc2- och pvrtc-komprimering
-c e,p  - skapar ATF med etc1- och pvrtc-komprimering

Alla övriga möjliga kombinationer med dessa växlar: e, p , d och e2

Samma gäller verktyget pvr2atf (nya)

Använd det nya argumentet e2 för etc2-format

e2 - skapar ATF-filen från etc2 pvr

t.ex. pvr2atf –e2 etc2.pvr –o sample.atf

ATF-versionen har också ändrats och är nu version 3.

Tänk på att miljön återgår till programvaruavkodning av etc2-komprimerade texturer på enheter som saknar stöd för OpenGL ES 3.0 och senare, om det inte finns andra GPU-komprimeringsformat i ATF-filen.

Den här funktionen gäller i dagsläget bara mobilenheter. I AIR Desktop och Flash används programvaruåtergivning för ETC2.  

Inga ändringar av ActionScript-kod behövs i befintliga program för att använda ATF-filer i version 3 (med stöd för etc2).

 

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

ProduktSläppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX18.0.0.160
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI18.0.0.160
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI18.0.0.160
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI18.0.0.160
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI18.0.0.161
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI11.2.202.466
Flash Player Extended Support Release 13 (Mac och Win)13.0.0.292
Flash Player Win 8.x för Internet Explorer18.0.0.160
Flash Player Mac för Google Chrome18.0.0.161
Flash Player Windows för Google Chrome 18.0.0.160
Flash Player ChromeOS18.0.0.160
Flash Player Linux för Google Chrome18.0.0.160
AIR Desktop Win Runtime18.0.0.144
AIR Desktop Mac Runtime18.0.0.143
AIR Android Runtime18.0.0.143
AIR SDK & Compiler Windows18.0.0.144
AIR SDK & Compiler Mac18.0.0.143
AIR SDK Windows18.0.0.144
AIR SDK Mac18.0.0.143

Kända fel

AIR

 • [Android]: Vid borttagning (unload) av flera videotexturer tas videon bort, men ljudet fortsätter att spelas upp.(3988675)
 • [Android] En grön remsa visas längst ned i videotexturen för maskinvaruaccelererade videofilmer på surfplattan Lenovo Yoga. (3988668)
 • [iOS] Stående tangentbord visas i liggande program vid retur från ett kameragränssnitt när enheten ligger på en plan yta. (3939049)
 • [Win]: IPA-filen genereras inte på respektive iOS-enheter vid publicering av AIR for iOS med lokaliserade filnamn ELLER med lokaliserade tecken i sökvägen för provisioneringsfilen. (3941829)
 • [iOS] Programmets orientering ändras från stående till liggande om enheten roteras till liggande när användaren bläddrar i galleriet. (3993869)
 • [Android] Programmet öppnas i stående position när telefonen/plattan roteras till 90 grader medurs och sedan startas ett program med liggande orientering från den positionen. (3992477)
 • [iOS]  Programmet kraschar om det försöker skriva ett värde till en ej initierad vektor. (3990377)
 • [iOS-enheter] Fel 3747: Flera programdomäner stöds inte på det här operativsystemet. Körningen stoppades vid 0xffffffff (3990014)
 • [Android]: Utdata från den bakre kameran på x86-enheter (AMD eller Intel) är suddiga och har röda områden, men den främre kameran har inga sådana problem. (3994433)
 • ASC2.0-kompilerat program rapporterar ett Type Coercion-fel med MovieClips i SWC (3578605)
 • Grafikproblem vid rotation av ett element inuti en Sprite-mall i Windows (3949851)
 • PopUp visar data från huvudskärmens bakgrund. (3945060)
 • AIR-program kopplas ofta ifrån i Windows (3987532)

Flash Player

 • StageVideo-objekt – Multicast-videofilmer spelas inte upp i Chrome (3983228)
 • Textinmatning i FireFox på Mac fungerar inte (3991247)
 • Inställningarna för volymmixning i Flash Player återställs varje gång FireFox avslutas. (3825853) Det sista tecknet på varje rad klipps av i textfält med egenskaperna autoSize och italics. (3815720)
 • Storleksändring till fel upplösning när flera skärmar används (3979543)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB15-11Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 18

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 29 som mål genom att skicka ”-swf-version=29” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn.  Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 18.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 18 SDK.  Det gör du genom att packa upp AIR 18 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till "-swf-version=29" i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 29 som mål.  Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 18 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 18 Uppdatera till namnutrymmet AIR 18

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 18-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 18. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 18 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 18-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 18-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till:

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

ReleasedatumKörningsmiljöversionerSäkerhetsförbättringar
9 juni 2015Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246APSB14-27
11 november 2014Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167APSB14-22
9 september 2014Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201 
8 april 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 mars 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy