Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 22.

1 september 2016

I dagens version har Microsoft uppdaterat Flash Player för Edge i Windows 10 med en viktig felkorrigering. Windows 10-användare får uppdateringen via den vanliga uppdateringsfunktionen i Windows. Inga andra versioner av Flash Player påverkas.

 

12 juli 2016

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

16 juni 2016

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.

 

Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.

 

Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du stöter på problem ber vi att du talar om det för oss genom ett inlägg på vår offentliga buggdatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums – http://forums.adobe.com/community/air

Nyheter

Adobe Access stöds i Android på två sätt: med HLS-strömmar som en del av Adobe Primetime TVSDK och utan HLS-stöd som en del av Adobe AIR för Android. Från och med version 21 kommer Adobe AIR att fasa ut stödet för Adobe Access. De som vill använda Adobe Access i Android ska kontakta en Adobe-kontorepresentant och fråga efter en Adobe Primetime-licens eftersom stödet för Access kommer att tas bort helt i en framtida version av Adobe AIR och Primetime TVSDK blir då det enda sättet att använda Adobe Access i Android.

Åtgärdade fel

1 september 2016

Flash Player

 • Ett fel som kan göra att Flash Player kraschar för vissa Microsoft Edge-användare har åtgärdats.

 

14 juli 2016

Flash Player

 • Installationsfel som orsakade ett felmeddelande på system där Internet Explorer kördes vid uppdateringen har åtgärdats.

 

12 juli 2016

Flash Player

 • Inbäddad Flash Player i Adobe Reader kan inte läsas in i Firefox och Internet Explorer (4167793)
 • Svart skärm visas vid online-examen när programmet Secureclient används med ActiveX (4167280)
 • [Windows] En blank skärm visas och innehållet kan inte läsas in (4165783)
 • [Windows] Tomma artefakter visas när en del 3D-innehåll spelas (4166319)

 

16 juni 2016

Flash Player

 • SecurityError.prototype i Dictionary utlöser ett undantag [4100136]
 • Kanten på utskriftsknappen saknas vid utskrift via FlexPrintJob [4136816]
 • Player kraschar om egenskapen ”totalFrames” aktiveras för ett inläst obeständigt MovieClip [4127339]
 • XML-attribut tar slumpmässigt emot nolltecken [4100928]
 • PPAPI-utskriven rektangel förskjuts från position [4119300]
 • [Endast Chrome] Objekt skrivs ut i mindre format i stående läge jämfört med liggande [4122310]
 • DisplayObject.setScrollRect utlöser fel 1508 [4150980]
 • Metatecknet blanksteg [\s] inkluderar inte hårda blanksteg [\xA0] [4138365]
 • Fel 1508 aktiveras på vissa webbplatser och en tom skärm visas därefter[4136470]

 

AIR

 • [Win10] [StageWebView] En del versaler kan inte anges i formulär [4091451]
 • [Win10] AIR avslutas plötsligt när du försöker initiera en kamera på Surface 4 [4086185]
 • Fel 2031 aktiveras om SecureSocket försöker ansluta till serversocket som inte är TLS [4049565]
 • [iOS] Appen kraschar när den kompileras med AIR 20 eller senare [4151370]
 • [iOS9] AIR kraschar  när ljud används i bakgrundsläge [4083774]
 • [iOS] [Win SDK] Kompileringen misslyckas när felet ld64 körs vid paketering av IPA på en Windows-enhet med -hideAneLibSymbols yes [4118588]
 • [iOS] [Android] Händelsen StageText: FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE har lagts till som gör att preventDefault[] kan förhindra förlust av fokus [4057869]
 • [iOS] UIBackgroundModes för ”location” fungerar inte [4136086]
 • [iOS] Appen kraschar med prenumerationer med push-meddelanden [4137024]
 • [iOS] Appen kraschar när CameraUI anropas [4148590]
 • [iOS] Ett visst program kraschar när det hämtas från bakgrunden till förgrunden
 • [iOS] Bengali- eller hinditecken visas som en blank ruta när du klickar utanför textfältet efter att ha skrivit bengali- eller hinditecken i textfältet. [3975752]
 • [iOS][Win] IPA som paketerats på en Windows-enhet kan inte överföras till Apples app-butik. Felet "This build is invalid" inträffar i iTunes
 • [iOS] [Win] Installationsfel: meddelandet ApplicationVerificationFailed visas när IPA installeras med adt-kommandot om info plist finns i materialet eller ANE
 • [Android] Händelsen FocusEvent.MouseFocusChange bör läggas till i StageText i Android – 3797220
 • [Android] Minnesproblem i airSDK20 [4101613]
 • [Android] FLV-videor fungerar inte med StageVideo [3943664]
 • [Android] Appen kraschar när uttryckssymboler anges med unicode [4118744]
 • ATF som innehåller formatet RGB888 återges inte korrekt [4154433]
 • ANE som kompilerats med AIR 22 fungerar inte längre [4146925]

Nya funktioner

  Ändringar i video-pipeline för Android AIR

  För att följa rekommendationerna från Google och hålla takten med OS-utvecklingen i framtiden har vi gjort stora förändringar i det sätt vi använder video codecs för avkodning av AIR Android. Det påverkar inte funktionaliteten eller prestandan för en AS-utvecklare. Om du stöter på problem med din AIR Android-app, ber vid dig rapportera dem till oss på https://bugbase.adobe.com.

   

  Förhindra Flash Player-installation över kanaler i OSX

  Med början från Flash Player version 22, måste den installerade versionen avinstalleras innan du installerar en beta-version och vice versa innan du installerar tvärkanals-versionen.

  Om du till exempel har en aktuell version installerad måste du först avinstallera den med beta-avinstallationsprogrammet innan du installerar betaversionen. Betaversionen måste också avinstalleras med beta-avinstallationsprogrammet innan du installerar den aktuella versionen.

  Observera att detta är i likhet med Flash Player för Windows, som har haft denna funktion sedan version 14.

   

  EnableLocalAppData 

  Flash-program använder Appdata/Roaming directory (C:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player) för att lagra information som LSO (Local Shared Objects), loggar osv. Om mappen har omdirigerats till en nätverksenhet, vilket kan hända i företagsmiljöer, kan problem med prestanda och säkerhet uppstå. Med den här funktionen tillhandahåller vi en ny egenskap för mms .cfg, EnableLocalAppData, som placerar Macromedia-mappen (där flash-appdata lagras) i katalogen AppData/Local directory (C:\Users\användarnamn\AppData\Local\Macromedia\Flash Player) när det är aktiverat. Med EnableLocalAppData kan användaren placera systemets AppData-mapp på en plats i nätverket, utan att behöva oroa sig för att prestandan för Flash-programmens data eller loggar påverkas. Användare kan ställa in EnableLocalAppData genom att lägga till värdet EnableLocalAppData=1, EnableLocalAppData=yes eller EnableLocalAppData=true i mms.cfg. 

   

  HiDPI-stöd för AIR Windows

  Från AIR 22 och framåt finns HiDPI-stöd för Air Desktop i Windows som möjliggör återgivning av AIR-innehåll med högre kvalitet på HiDPI-skärmar. Funktionen är baserad på skalning med högre bildpunktstäthet i stället för skalning med fördubblade pixlar. Funktionen finns redan för AIR på Mac Retina-skärmar.

  Om du vill använda funktionen i ditt AIR-program ska du ställa in requestedDisplayResolution på ”high” i programbeskrivningsfilen.

  <requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution>

  stage.contentsScaleFactor

  AIR-innehåll skalas efter värdet i stage.contentsScaleFactor. Värdet för stage.contentsScaleFactor beräknas som 

  stage.contentsScaleFactor = Aktuell DPI / DPI vid 100 % (DPI vid 100 % är 96 som standard för Windows)

  En del innehåll i Windows skalas dock först efter det att användaren loggar ut och sedan loggar in igen när operativsystemet begär det. När en utökad skärm är ansluten, justeras AIR-appen efter DPI-nivån för den aktuella skärmen och varje skärm kan ha sin egen, oberoende DPI-nivå.Återgivning med hög kvalitet gäller Stage3D-innehåll, vektormaterial och text, medan bitmappsmaterial med hög upplösning måste tillhandahållas av utvecklaren.  

  Den bakre Stage3D-bufferten måste konfigureras för den bakre bufferten för hög upplösning, vilket kan göras genom att du anropar Context3D.configureBackBuffer med parametern wantsBestResolution inställd på ”true”.  

