Versionsinformation för Flash Player 23 och AIR 23

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 23.

11 oktober 2016

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

13 september 2016

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums – http://forums.adobe.com/community/air

Nyheter

Adobe Access stöds i Android på två sätt: med HLS-strömmar som en del av Adobe Primetime TVSDK och utan HLS-stöd som en del av Adobe AIR för Android. Från och med version 21 kommer Adobe AIR att fasa ut stödet för Adobe Access. De som vill använda Adobe Access i Android ska kontakta en Adobe-kontorepresentant och fråga efter en Adobe Primetime-licens eftersom stödet för Access kommer att tas bort helt i en framtida version av Adobe AIR och Primetime TVSDK blir då det enda sättet att använda Adobe Access i Android.

Åtgärdade fel

11 oktober 2016

Flash Player

 • [Mac] Flash Player stängs plötsligt när Forge of Empires spelas i Firefox (4190467
 • [Chrome] Ctrl+C och Ctrl+V fungerar inte med CAPS ON i Flex (4186251)
 • [WinXP/Vista] [PPAPI] Ett felmeddelande om att plugin-program inte kan läsas in visas när Flash-innehåll körs i Opera och Chromium (4186169)
   

13 september 2016

Flash Player

 • Program med ActiveX inbäddat (f-in-box) kraschar (4176988)

AIR

 • [iOS] Kompilering med ld-64 misslyckas när app paketeras med flera swf-och ANE-filer (4182822)
 • [iOS] Capabilities.screenDPI returnerar fel värde i AIR 22-simulator (4157457)
 • [iOS] Context3D.drawToBitmapData använder fel offset på mobil (4147414)
 • [iOS] TextField med TextFieldType.INPUT kapar text på vänster sida när det är i fokus (4009346)
 • [iOS] StageWebView gör att appen kraschar (4180325)
 • [Android] MP4-videoåtergivning fungerar inte alls i Air 22 på alla versioner av Android (4167492)
 • [Android] Helskärmslägen måste använda integrerande läge i Android 4.4+ (4100625)
 • [Android] OpenSSL-biblioteket har uppgraderats till version 1.0.2h
 • [iOS] App som använder samtidighet stängs när en klass instantieras på .swf-arbetaren (4067035)
 • [iOS] CameraRoll i iOS returnerar bitmapp med fel orientering (4070057)
 • [iOS] [Windows] Fel ld: i avsnittet __TEXT,__text reloc 153: R_ABS reloc men ingen absolut symbol finns på måladressen för arm64-arkitekturen när programmet paketeras med Social.ane och flaggan -hideAneLibSymbols yes används (4005515)
 • [iOS] ld sharedobjects fungerar inte när det lediga lagringsutrymmet är lågt (3711301)
 • TextField contextMenu visas med offset på HiDPI-skärmar (4177810)

Nya funktioner

Stöd för Mozilla NPAPI AsyncDrawing

Async Drawing avser metoden som webbläsaren och Flash Player använder för att utväxla en bitmappsyta som Flash Player använder för att rita SWF-innehållet. Det används bara när scenen slås samman med det övriga innehållet i webbläsarfönstret. Denna funktion gör att wmode ”direct” (wmode ogenomskinligt och genomskinligt) fungerar utan fönster vid maskinvaruaccelererad asynkron ritning. Den används inte i helskärmsläge eller i fönsterläge där plugin-programmet ritar direkt till sitt eget fönster. Om asynkron ritning inte är tillgängligt av någon anledning, använder plugin-programmet den befintliga synkrona ritningsmodellen.

AsyncDrawing stöds endast i NPAPI Plugin på Windows-datorplattformar. Det är för närvarande tillgängligt i FP version 23.0 i Firefox Nightly 51.0a1 och Firefox-versioner som har stöd för funktionen har ännu inte meddelats. Valet av vilken Async Drawing-sökväg som ska användas (maskinvara eller programvara) beror på om webbläsaren har stöd för maskin- eller programvarulägen med Async Drawing.

Om du vill inaktivera AsynchronousDrawing i Firefox ska du gå till about:config i sökfältet i webbläsaren och ställa in dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled på false.

 

 

HSTS-stöd i Flash Player

Med början från Flash Player 23 har vi infört stöd för HSTS (HTTP Strict Transport Security). HSTS är en IETF-standard som tvingar användaragenter (webbläsare) att använda HTTPS för kommunikation i stället för HTTP. HTTPS-svar kan ha ett Strict-Transport-Security (STS) rubrikfält som begär att användaragenten skickar förfrågningar via HTTPS. Flash Player kan nu bekräfta STS-rubriken i HTTPS-svaret.

Det är praktiskt när en SWF anropar en annan SWF (underordnad SWF) som finns på en HSTS-aktiverad server. Flash Player bekräftar STS-rubriken i svaret och ytterligare förfrågningar till samma domän sker via HTTPS. Den här funktionen är praktisk för att förhindra protokollkapning och cookiekapning.

 

 

Inaktivera åtkomst med local-with-filesystem i Flash Player som standard

Med början från Flash Player 23 kommer local-with-network-behörigheter att tillämpas på allt lokalt SWF-innehåll, oavsett inställningen som valdes vid kompilering.

Bakgrund:
När Flash-innehåll (SWF) spelas upp från det lokala filsystemet har utvecklare tidigare kunnat konfigurera innehållet att enbart läsas från filsystemet eller att kommunicera med nätverket. När denna funktion infördes för över ett decennium sedan möjliggjorde den ett intressant utbud av tillämpningsområden, från enkla spel till interaktiva informationsdatorer. Men med tanke på den moderna webbsäkerheten anser vi att det är dags att ta bort den lokala filsystemsfunktionen i plugin-program för webbläsare. Samtidigt har Adobe AIR etablerats som en stabil och mogen lösning för att leverera ActionScript-baserat innehåll som en fristående tillämpning.

Majoriteten av Flash Player-användarna och innehållet kommer inte att påverkas av denna ändring. Ändringen påverkar bara Flash-innehåll som spelas upp från det lokala filsystemet via webbläsaren. Flash-innehåll på internet- och lokala webbservrar och fristående Flash Player påverkas inte. Om du behöver den här funktionen kan filerna läggas till listan över betrodda platser i Flash Player.

Tillfällig lösning för äldre innehåll:
Vi rekommenderar starkt att du bara kringgår dessa säkerhetsanordningar för att aktivera innehåll från källor som du litar på.

För enskilda:
För Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera och Safari:
Gå till inställningshanteraren i Flash Player på enheten som har problem:
• Mac: Systeminställningar > Flash Player
• Windows: Kontrollpanelen > Flash Player
Välj fliken Avancerat
I avsnittet Utvecklingsverktyg klickar du på inställningsknappen för betrodda platser
Klicka på Lägg till... och lägg till relevanta filer och mappar i listan


I Google Chrome (och andra PPAPI-webbläsare):

Navigera till sidan med inställningshanteraren
Välj Redigera platser > Lägg till platser i popup-listan
Skriv eller klistra in sökvägen till filen/mappen som du litar på i textfältet som visas
Klicka på Bekräfta
Obs! Tänk på att knapparna för att bläddra efter filer eller mappar inte fungerar som de ska. Du måste manuellt skriva eller kopiera/klistra in sökvägen i textfältet ovanför knapparna när du vill lägga till filen eller mappen i listan över betrodda platser.

För systemadministratörer:
Det tidigare beteendet kan återställas genom att ställa in flaggan EnableInsecureLocalWithFileSystem=1 på mms.cfg.

 

 

Video- och kamerastöd för Stage3D med VideoTexture för Flash Player (lansering)

I Flash Player 20 och tidigare måste Video-objekt som inte använder maskinvaruacceleration användas för video i Stage3D. Det innebar att videobildrutan måste kopieras till ett BitmapData-objekt och sedan läsas in på grafikprocessorn, vilket gjorde det CPU-intensivt.

För att åtgärda detta har texturobjektet Video introducerats. Det gör att du kan använda maskinvaruavkodad video i Stage3D-innehåll. För att utvidga funktionen i Flash Player 23 har texturobjekt introducerats med stöd för NetStream och kameror på ett sätt som liknar det i StageVideo. Dessa texturer kan användas som källtexturer i en Stage3D-återgivningspipeline. Du kan använda dem som rektangulära, RGB eller no mipmap-texturer när en scen återges. De behandlas som ARGB-texturer av skuggare vilket betyder att AGAL-skuggare inte behöver konvertera YUV till RGB. Skuggare behandlar texturerna som ARGB-texturer. Det gör att du kan använda standardskuggare med statiska bilder utan att de behöver ändras. När du återger sådana texturer är bilden som används av återgivningspipelinen den senaste bildrutan vid den tidpunkten. Det finns inga skador i videobildrutan, men om du använder samma textur flera gånger kan vissa instanser hämtas från olika tidsstämplar.

När ett VideoTexture-objekt används optimeras allt arbete internt, YUV- till RGB-konvertering och texturinläsning kan överföras helt till grafikprocessorn. Se devnet-artikeln om VideoTexture för mer information.

Obs: Videotextur är en befintlig funktion i AIR. Den infördes i AIR 17.0.

 

 

GameInput-API för iOS

Med början från AIR 23 introduceras stöd för GameInput API för iOS. GameInput API är ett gränssnitt som gör att program kan kommunicera med anslutna spelkontroller. Det finns olika typer av spelkontroller beroende på antalet kontroller. API:n gör att ett program kan hämta all information som gäller en spelkontroll.
GameInput API-stöd finns redan för Android. I iOS krävs en swf-version på minst 34. API:n har stöd för iOS-enheter som kör iOS version 9.0 eller högre.

GameInput API exempel:

{
trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);

gameInput = newGameInput();
gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);

functioninputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
{
trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
}

functioninputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
{
trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
getDeviceInformation(e.device);
}

functiongetDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
{
trace("device.enabled - "+ device.enabled);
trace("device.id - "+ device.id);
trace("device.name - "+ device.name);
trace("device.numControls - "+ device.numControls);
trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);

for(vari:Number=0; i < device.numControls; i++)
{
varcontrol:GameInputControl = device.getControlAt(i);
getControlInformation(control);
control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
}
}

functionchangeEvent(e:Event):void
{
varcontrol:GameInputControl = e.target asGameInputControl;
getControlInformation(control);
}

functiongetControlInformation(control:GameInputControl):void
{
trace("control.device - "+ control.device);
trace("control.value - "+ control.value);
trace("control.minValue - "+ control.minValue);
trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
trace("control.id - "+ control.id);
}

}

 

 

Ekoreducering i AIR för Android
Med början från AIR 23 introducerar vi ekoreducering för AIR i Android. Akustiskt eko uppstår när ljudet från högtalarna matas tillbaka till den inbyggda mikrofonen vilket producerar störande eko och minskar kvaliteten på hämtade data.

Akustiskt eko uppstår ofta i samarbetsprogram, där två eller flera parter håller en interaktiv konversation. Från denna version och framåt kan utvecklare utveckla VOIP-program utan eko med AIR för Android.

Obs: Den här funktionen finns redan i AIR för datorer och iOS-plattformen. Mer information finns i Mikrofon – AS3.

Följande ändringar krävs i ActionScript-koden:

Microphone.getEnhancedMicrophone

För att få tillgång till enhetens mikrofon används Microphone.getMicrophone(). API:n returnerar en enkel mikrofon som inte kan eliminera akustiskt eko. För att ta bort akustiskt eko måste utvecklare hämta en instans av mikrofonen med API:n Microphone.getEnhancedMicrophone(). Enhetsmikrofonen som returneras med denna API har funktionen för ekoreducering aktiverad.

Krav

– Lägg till följande tagg under Android-manifesttilläggen:
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />

- Det kan finnas swf-filer som använder mikrofonen. getEnhacedMicrohone () API (eftersom det redan finns och fungerar för AIR-datorprogram). Om sådana swf-filer paketeras med den senaste AIR SDK-versionen (version 23) kommer funktionen inte att fungera. Utvecklare måste kompilera swf-filen på nytt med swf-version 34 eller högre.

Exempel på fragment
Nedan följer ett kodfragment som ett exempel på det ta scenario:

public function Microphoe()
{
mic = Microphone.getEnhancedMicrophone();
mic.gain=60;
mic.rate =22;
mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, mic_status);
}

Begränsningar
Akustisk ekoreducering kanske inte fungerar på en del enheter (till exempel Moto G2) på grund av begränsningar på maskinvarusidan.

API:n MicrophoneEnhancedOptions (finns i AIR för datorer) är no-op i AIR för Android.

Funktionens prestanda kan variera beroende på maskinvarans hantering av ekoreducering på olika Android-enheter. På enheter som inte har stöd för ekoreducering på maskinvarunivå, hanteras ekoreduceringen på programvarunivå i AIR.

Akustiska effekter i mikrofonklassen varierar beroende på enheten. Eftersom Android-familjen innehåller enheter med olika maskinvarukonfigurationer, kommer samma ljudinställningar att ha olika effekt på olika enheter. En utvecklare kanske till exempel måste använda ”mic.gain = 70;” för Samsung Note 4 för hög uppspelning av röster.

 

 

Rensningsknappen StageText är nu valfri i iOS

När StageText-objekt skapas i iOS är en rensningsknapp tillgänglig för AS-utvecklare som standard. Med början från AIR 23 har en ny funktion introducerats som gör rensningsknappen StageText valfri. Detta ger större flexibilitet för AS-utvecklare när StageText används. I tidigare versioner skapades StageText-objekt med en inbyggd rensningsknapp.

För att använda funktionen krävs följande ändringar i ActionScript-koden:

stageText clearButtonMode
För att få tillgång till den valfria rensningsknappen kan AS-utvecklare använda en clearButtonMode-egenskap för att ställa in olika lägen. Det finns fyra lägen som associeras med egenskapen:

Visa clearButton vid redigering: StageTextClearButtonMode.WHILE_EDITING

Visa aldrig clearButton: StageTextClearButtonMode.NEVER

Visa alltid clearButton: StageTextClearButtonMode.ALWAYS

Visa clearButton när redigering inte utförs: StageTextClearButtonMode.UNLESS_EDITING

Som standard är egenskapen clearButtonMode inställd på StageTextClearButtonMode.WHILE_EDITING.

Krav

Programmet måste paketeras med den senaste AIR SDK-versionen (version 23).

SWF-versionen måste vara 34 eller senare.

Exempel på fragment

Du kan använda detta kodfragment som referens.

public function ClearButtonMode()
{
label = new StageText();
label.clearButtonMode = StageTextClearButtonMode.NEVER;
label.textAlign = "right";
label.stage = stage;
label.viewPort = new Rectangle(20, 20, 90, 90);
}

Begränsningar när egenskapen stageText.clearButtonMode används

Egenskapen kan inte användas med StageText med flera rader

Egenskapen är en no-op för Android

 

 

Windows: Lägg till HiDPI-stöd i AIR för datorer (lansering)

Med början från AIR 23 introduceras HiDPI-stöd i AIR för Windows-datorer. Det återger AIR-innehåll med högre kvalitet på HiDPI-skärmar. Funktionen baseras på skalning med högre bildpunktstäthet i stället för skalning med fördubblade pixlar.

Obs: HiDPI finns redan för AIR på Mac Retina-skärmar.

För att använda funktionen i en AIR-app ska utvecklaren ställa in requestedDisplayResolution på high i manifestfilen.

requestedDisplayResolution inställt på high

<requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution>

 

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 23.0.0.185
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 23.0.0.185
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 23.0.0.185
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 23.0.0.185
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 23.0.0.185
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 11.2.202.637
Utökat stöd för MAC i Flash Player version 18 – NPAPI 18.0.0.382
Utökat stöd för Windows i Flash Player version 18 – ActiveX 18.0.0.382
Utökat stöd för Windows i Flash Player version 18 – NPAPI 18.0.0.382
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 23.0.0.185
Flash Player Mac för Google Chrome 23.0.0.185
Flash Player Windows för Google Chrome  23.0.0.185
Flash Player ChromeOS 23.0.0.185
Flash Player Linux för Google Chrome 23.0.0.185
AIR Desktop Win Runtime 23.0.0.257
AIR Desktop Mac Runtime 23.0.0.257
AIR Android Runtime 23.0.0.257
AIR SDK & Compiler Windows 23.0.0.257
AIR SDK & Compiler Mac 23.0.0.257
AIR SDK Windows 23.0.0.257
AIR SDK Mac 23.0.0.257

Kända fel

Flash Player

 • Gränssnittet svartnar när storleken på den inbäddade flash-videospelaren ändras i xulrunner (4186134)

AIR

 • [Android] Höjden för softKeyboardRect är felaktig (4085072)
 • [iOS] VideoTexture i iOS – ibland skickas inte händelsen TEXTURE_READY (4150401)
 • [iOS] Krascher inträffar när funktionsargument öppnas (4117964)
 • [iOS] Kameran kan inte initieras i liggande läge och appen kraschar i felsökningsläge (4168916)
 • [Android N] AIR-program kan inte identifiera skärmändringar och teckensnittsstorlekar med de nya Android N-funktionerna (4186054)
 • TextField: fördröjning efter det att ett första TextField skapats (4133187)
 • Fel uppstår när grafikinnehåll omformas med 2.5D-omformning i AIR 23 (4191283)
 • Artefakter syns när Z-axelns djup ändras på ett visningsobjekt (4189739)
 • Triangeln är antingen tom eller fylld med artefakter när Graphics.drawTriangles() används i AIR 23.0 (4191288)
 • Fel uppstår när 3D-rotation används i bitmappar eller behållare (4188948)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB16-32 Adobe Flash Player
APSB16-31 Adobe AIR

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 23

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 34 som mål genom att skicka ”-swf-version=34” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal .swc för Flash Player 23
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 23 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 23 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties').  
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=34” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 34 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 23 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 23 Uppdatera till namnutrymmet AIR 23

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 23-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 23. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 23 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 23-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 23-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/23.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtme) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtme) 13.0.0.111
APSB14-14

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy