Välkommen till versionsinformation för Flash Player och AIR 20.

9 februari 2016

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande med uppdateringsinformation inom 7 dagar från idag.

Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta den senaste version av Flash Player och installera den genom att besöka https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.

 

19 januari 2016

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player för att åtgärda viktiga funktionsproblem som påverkar våra kunder.

1 januari 2016

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player ActiveX för Windows XP, Windows Vista och Windows 7.  Den här versionen åtgärdar ett problem där Flash Player läses in felaktigt i program där den är inbäddad.  Vi arbetar tillsammans med Microsoft för att så snart som möjligt tillhandahålla den här uppdateringen till Windows 8- och Windows 10-användare.

28 december 2015

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

8 december 2015

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player och AIR med nya och förbättrade funktioner, viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen.  Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas.  Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Feldatabasen för Adobe - https://bugbase.adobe.com
Användarforum för Flash Player - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
Användarforum för AIR - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Åtgärdade fel 

9 februari 2016

Flash Player

 • Fliken Safari Audio som pausar video uppdaterar inte ljudstatus [4094668]
 • LifeChanger C++-programmet avslutas med åtkomstfel [4099890]
 • Edge: Mediesidan försvinner inte när videon pausas [4102929]
   

AIR

 • Uppdaterat med det senaste låsta pluginprogrammet för Flash Player

 

19 januari 2016

Flash Player

 • [Ljud] Tidslinjer med flera lager kan inte stoppa uppspelning av ljud [4103304]
 • [ActiveX] VB6 Fusion Charts läses inte in i Flash Player [4098809]
 • [ActiveX] Det går inte att spela upp lokala SWF-filer i Flash Player 20 med hjälp av protokollet 'file' [4101067]

 

1 januari 2016

Flash Player

 • [ActiveX] Svartvit skärm visas när en inbäddad Flash Player läses in i ett annat program än webbläsare

 

28 december 2015

Flash Player

 • [PPAPI][Chrome]: Viss text skadas vid utskrift [4101195]
 • VB6 Fusion Chart läses inte in [4100436]
 • Flash Player låser sig vid åtkomst till markerat innehåll på beatingtheblues.co.uk [4099360]
 • [Endast SAP] Värdet trackHeaderBoxMatrix och movieHeaderBoxMatrix har inte rätt format. (4093085)

AIR

 • ADL avslutas oväntat i vissa scenarier [4092617]
 • [MAC] Internt installationsprogram för AIR-program utlöser fel i vissa scenarier [4098155]
 • [Android] Enkelt alternativ för att lägga till "flagNoExtractUi" på Android i liggande läge för StageText. (3789398)
 • [iOS] Paketfel visas när appen överförs till Appstore (4079233)
 • [iOS] Prestandaproblem med AOT-kompilatorn: skillnad i körningen av metoderna med objektet och gränssnittet. (4082885)
 • [iOS]: Paketeringen misslyckas på mål för Win 8 (ipa-test, ipa-app-store, ipa-debug, ipa-ad-hoc) när verkliga program paketeras med felet "Kompileringen misslyckades vid körning av : ld64" (4095930)
 • [iOS] Felet "This build is invalid" i iTunesConnect vid överföring av app
  • Problemet har åtgärdats i Mac OS. För att appen ska kunna paketeras korrekt, så att den överförs till iTunesConnect utan fel, måste utvecklaren utföra följande
  • Lägg till certifikat i Nyckelhanterare för Mac och ge det nödvändig behörighet när adt kommer åt certifikatet.
  • Om du gör en fjärrinloggning (ssh) för att paketera programmet krävs ett extra kommando. Lås upp <home>/Library/Keychains/login.keychain för lyckad paketering.
    

 

8 december 2015

Flash Player

 • Flash Player läser inte in de .SWF-filer som utgör merparten av kursinnehållet hos com2Learn.com. [4087953]
 • Metoden URLLoader.load läser inte in en xml-fil som finns inuti ett MHT-arkiv. [4085136]
 • SWF-filer med dialogrutor som inte lästs in: Flash Player låser sig när användaren klickar på länken ”bläddringsdialogruta” [4084260]
 • usflashmap.com – Flash Player låser sig efter att användaren klickar på fliken Lista [4074925], [4081533]
 • Inbäddade Flash-objekt slutar fungera i SMART Notebook på Windows [4015165]
 • Förslagsfönstret visas i fel position vid inmatning av vissa CCJK-tecken i webbläsaren Windows 10 Edge [4021613]
 • I videoupplösningen 16:9 i Flash visas en grön remsa (brus) till höger om videofönstret på Mac [3945461]

 

AIR

 • [iOS] Arbetare i iOS slutar att köras efter att .load-funktionen för URLLoader eller Loader anropas (4033753)
 • [Win][iOS] Vid publicering av ett projekt med 14 eller fler ANE-filer gick det inte att skapa IPA på grund av felet "Indataraden är för lång. Kompiliering misslyckades vid körning: ld64". (4003293)
 • [iOS] StageText: lägg till FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE-händelse som tillåter preventDefault() att avbryta förlust av fokus (4057869)
 • [Android] [Användarproblem] Programmet kraschar vid uppspelning av .FLV-video på Nexus 7 i GPU-återgivningsläget, fungerar bra i automatiskt läge och CPU-läge. (4059244)
 • [Android] Det gick inte att ange alternativ sökväg för Android SDK med alternativet -platformsdk (3998505)
 • [Android] AIR Game Pad startas inte på Android M. (4015404)
 • Android-konstruktionsverktygen måste uppdateras (3846188)
 • ADT med ANE som mål fungerar inte med Java7 (3966813)
 • [Windows 10] ADT kan inte identifiera iOS-enheter på Windows 10 med iTunes 12.1 eller senare; felet ”Det gick inte att hitta iTunes MobileDevice-bibliotek” visas.(4066486)
 • [Win][iTunes]: ADT identifierar inte iTunes 12.3 (4059341)
 • [iOS] Programmet kraschar på iOS 9 på äldre enheter med signal 11 (SIGSEGV) (4063271)
 • [iOS] Tangentbordsorienteringen tar inte hänsyn till programorienteringen (4058764)
 • [Win10] StageWebView fungerar inte med det inbyggda webbläsaralternativet angett till sant. [4043422]
 • [AIR Desktop][Mac] HTMLPDFCapability genererar ett fel med nya Acrobat Reader DC. [3969723]

Nya funktioner

 

  iOS SDK-uppgradering 

  AIR-miljön byggs nu med iOS 9 SDK, vilket ger AIR-utvecklare möjlighet att använda ANE-filer som skapats med iOS 9-programmeringsgränssnitt utan att använda -platformSDK-växeln vid ADT-paketering.  I iOS9 har Apple introducerat App Transport Security (ATS) som blockerar osäkra anslutningar mellan app- och webbtjänster.  På grund av den här ändringen blockeras nu alla anslutningar som görs till osäkra webbplatser via Loader och URLLoader som standard och fungerar inte på grund av App Transport Security.  Ange undantag till standardbeteendet genom att lägga till nycklar till taggen InfoAdditions i programbeskrivningen för din app.

  <iPhone>

  <InfoAdditions>

  <![CDATA[

  <key>NSAppTransportSecurity</key>

  <dict>

  <key>NSExceptionDomains</key>

  <dict>

  <key>yourserver.com</key>

  <dict>

  <!--Inkludera för att tillåta underdomäner-->

  <key>NSIncludesSubdomains</key>

  <true/>

  <!--Inkludera för att tillåta HTTP-begäranden-->

  <key>NSTemporaryExceptionAllowsInsecureHTTPLoads</key>

  <true/>

  <!--Inkludera för att ange minimiversion av TLS-->

  <key>NSTemporaryExceptionMinimumTLSVersion</key>

  <string>TLSv1.1</string>

  </dict>

  </dict>

  </dict>

  ]]>

  </InfoAdditions>

  </iPhone>

   

  Uppgradering av Android SDK

  Med AIR 20 har Android SDK (API Level 21) uppgraderats i AIR-miljön, och vi använder nu den senaste Android SDK-versionen 24.3.4.  I framtiden kommer program som skapas med den senaste AIR SDK-versionen bara att ha stöd för Android OS 4.0 eller senare.  För enheter med äldre operativsystem än Android OS 4.0 kommer den delade körningsmiljön AIR 19 även i fortsättningen att vara tillgänglig på Google Play.  Om utvecklare vill att ett program ska ha stöd för OS-versioner äldre än 4.0 måste de bibehålla flera APK-filer live på Google Play.  Läs den här artikeln om du vill veta hur du överför flera APK-filer till Google Play.  Du bör tänka på att när
  flera APK-filer finns live på Google Play får alla enheter den senaste version med vilken de är kompatibla.

  I fallet nedan får till exempel enheter med äldre operativsystem än Andorid 4.0 version 1.5 och enheter med Android 4.0 och senare får version 1.6 av programmet.

  Version för 4.0+ av programmet är 1.6

  Och i följande fall får alla enheter version 1.7 av programmet, eftersom den senaste versionen av programmet är 1.7 och den är kompatibel med alla enheter.

  Version för 4.0+ av programmet är 1.6

   

  Stöd för SecureSocket API för iOS

  I den här versionen har vi infört stöd för SecureSocket för AIR iOS-program.  Med den här funktionen kan utvecklare skapa socketanslutningar med SSL-protokoll och TLS-protokoll.

  Krypteringsprotokoll som stöds är senare versioner än SSL 3.0 samt TLS 1.0 och senare.  SSL version 3.0 och äldre stöds inte.

  Du hittar mer information om API:er för SecureSocket i vår API-dokumentation. Inga nya API:er har lagts till med den här funktionen.

  API:er som inte stöds för iOS

  1. SecureSocket::addBinaryChainBuildingCertificate – Den här funktionen är inte tillgänglig för iOS.  Om den används genereras felet "Argumentfel: Felnr 2004 En av parametrarna är ogiltig".

   

  64-bitars AIR på Mac OS X

  64-bitarsversionen av AIR innebär en stor förändring för utvecklarna.  Före AIR version 20 hade AIR bara stöd för dynamiska bibliotek för 32-bitarsmiljön för Mac och Windows.  Från och med AIR 20 finns bara dynamiska bibliotek för 64-bitarsmiljön i Mac OS X. Detta innebär att alla nya program som skapas av AIR-utvecklare körs i denna 64-bitarsmiljö på Mac OS X, och alla befintliga delade, låsta och systemspecifika program även i fortsättningen fungerar i denna 64-bitarsmiljö på Mac OS X. Följande ändringar av befintliga program gäller:

  1. Delade, låsta och systemspecifika: Alla program fortsätter att köras i 64-bitars AIR.

  2. Systemspecifika tillägg: Alla systemspecifika program som använder en 32-bitars ANE-fil måste lägga till en 64-bitars ANE-fil för att fortsätta fungera med AIR 20 och framtida versioner på Mac OS X. Om du vill skapa en 64-bitars ANE-fil måste du ange plattformsvärdet som "MacOS-x86-64" i filen extension.xml liksom i kommandot som används för att skapa ANE-filen.

   

  Ange information om videorotation för ActionScript som metadata

  Enligt ISO/IEC 14996-12:2008 måste videofilmer ha informationsmatriser som Track Header Box och Movie Header Box. Men Flash-miljön bearbetar inte matrisfältsvärdena i Track Header Box och Movie Head Box korrekt. Detta medför att videofilmerna får felaktiga positioner eller storlekar.

  Problemet har nu lösts i Flash Player version 20 genom att videomatrisinformationen överförs till ActionScript som en del av metadataobjektet för onMetaData-händelsen (som är en egenskap för NetStream.Client). ActionScript-utvecklare kan använda dessa matriser för att återge videofilmer efter behov.

  Den här funktionen kan användas för att använda matrisinformation på ett videoobjekt. Nedan följer ett exempel:

  var video:Video = new Video();

  addChild(video);

  var nc:NetConnection = new NetConnection();

  nc.connect(null);

  var ns:NetStream = new NetStream(nc);

  ns.client = {};

  ns.client.onMetaData = ns_onMetaData;

  ns.client.onCuePoint = ns_onCuePoint;

  video.attachNetStream(ns);

  ns.play("Demo.mp4");

  function ns_onMetaData(info:Object):void

  {

  trace("metaData");

  video.x = 0,

  video.y = 0;

  video.width = info.width;

  video.height = info.height;

  var matrix:Matrix = video.transform.matrix; // Read old transform matrix of Video object.

  var oldSize:Point = new Point(video.width, video.height);

  var newSize:Point = new Point(Math.abs(info.matrix.transformPoint(oldSize).x),

  Math.abs(info.matrix.transformPoint(oldSize).y));

  matrix.translate(-(oldSize.x / 2), -(oldSize.y / 2));

   

  if (info.hasOwnProperty("trackHeaderBoxMatrix"))

  matrix.concat(info.trackHeaderBoxMatrix[0]); // Apply the matrix of the Track Header Box of Video Track provided by this feature to the video object.

  // trackHeaderBoxMatrix is an array of MatrixObject because there can be one or more video tracks.

  if (info.hasOwnProperty("movieHeaderBoxMatrix"))

  matrix.concat(info.movieHeaderBoxMatrix); // Apply the matrix of the Movie Header Box provided by this feature to video object.

  matrix.translate((newSize.x / 2), (newSize.y / 2));

  video.transform.matrix = matrix; // Set new matrix to transform matrix of Video object.

  }

   

  function ns_onCuePoint(item:Object):void

  {

  trace("cuePoint");

  }

  Matrisinformation som tillhandahålls via den här funktionen kan bara användas på en instans av klassen Video.  Den kan inte användas med klassen StageVideo.

  Matrisinformation blir bara tillgänglig för videoklipp som följer ISO/IEC 14996-12:2008-standarden.

   

  PPAPI-vektorutskrift

  Från och med Flash Player version 19 var vektorutskrift bara tillgängligt för NPAPI, medan PPAPI bara hade stöd för bitmappsutskrift.  Det fanns därför en
  tydlig skillnad i utskriftskvalitet mellan NPAPI och PPAPI (där NPAPI var bättre).  Nu i Flash Player version 20 har vi introducerat vektorutskrift för PPAPI på Windows, vilket ger bättre utskrifter från webbläsare och program med stöd för PPAPI. Bitmappsutskrifter stöds fortfarande för innehåll som begär det.  Vi avser att lägga till stöd för PPAPI-vektorutskrift på Mac i en framtida uppdatering.

   

  Flash Player-inställningen ”Aktivera maskinvaruacceleration” för Edge och IE på Windows 8/10

  Alternativet "Aktivera maskinvaruacceleration" introducerades för att möjliggöra manuellt byte mellan programvaruacceleration och maskinvaruacceleration för följande funktioner:

  Videouppspelning

  Stage3D-återgivning.

  Alternativet gör det möjligt för användare att tvinga fram programvaruacceleration för att lösa visningsproblem som beror på felaktiga GPU-drivrutiner.

   

  Instansierad ritning

  Med API:erna för Stage3D har utvecklare ett bra sätt att återge grafik effektivt med en enhets GPU.  Utvecklare kan återge vacker grafik
  med dessa API:er, men i vissa fall kan det finnas ett behov av att återge ett viss grafiskt element flera gånger.  Säg till exempel att utvecklaren vill skapa en skog som består av flera tusen träd.  Han eller hon har kanske ett fåtal modeller av träd och från dessa ska nu en stor skog med tusentals separata träd genereras.  Ett sätt att göra detta är att göra lika många ritanrop som det finns träd, där önskade variabler ändras från gång till gång. Till exempel ska alla träd stå på en egen plats, vissa träd ska vara mindre eller större osv.  Om du gör detta genom att skicka separata ritanrop blir det mycket ineffektivt och tidskrävande.

  Den nya funktionen Instansierad ritning är praktisk i just dessa fall.  Med hjälp av instansierad ritning kan utvecklare använda en särskild
  modell av ett grafiskt objekt och återge det mer än en gång i en och samma bildruta. Detta minskar antalet ritanrop och ger därmed bättre återgivning och
  prestanda.

  För att lösa problem med instansierad ritning har vi introducerat två nya API:er och ett nytt register (iid) i AGAL.  Enheten bör ha stöd för Utökad standardprofil för den här funktionen.

  Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

  Använd VertexBuffer3D-objektet för att överföra en uppsättning instansdata till återgivningssammanhanget.  Vertex-bufferten innehåller de data som behövs för att återge varje instans i scengeometrin.  Vertex-buffertar med instansdata tillhandahåller attribut som är gemensamma för en instans alla vertex och fungerar som indata till vertex-skuggningsprogrammet.

  Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

  AGALv3 har också uppdaterats. Ett nytt AGAL-register, ”iid”, har lagts till för att läsa det aktuella instans-ID:t i skuggningsprogrammet.  Som exempel är ”mov vt0.x, iid”
  en AGAL-instruktion att läsa instanceID till vt0.x.

  AGALv3 finns på: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

  Antaganden och beroenden

  1) Den här funktionen stöds bara på enheter med stöd för Utökad standardprofil
  2) För tillfället är den här funktionen bara tillgänglig på mobilenheter

   

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 20.0.0.306
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 20.0.0.306
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 20.0.0.306
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 20.0.0.306
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 20.0.0.306
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 11.2.202.569
Utökat stöd för MAC i Flash Player version 18 – NPAPI 18.0.0.329
Utökat stöd för Windows i Flash Player version 18 – ActiveX 18.0.0.329
Utökat stöd för Windows i Flash Player version 18 – NPAPI 18.0.0.329
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 20.0.0.306
Flash Player Mac för Google Chrome 20.0.0.306
Flash Player Windows för Google Chrome  20.0.0.306
Flash Player ChromeOS 20.0.0.306
Flash Player Linux för Google Chrome 20.0.0.306
AIR Desktop Win Runtime 20.0.0.260
AIR Desktop Mac Runtime 20.0.0.260
AIR Android Runtime 20.0.0.260
AIR SDK & Compiler Windows 20.0.0.260
AIR SDK & Compiler Mac 20.0.0.260
AIR SDK Windows 20.0.0.260
AIR SDK Mac 20.0.0.260

Kända fel 

Flash Player 

 • Webbläsaren fryser när ett SWF-spel spelas [4109643
 • Flash-innehåll fryser i spel som utvecklats i ActionScript2 [4109228]
 • OOM observeras i utbildningsprogram [4111701]
 • gotoAndStop fungerar inte som det ska [4109904]

AIR

 • Felaktigt värde på objektet vid datatypsbyte [4057763]
 • [iOS][Win] IPA som paketerats på en Windows-maskin kan inte överföras till Apples app-butik. Felet "This build is invalid" inträffar i iTunes.
 • [Android] ATF-texturen skadas på MALI GPU-plattformen (4041690, 3961778)
 • [iOS 7] Det finns flera problem med skärmorientering i iOS7. Det finns en enkel lösning för denna Use platform sdk-växel som pekar på iOS9 sdk.

<sdk Path>/adt -package -target <target> -provisioning-profile <provisioning profile> -storetype pkcs12 -keystore <certificate> -storepass <password> <name of ipa> <xml> <swf> -platformsdk <platform sdk home>

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB16-04 Adobe Flash Player och AIR

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 20

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 31 som mål genom att skicka ”-swf-version=31” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn.  Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 20.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 20 SDK.  Det gör du genom att packa upp AIR 20 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties'). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=31” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 31 som mål.  Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 20 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 20 Uppdatera till namnutrymmet AIR 20

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 20-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 20. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 20 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 20-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 20-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/20.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här

Läs om de senaste systemkraven för AIR här

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 mars 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233