  Antalet skärmpixlar för innehållet är Flash Pixels * Contents Scale Factor * Contents Scale Factor på ActionScript-sidan

   

  Kantutjämning (återge efter textur) för AIR Mobile

  Kantutjämning förbättrar den upplevda bildkvaliteten i program. Maskinvarubaserad kantutjämning med multisampling (MSAA) finns nu tillgängligt för mobila plattformar, dvs. iOS och Android, som använder API:n Contex3D.setRenderToTexture.

  Den här funktionen fanns tidigare tillgänglig för Desktop och Flash Player.

  Om du vill aktivera MSAA ska du ändra nivån från 0 till 2 med Context3D.setRenderToTexture.

  Effekterna av kantutjämningsnivåerna är följande:

  0 = 1 delsampling, ingen kantutjämning

  1 = 2 delsamplingar, medelhög kantutjämning

  2 = 4 delsamplingar, hög kantutjämning

  Om du angeren högrekantutjämningsnivå (mer än 2) kommer nivån att ställas in på den maximala kantutjämningsnivån som stöds av GPU eller 2.

  Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i configureBackbuffer.

  Förutsättningar och beroenden för API

  1) Kantutjämning är inte tillgängligt vid återgivning i programläge.

  2) Appen använder extra GPU-minne när kantutjämning är aktivt vilket kan leda till en viss prestandaförsämring.

   

  Ekoreducering i AIR iOS

  Med början från AIR 22 kan AIR-utvecklare använda ekoreducering i AIR iOS-program. Akustiskt eko uppstår när högtalarutgången matas tillbaka till den inbyggda mikrofoningången vilket producerar störande ekoeffekter och minskar datakvaliteten avsevärt. Akustiskt eko uppstår ofta i samarbetsprogram, där två eller flera parter håller en interaktiv konversation. Med AIR 22 och framåt kan utvecklare skapa VOIP-program utan eko med AIR i iOS.

  Den här funktionen finns redan i AIR for Desktop. För att få åtkomst till enhetens mikrofon, används Microphone.getMicrophone() för det mesta, men API:n returnerar en enkel mikrofon som inte kan eliminera akustiskt eko. För att ta bort akustiskt eko måste en instans av mikrofonen hämtas med API:n Microphone.getEnhancedMicrophone(). Enhetsmikrofonen som returneras med denna API har funktionen för ekoreducering aktiverad.

  Observera att programmet måste paketeras med AIR SDK 22 eller senare och att
  swf-versionen måste vara 33 eller högre.

  public function Microphone()

  {

  mic = Microphone.getEnhancedMicrophone();

  mic.setLoopBack(true);

  mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, mic_status);

  }

  Begränsningar:
  VOIP-program fungerar bara med RTMP.
  Funktionens prestandavarierar beroende på iOS-version och typ av enhet.
  API:n MicrophoneEnhancedOptions är no-op i AIR för iOS.

   

  Förbättrat stöd för multitasking i AIR iOS - Beta

  Med iOS 9 införde Apple förbättrade funktioner för multitasking på vissa iPad-enheter. Du kan läsa mer på sidorna som följer.

  https://developer.apple.com/library/ios/releasenotes/General/WhatsNewIniOS/Articles/iOS9.html

  https://developer.apple.com/library/ios/documentation/WindowsViews/Conceptual/AdoptingMultitaskingOniPad/

  Vi är glada att kunna meddela att utvecklare kan dra nytta av dessa iOS-förbättringar i AIR 22 (med undantag av bild-i-bild (PIP)

  Här anges de tekniska riktlinjerna som krävs för använda funktionerna i din iOS-app på iPad-enheter som stöds.

  Tekniska riktlinjer

  Ändringar av programbeskrivningsfilen

  Tre nya taggar (multitasking, launchScreen och assetsCar) har introducerats i programbeskrivningen.

  <iPhone>

      <multitasking>true</multitasking>
      <launchScreen>LaunchScreen.storyboardc</launchScreen>
      <assetsCar>Assets.car</assetsCar>

  <InfoAdditions><![CDATA[
      <key>UIDeviceFamily</key>
          <array>
              <string>1</string>
              <string>2</string>
          </array>
  ]]></InfoAdditions>
  </iPhone>

  Standardvärdet för taggen multitasking är false. Värdet true måste användas för multitasking. launchScreen och assetsCar är namnet på filerna storyboardc respektive Asset.car. Filen launchScreen är obligatorisk, assetCar är valfri.

  Obs! Dessa filer används också för att visa appens startbilder, vilket innebär att du inte behöver tillhandahålla startbilderna separat när du paketerar en IPA för iOS 8+-enheter. För iOS 7 och tidigare måste du fortfarande paketera startbilderna separat. Enligt Apples riktlinjer, måste din app ha stöd för alla orienteringar för att använda multitasking, vilket innebär att följande taggar är obligatoriska:

  <aspectRatio>any</aspectRatio>
  <autoOrients>true</autoOrients>

   

  Skapa filerna Assets.car och storyboardc

  För att skapa filerna Assets.car och storyboard.c som används i multitasking-appen måste en AS-utvecklare ha en Mac med Xcode 7.1 eller senare.

  Starta Xcode på din Mac och öppna File -> New -> Project -> iOS Application -> single View Application.

  Skriv ett namn på appen och klicka på Create.

  Ställ in Deployment Target på 8.0 på fliken General i projektet.

  Klicka på Assets.xcassets i den vänstra kolumnen och skapa en ny uppsättning bilder som du kallar LaunchImageScreen och lägg sedan till bilder i bildplatshållaren efter behov. För information om olika bildstorlekar kan du klicka på den här länken.
   

  Klicka på LaunchScreen.storyboard i den vänstra kolumnen.  

  Längst ned till höger i xcode-fönstret ska du skriva ”image” i filtertextrutan. 

  Dra och släpp bildvyn till LaunchScreen.storyboard. 

  Överst till höger i bildväljaren ska du välja bilduppsättningen som 

  LaunchImageScreen skapade ovan. 

  Dra sedan bildvyn i storyboard så att hela storyboardskärmen täcks. Klicka längst ned till vänster och lägg till begränsningar som saknas.

  Kör appen på din iOS-enhet (iOS 8+) och kontrollera att startskärmen täcker skärmen.

  Gå till .app-filen i filsystemet där du skapade projektet.Högerklicka på .app-filen och visa paketets innehåll.

  Kopiera Assets.car från paketet och filen LaunchScreen.storyboardc från mappen Base.lproj.  

  Du kan paketera appen med de extraherade filerna Assets.car och LaunchScreen.storyboardc som
  resurser med följande ADT-kommando. Lämplig händelser för storleksändring skickas vid körtillfället för olika programtillstånd och AS-utvecklare hanterar dem vid körtillfället.

  <sökväg till adt> -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <.mobileprovision> -keystore <.p12> -storetype pkcs12 -storepass <password> <.ipa> <.xml> <.swf> LaunchScreen.storyboardc Assets.car

   

  Stöd för Android N Beta

  AIR-program som byggts med AIR 21 eller tidigare kanske inte kan köras på rätt sätt med Googles senaste Android N-betaversion. Följande problem kan uppstå (se nedan). Vi har åtgärdat problemet i AIR 22 och uppmuntrar utvecklare att uppgradera till AIR SDK 22 för att uppfylla de nya restriktionerna i Android.

  Problem med originalbibliotek i appen identifieras (se loggen för mer information):
  libCore.so: unauthorized access to 'libstagefright.so'
  libCore.so: unauthorized access to 'libutils.so'
  libCore.so: unauthorized access to 'libui.so'

   

  Flash Player-stöd på systemnivå för AIR-datorprogram

  Med början från AIR 22 kommer program som spelar swf-innehåll via HTML-kontrollen (WebKit) nu att läsa in NPAPI Flash Player på systemnivå som tillhandahålls av Adobe (https://get.adobe.com/flashplayer). Om plugin-programmet inte är tillgängligt i systemet kommer slutanvändaren att uppmanas att hämta och installera plugin-programmet från Adobe.

   

  Åsidosätt Flash Players standardspråk med mms.cfg

  Med den här funktionen kan användare ändra Flash Players standardspråk genom att ställa in en egenskap som heter DefaultLanguage i mms.cfg. Standardspråket i Flash Player ställs in på språket som anges i nyckeln DefaultLanguage i mms.cfg oavsett systemspråket.

  Obs! Y anger att språket i Flash Player åsidosätts av språket i egenskapen DefaultLanguage och ”en” ställs in som konfigurerat språk för N.

  Den här funktionen gäller både Flash Player (alla plugin-typer) och AIR.

  DefaultLanguage kan ha ett av värdena i tabellen som följer:

Språk Värde Stöd
    Win Macintosh PPAPI
    FP AIR FP AIR FP
Arabiska ar Y Y Y N N
Bulgariska bg Y Y Y N N
Tjeckiska cs Y Y Y Y Y
Danska da Y Y Y N N
Tyska de Y Y Y Y Y
Grekiska el Y Y Y N N
Engelska en Y Y Y Y Y
Engelska -Storbritannien en_gb Y Y Y Y N
Spanska es Y Y Y Y Y
Estniska et Y Y Y N N
Finska fi Y Y Y N N
Franska fr Y Y Y Y Y
Hebreiska he Y Y Y N N
Kroatiska hr Y Y Y N N
Ungerska hu Y Y Y N N
Italienska it Y Y Y Y Y
Japanska ja Y Y Y Y Y
Koreanska ko Y Y Y Y Y
Azerbajdzjanska lt Y Y Y N N
Lettiska lv Y Y Y N N
Norska nb Y Y Y N N
Nederländska nl Y Y Y Y Y
Polska pl Y Y Y Y Y
Portugisiska pt Y Y Y Y Y
Portugisiska - Portugal pt_pt Y Y Y Y N
Rumänska ro Y Y Y N N
Ryska ru Y Y Y Y Y
Slovakiska sk Y Y Y N N
Slovenska sl Y Y Y N N
Serbiska sr Y Y Y N N
Svenska sv Y Y Y Y Y
Thailändska th Y Y Y N N
Turkiska tr Y Y Y Y Y
Ukrainska uk Y Y Y N N
Kinesiska - Kina zh-CN Y Y Y Y Y
Kinesiska - Taiwan zh-TW Y Y Y Y Y

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 22.0.0.210
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 22.0.0.209
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 22.0.0.209
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 22.0.0.209
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 22.0.0.209
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 11.2.202.632
Utökat stöd för MAC i Flash Player version 18 – NPAPI 18.0.0.366
Utökat stöd för Windows i Flash Player version 18 – ActiveX 18.0.0.366
Utökat stöd för Windows i Flash Player version 18 – NPAPI 18.0.0.366
Flash Player i Windows 10 för Internet Explorer och Edge 22.0.0.211
Flash Player i Windows 8.1 för Internet Explorer och Edge 22.0.0.209
Flash Player Mac för Google Chrome 22.0.0.209
Flash Player Windows för Google Chrome  22.0.0.209
Flash Player ChromeOS 22.0.0.209
Flash Player Linux för Google Chrome 22.0.0.209
AIR Desktop Win Runtime 22.0.0.153
AIR Desktop Mac Runtime 22.0.0.153
AIR Android Runtime 22.0.0.153
AIR SDK & Compiler Windows 22.0.0.153
AIR SDK & Compiler Mac 22.0.0.153
AIR SDK Windows 22.0.0.153
AIR SDK Mac 22.0.0.153
22.0.0.209

Kända fel

Flash Player

 • Det tar längre tid att skriva till en delad byteArray från en arbetare än tidigare (4170367)

AIR

 • [Android] Höjden för softKeyboardRect är felaktig (4085072)
 • [iOS] App som använder samtidighet stängs (kraschar?) När en klass instansieras i .swf-arbetare (4067035)
 • [iOS] CameraRoll i iOS returnerar bitmapp med fel orientering (4070057)
 • [iOS] sharedobjects fungerar inte när det lediga lagringsutrymmet är lågt (3711301)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB16-25 Adobe Flash Player
APSB16-23 Adobe AIR

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 22

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 33 som mål genom att skicka ”-swf-version=33” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal .swc för Flash Player 22
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 22 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 21 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties').  
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=33” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 33 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 22 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 22 Uppdatera till namnutrymmet AIR 22

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 22-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 22. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 22 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 22-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 22-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/22.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
1 september 2016
Flash Player (Win 10 ActiveX) 22.0.0.211
 
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtme) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtme) 13.0.0.111
APSB14-14

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy