Välkommen till versionsinformation för Flash Player och AIR 19.

16 juni 2016

I dagens version har vi uppdaterat AIR SDK med OpenSSL 1.02f-biblioteken.  Med den här uppdateringen kan AIR-utvecklare fortsätta att överföra AIR 19-baserade appar till Google Play Store.

 

10 november 2015

I den här versionen har vi uppdaterat Flash Player med viktiga säkerhetsförbättringar och buggkorrigeringar.  

Flash Player 19-användare som använder ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar”, får ett meddelande med uppdateringsinformation inom 7 dagar från idag.  Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome eller Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringen via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.

 

16 oktober 2015

I den här versionen har vi uppdaterat Flash Player med viktiga säkerhetsförbättringar.

13 oktober 2015

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

21 september 2015

Med dagens planerade nya version har vi gjort en uppdatering av Flash Player och AIR, och gett programmen nya och förbättrade funktioner, gjort viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen.  Om du stöter på problem ber vi att du talar om det för oss genom ett inlägg på vår offentliga buggdatabas.  Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums - http://forums.adobe.com/community/air

Åtgärdade fel

16 juni 2016

AIR

 • Uppdaterat OpenSSL till 1.02f

 

10 november 2015

Flash Player

 • Värdet för flash.ui.Multitouch.supportsTouchEvents är inte kompatibelt med Windows 8.1/10
 • Video pausas när du klickar utanför webbläsare som innehåller flash i Windows 10
 • När maskinvaruaccelerering är aktiverat i OS X och bredden och höjden för video inte kan divideras med 16, beskärs videon underifrån

AIR

 • Den låsta version av Flash Player som används i WebKit har uppdaterats
 

16 oktober 2015

Flash Player

 • Säkerhetskorrigeringar

 

13 oktober 2015

Flash Player

 • Flash-innehåll kan inte bäddas in i Microsoft PowerPoint [4062206]
 • Installation av 19.0.0.185 avinstallerar inte 18.0.0.232 [4060786]
 • Bilder visas inte som väntat när BitmapData.encode används med PNGEncoderOptions [4046676]
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

AIR

 • Den låsta version av Flash Player som används i WebKit har uppdaterats
 

21 september 2015

Flash Player

 • En svart skärm syns när en andra SWF har lästs in [4021075]
 • Gränssnittselement, text och videor visas i fel storlek när IE används [4000438]
 • Problem med att läsa in nya SWF-filer på scenen med AS2.0 loadMovieNum [4027300]
 • Crossbridge-projekt gör att Flash Player kraschar [4041472]
 • Fördröjning observeras i program som använder kodningsbiblioteket Shine MP3 på MAC [4020998]
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

AIR

 • [Windows] Grafiska glapp uppstår när ett element roteras i en sprite[3949851]
 • [iOS] Händelsen SOFT_KEYBOARD_ACTIVATING aktiveras inte när skärmtangentbordet är aktivt och enhetens riktning ändras (4014835)
 • [Android] Programmet hänger och kraschar efter en stunds uppspelningrtmpvideo på vissa enheter (4018065)
 • [iOS] Programmets riktning ändras från stående till liggande om enheten roteras till liggande när användaren bläddrar i galleriet (3993869)
 • [iOS9 Beta 3] Fel startbild visas på iPad för program i liggande riktning. (4018599)
 • [Android ] Georgiska tecken visas inte på Android L och senare. (4028503)
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

Nya funktioner

 

  Parallellkörning i iOS

  Vår oerhört populära funktion för bordsdatorer och Android, AIR Workers, finns nu för iOS! Vi har lagt till stöd på iOS-enheter så att du kan köra kod i bakgrunden utan att avbryta programmets huvudkod. Gränssnittet förblir responsivt och ger en bättre användarupplevelse.

  Användningen är densamma i iOS och Android, utom vid inläsning av swf och överföring av byte-arrayer till arbetaren.

  Eftersom det inte fungerar att dynamiskt läsa in en SWF-fjärrfil som innehåller ActionScript i iOS, måste swf-fjärrfiler överföras till arbetare som avskalade swf-filer.

  Inbäddade SWF-filer (med ABC-kod) som använder taggen [Embed] fungerar inte i iOS.

  Ytterligare arbetare skapas med separata swf-filer.  Om du vill skapa en ny instans av klassen Worker ska du överföra en ByteArray tillsammans med bytes för bakgrundsarbetarens swf som ett argument till createWorker()method för klassen WorkerDomain.  

  Provkod för att läsa in en extern SWF-fil med en inläsare:

  primordial worker( AS Code :
  {
      var _urlRequest:URLRequest = new URLRequest("BackgroundWorkerSwf.swf");
      var _loader:Loader = new Loader();
      var _lc:LoaderContext = new LoaderContext(false,     ApplicationDomain.currentDomain, null);
      _loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler);
      _loader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorHandler);
      _loader.load(_urlRequest, _lc);
  }


  private function completeHandler(e:Event):void
  {
      //TODO : do your stuff after the swf is loaded.
      worker = WorkerDomain.current.createWorker(e.target.bytes);
  }

  Eftersom koden körs när inläsningsfunktionen i inläsaren anropas, måste vi använda kontrollen isPrimordial property i bakgrundsarbetaren:

  Bakgrund worker Swf( AS Code ) :
  {
      if(!Worker.Current.isPrimordial)
      {
          //TODO : do your stuff for the worker thread
      }
  }

   

  Förbättrade felmeddelanden för Stage3D

  Vi har nu lagt till nya Stage3D-felkoder som hjälper utvecklare med ytterligare information om felsökning och fel.

  Funktionen är tillgänglig för både Flash Player och AIR.  Swf-filer som kompilerats med lägre version än 30 utlöser de gamla felkodsmeddelandena.  Swf-filer som kompilerats med version 30 och senare utlöser de nya felkodsmeddelandena.

  Vi har också uppdaterat AS3-dokumentationen för olika Stage3D API:er för att tillhandahålla mer information om orsakerna till fel som uppstår.

  Tabellen nedan beskriver de nya felkoderna och meddelandena för följande Action Script API:er:

  ActionScript -programmeringsgränssnitt Nytt felmeddelande
  Context3DObject::configureBackBuffer Error #3780: Requested width of backbuffer is not in allowed range %1 to %2.
    Error #3781: Requested height of backbuffer is not in allowed range %1 to %2.
  Context3DObject::createRectangleTexture Error #3782: This call requires a Context3D that is created with profile baseline or above.
  Context3DObject::setRenderToTexture Error #3779: This call requires a Context3D that is created with the standard profile or above.

   

   

  Nya API:er för insertAt() och removeAt() för vektorer och arrayer

  Med Flash Player och AIR 19 introducerar vi två nya API:er för infogning och borttagning av element i vektorer och arrayer.

  Metoder som lagts till:

  insertAt(index:int, element:*):void;
  removeAt(index:int):*;

  Använd swf-version 30 eller senare och namnrymd 19.0 eller senare när du vill använda de nya API:erna.
   

   

  Utökade funktioner för att inaktivera skalning med zoomfaktor i webbläsare via HTML

  I Flash Player 15 lade vi till kod för att förbättra upplösningen för Stage3D-innehåll när webbläsarens zoomfaktor (BZF) ändras.

  Det utökades till PPAPI- och Windows XP/Vista/7 Active X-kontrollerna i Flash Player 18.  I Flash Player 19 ger vi utvecklare förmågan att aktivera eller inaktivera den här funktionen.  

  BZF är aktiverat som standard men kan nu aktiveras/inaktiveras genom att ställa in det nya attributet browserzoom på två möjliga värden, scale/noscale, i taggarna HTML EMBEDSWF och OBJECT.

  Tabellen som följer beskriver hur det nya attributet används.

  BZF-status Attributbeskrivning Attributnamn och värde i HTML Beteende vid zoomändring
  AV Lägg till ett nytt attribut, ”browserzoom”, i parameterlistan för båda HTML OBJECT-taggarna, dvs. med attributen ’classid’ och ’type’ <param name="browserzoom" value="noscale" /> Flash-innehåll skalas inte när webbläsarens zoomfaktor ändras
  Lägg till ett nytt attribut, ”browserzoom”, i parameterlistan för taggen HTML EMBEDSWF params.browserzoom="noscale"
  Lägg till ett nytt attribut, ”browserzoom”, i parameterlistan för båda OBJECT-taggarna, dvs. med attributen ’classid’ och ’type’ <param name="browserzoom" value="scale" /> Flash-innehåll skalas när webbläsarens zoomfaktor ändras
  Lägg till ett nytt attribut, ”browserzoom”, i parameterlistan för taggen HTML EMBEDSWF params.browserzoom="scale"

 

  Universallänkar

  I iOS 9 har Apple introducerat en länkningsfunktion som kallas Universallänkar.  För att starta ett program via webbläsaren användes tidigare URL-scheman. Men i iOS 9 finns det en del begränsningar med URL-scheman, som: 

  För att programmet XYZ ska kunna starta programmet ABC måste du lägga till URL-schemat för ABC i XYZ:s info.plist.

  I iOS9 kan du i stället använda funktionen Universallänkar för att göra detta. Du hittar mer information om universallänkar via länken nedan: 

  https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/General/Conceptual/AppSearch/UniversalLinks.html#//apple_ref/doc/uid/TP40016308-CH12

  AIR-stöd för universallänkar: 

  För att anropa programmet via webbläsaren måste du ange universallänken till programmet i webbläsaren. Du kan ta emot samma URL på ActionScript-sidan genom att registrera för NativeApplication invokeEvent (t.ex. NativeApplication.nativeApplication.addEventListener(InvokeEvent.INVOKE, invokeHandler);)

  Förbereda ett program för universallänkar: 

  Förutsättningar: 

  Följ de här stegen för att aktivera universallänkar: 

  1. Öppna filen app.xml (AIR-programbeskrivningsfilen) och lägg till följande: 

  <iPhone>

    <Entitlements> 

        <![CDATA[ 

          <key>com.apple.developer.associated-domains</key> 

            <array>

                <string>applinks:www.exampledomain.com</string>

            </array>

        ]]> 

    </Entitlements> 

  </iPhone> 

  Du måste lägga till din domän i stället för www.exampledomain.com

  2. Skapa en JSON-fil (du kan använda en vanlig textredigerare för att skapa den) med namnet apple-app-site-association:

  Innehållet bör se ut ungefär så här: 

  {

    "applinks": {

      "mobilappar": [],

      "details": {

        LKRHPA3TAK.com.exampledomain.app: {

          "paths":[ "*" ]

        }

      }

    }

  paths: den här nyckeln innehåller en uppsättning tillåtna sökvägar som, om de skrivs i webbläsaren, öppnar programmet. Asterisken betyder att du vill att programmet ska öppnas oavsett sökväg när användaren skriver domännamnet i webbläsaren. 

  LKRHPA3TAK.com.exampledomain.app: Detta är team-ID:t kombinerat med källidentifieraren. LKRHPA3TAK är ditt team-ID. com.exampledomain.app är strängen inuti <id>-taggen för din AIR-fil app.xml.  

  Kommentarer till JSON-filen:

  Läs mer:

  1.https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/Handoff/AdoptingHandoff/AdoptingHandoff.html

  2. https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Security/Reference/SharedWebCredentialsRef/

  Obs! Din provisioneringsprofil måste ha associerade domäner aktiverat för att universallänkar ska fungera.  

  Kända fel: Det finns ett extra InvokeEvent-objekt med en arguments-array som är null.


En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 19.0.0.245
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 19.0.0.245
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 19.0.0.245
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 19.0.0.245
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 19.0.0.245
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 11.2.202.548
Flash Player Extended Support Release 18 (Mac och Win) 18.0.0.261
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 19.0.0.245
Flash Player Mac för Google Chrome 19.0.0.245
Flash Player Windows för Google Chrome  19.0.0.245
Flash Player ChromeOS 19.0.0.245
Flash Player Linux för Google Chrome 19.0.0.245
AIR Desktop Win Runtime 19.0.0.241
AIR Desktop Mac Runtime 19.0.0.241
AIR Android Runtime 19.0.0.190
AIR SDK & Compiler Windows 19.0.0.249
AIR SDK & Compiler Mac 19.0.0.249
AIR SDK Windows 19.0.0.249
AIR SDK Mac 19.0.0.249

Kända fel

AIR

 • [iOS 8] Tangentbordet öppnas i liggande riktning trots att appen körs i stående läge. (4042709)
 • [Android] Programmet hänger och kraschar efter en stund när rtmp-video spelas upp på en del enheter (4018065)
 • StageWebView fungerar inte när alternativet för inbyggd webbläsare är angett till true. [4043422]
Flash Player
 • En del innehåll som visas på usaflashmap.com visas i svart
 • Flash-innehåll fryser när användaren använder flera gester på en 4k-multigestskärm med webbläsaren Edge
 • Det underordnade fönstret kan visas i fel position när du matar in CCJK-tecken i Edge-webbläsaren
 • Inbäddade Flash-objekt slutar fungera i SMART notebook-tillämpningar

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB15-28 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 19

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 30 som mål genom att skicka ”-swf-version=30” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn.  Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 19.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 19 SDK.  Det gör du genom att packa upp AIR 19 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till "-swf-version=29" i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 30 som mål.  Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 19 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 19 Uppdatera till namnutrymmet AIR 19

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 19-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 19. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 19 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 19-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 19-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/19.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535

Flash Player (ESR) 18.0.0.252 AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521

Flash Player (ESR) 18.0.0.241 AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtme) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtme) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 mars 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy