Välkommen till versionsinformation för Flash Player och AIR 21.

12 maj 2015

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

21 april 2015

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player NPAPI för OSX för att åtgärda ett fel som påverkade vissa grafikkort för Mac.

12 april 2015

I dagens version har AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

8 april 2015

I dagens version har ett problem i Flash Player för Google Chrome korrigerats som gjorde att Flash Players snabbmeny öppnades när du högerklickade, även om innehållet försökte förhindra det.

7 april 2016

I dagens version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

23 mars 2016

I dagens version har Flash Player uppdaterats med en viktig felkorrigering som påverkade en underuppsättning av spelinnehållet i Flash.

10 mars 2016

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player och AIR med nya och förbättrade funktioner, viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.

 

Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du stöter på problem ber vi att dutalar om det för ossgenom ett inlägg på vår offentliga buggdatabas.  Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums – http://forums.adobe.com/community/air

Nyheter

Adobe Access stöds i Android på två sätt: med HLS-strömmar som en del av Adobe Primetime TVSDK och utan HLS-stöd som en del av Adobe AIR för Android. Från och med version 21 kommer Adobe AIR att fasa ut stödet för Adobe Access. De som vill använda Adobe Access i Android ska kontakta en Adobe-kontorepresentant och fråga efter en Adobe Primetime-licens eftersom stödet för Access kommer att tas bort helt i en framtida version av Adobe AIR och Primetime TVSDK blir då det enda sättet att använda Adobe Access i Android.

Åtgärdade fel

12 maj 2016

Flash Player

 • Trunkerings- och utskriftsproblem på http://www.usflashmap.com/ (4129993)
 • [Endast Pepper] Problem med anpassat högerklick i Flash Player (4136373)
 • Metatecknet blanksteg (\s) inkluderar inte längre hårda blanksteg (\xA0) (4137804)

 

AIR

 • [iOS][Win] IPA som paketerats på en Windows-maskin kan inte överföras till Apples app-butik. Felet ”This build is invalid” inträffar i iTunes Connect (4144943)

 

21 april 2016

Flash Player

 • Stabilitetsproblem som uppstår med vissa grafikkort för Mac har åtgärdats

 

12 april 2016

AIR

 • Varning om okänd utgivare när Adobe AIR 21 installeras i Mac OSX [4132039]

 

8 april 2016

Flash Player

 • [PPAPI Chrome] Hanteraren för högerklick fungerar inte i Google Chrome 21.0.0.213 [4136275]

 

7 april 2016

Flash Player

 • API har ändrats med DisplayObject.scrollRect som stör bakåtkompatibilitet [4130875]
 • Animal Jam mini-/mikrospelavslutasoväntat efter minimal speltid [4130309]
 • Gapminder World utlöser OOM-meddelande [4127403]
 • [Mac][NPAPI] Bildrutefrekvensen ökar när JavaScript anropas i Flash med enterFrame [4127305]
 • Fel 1508, värdet för argumentet sourceRect är ogiltigt, aktiveras [4118087]
   

23 mars 2016

Flash Player

 • Avsevärd prestandaförsämring vid skrivning/läsning av LSO [4127545]

 

10 mars 2016

Flash Player

 • Webbläsaren fryser när ett SWF-spel spelas [4109643
 • Flash-innehåll fryser i spel som utvecklats i ActionScript2 [4109228]
 • OOM observeras i utbildningsprogram [4111701]
 • gotoAndStop fungerar inte som det ska [4109904]
 • Windows 10 Firefox: Mikrofonåtkomst fungerar inte [4040485]

AIR

 • AIR-appar som skapats med SDK version 20 accepteras inte i MAC-appbutiken [4109779]
 • AIR-program avslutas plötsligt när en Netgroup skapas i en AS3-arbetare [4081973]
 • [iOS] Länkning av ImageIO.framework till iOS misslyckas (4113460)
 • [Android] Appar i GPU-läge kraschar på enheter med en Tegra K1 GPU. (4110848)
 • Android 6: Stage3D AIR-program returneras inte från bakgrunden (4075177)
 • ATF-texturer (med JPEG-komprimering) återges inte på rätt sätt på MALI GPU. [4073529]
 • [iOS] Paketeringsfel uppstår i Flex-app med TextField som saknar tolkläge (t.ex. Ipa-app-store) i Macintosh (4111322)
 • [iOS och Android] Ikonfiler dupliceras när iOS- och Android-versioner paketeras (4100164)
 • [iOS] Krascher inträffar vid felsökning i iOS 7 (4079709)
 • [iOS] Ett fel uppstår när en tom app kompileras med Xcode 7.2 till iOS-simulatorn i Adobe CC 2015. (4103483)
 • [iOS] Fel rotering i iOS 7 (4098845)
 • [iOS] Flash Pro kommer inte ihåg programmets versionsnummer när AIR SDK ändras till 20.0. (4088603)
 • [iOS] ld: library hittas inte för felet -lstdc++ i Windows 10 när en IPA paketeras med flaggan -platformsdk (4101836)

Nya funktioner

 

  GPU-minnesinformation i Context3D

  När ett Context3D-objekt skapas kan utvecklare allokera minne för olika Stage3D-strukturer som inkluderar indexbufferter, vertexbufferter, texturer och program. Före Flash och AIR 21 gick det bara att verifiera minnet som allokerats till det aktuella Context3D-objektet via värdena som visas av Scout. Med lanseringen av Flash Player och AIR 21 har en ny egenskap i context3D-klassen som kallas totalGPUMemory introducerats som tillhandahåller summan av GPU-minnet som används av indexbufferter, vertexbufferter, texturer och program som skapats med Context3D.

  Det totala värdet kan erhållas via egenskapen Context3D.totalGPUMemory;.

  Egenskapens värde är i bytes och standardvärdet är 0. Information tillhandahålls endast i direkt läge på mobiler och i direkt läge samt GPU-läge på datorer (om <renderMode>gpu</renderMode> används på datorer, återställs det till <renderMode>direct</renderMode> Egenskapen kan användas när SWF-versionen är 32 eller högre.

   

  Stöd för zoomfaktor i Firefox

  Vi har utökat stödet för zoomfunktionen i webbläsare som föreslår skalning av Flash-innehåll i webbläsaren när webbsidans zoomfaktor ändras. Den här funktionen är redan tillgänglig för ActiveX- och PPAPI plugin-programmet (länk)

  Den är tillgänglig från Flash Player version 21 och är för närvarande tillgänglig i Firefox Nightly 45.0a1, en officiell Firefox-version med stöd för funktionen har inte meddelats ännu.

   

  PPAPI-vektorutskrift i OSX

  Från och med Flash Player version 19 var vektorutskrift bara tillgängligt för NPAPI, medan PPAPI bara hade stöd för bitmappsutskrift. Det fanns därför en tydlig skillnad i utskriftskvalitet mellan NPAPI och PPAPI (där NPAPI var bättre). I version 20 har vi lagt till stöd för vektorutskrift för PPAPI i Windows. Nu i version 21 har vi introducerat vektorutskrift för PPAPI för OSX, vilket ger bättre utskrifter från webbläsare och program med stöd för PPAPI. Funktionen för bitmappsutskrift fortsätter att stödjas och används när innehållet begär det.

   

  Förenklat LSO UI

  Flash Player tillhandahåller ett alternativ att lagra lokalt delade objekt per domän/swf i användarens system. Tidigare kunde användare ange storleken upp till vilken en domän eller SWF kunde spara en LSO på maskinen. Vi har nu förenklat LSO UI-alternativen. Den förenklade LSO-funktionen ändrar tillståndsschemat och relaterade dialogrutor så att det enbart går att tillåta/neka och sätter en universell, rationell övre gräns för LSO-storleken. Slutanvändare kan inte längre ange LSO-storleken, men kan godkänna om LSO:er kan skapas eller inte.

   

  Automatisk uppspelning av media i iOS och Android

  Med början från AIR 21 har vi introducerat stöd för automatisk medieuppspelning i AIR iOS- och Android-program. Med den här funktionen kan ActionScript-utvecklare aktivera automatisk uppspelning av media i sina program. Automatisk uppspelning bör även aktiveras i HTML5-videotaggen när du vill använda funktionen. (Mer information om HTML5 StageWebView-videotaggen finns på: http://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp).

  Använd swf-version 32 eller senare och namnrymd 21.0 eller senare för att komma åt den här funktionen.

  var webView:StageWebView = new StageWebView();

  webView.stage = stage;

  webView.viewPort = new Rectangle( 0, 0, 400, 300 );

  webView.mediaPlaybackRequiresUserAction = false;// Aktiverar automatisk uppspelning i en viss webbvy

  webView.addEventListener(Event.COMPLETE, <handleComplete>);

  webView.addEventListener(ErrorEvent.ERROR, <handleError>);

  webView.loadURL(http://any/webpage/with/autoplay/enabled/video.html)

   

  Felsökning av Android StageWebView

  Med början från AIR 21 kan utvecklare felsöka webbinnehåll (HTML/CSS/JavaScript) som används i AIR Android-program med StageWebView. En ActionScript-utvecklare måste ställa in alternativet webContentsDebuggingEnabled på true i programbeskrivningen för att tillåta felsökning med StageWebView i AIR-program. Därefter är det bara att ansluta Android-enheten till maskinen via en USB-kabel och navigera till chrome://inspect för att felsöka inbäddat webbinnehåll i AIR-programmet. Den här funktionen kan användas på enheter med Android 4.4 och högre.  Google Chrome måste vara version 45 eller senare.

  Använd namnutrymme 21.0 eller högre när du vill använda funktionen.

  <android>

  <!-- Anger om webbinnehåll (HTML/CSS/JavaScript) kan inspekteras i webbläsaren. Det är valfritt, standardvärdet är false -->

  <webContentsDebuggingEnabled>true</webContentsDebuggingEnabled>

  </android>

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 21.0.0.242
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 21.0.0.242
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 21.0.0.242
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 21.0.0.242
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 21.0.0.242
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 11.2.202.621
Utökat stöd för MAC i Flash Player version 18 – NPAPI 18.0.0.352
Utökat stöd för Windows i Flash Player version 18 – ActiveX 18.0.0.352
Utökat stöd för Windows i Flash Player version 18 – NPAPI 18.0.0.352
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 21.0.0.242
Flash Player Mac för Google Chrome 21.0.0.242
Flash Player Windows för Google Chrome  21.0.0.242
Flash Player ChromeOS 21.0.0.242
Flash Player Linux för Google Chrome 21.0.0.242
AIR Desktop Win Runtime 21.0.0.215
AIR Desktop Mac Runtime 21.0.0.215
AIR Android Runtime 21.0.0.176
AIR SDK & Compiler Windows 21.0.0.215
AIR SDK & Compiler Mac 21.0.0.215
AIR SDK Windows 21.0.0.215
AIR SDK Mac 21.0.0.215

Kända fel

Flash Player

 • Flash Player avslutas om egenskapen ”totalFrames” aktiveras för ett inläst obeständigt MovieClip (4127339)

AIR

 • [Android] Programmet kraschar vid läsning av egenskapen "position" i en asynkront öppnad FileStream efter skrivning av data från socket (4123440)
 • [iOS] Krasch om den klass som används i huvud- och bakgrundsarbetare är en CustomClass (4068748)
 • [WIN10][StageWebView] Det går inte att skriva vissa versaler i formulär [4091451]

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB16-15 Adobe Flash Player och AIR

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 21

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 32 som mål genom att skicka ”-swf-version=32” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 21.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 21 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 21 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties').  
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=32” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 32 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 21 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 21 Uppdatera till namnutrymmet AIR 21

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 21-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 21. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 21 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 21-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 21-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/21.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535

Flash Player (ESR) 18.0.0.252 AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521

Flash Player (ESR) 18.0.0.241 AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtme) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtme) 13.0.0.111
APSB14-14

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy