Versionsinformation för Flash Player 24 och AIR 24

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 24.

10 januari 2017

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

13 december 2016

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://tracker.adobe.com/
Flash Player Forums – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums – http://forums.adobe.com/community/air

Nyheter

Adobe Access stöds i Android på två sätt: med HLS-strömmar som en del av Adobe Primetime TVSDK och utan HLS-stöd som en del av Adobe AIR för Android. Från och med version 21 kommer Adobe AIR att fasa ut stödet för Adobe Access. De som vill använda Adobe Access i Android ska kontakta en Adobe-kontorepresentant och fråga efter en Adobe Primetime-licens eftersom stödet för Access kommer att tas bort helt i en framtida version av Adobe AIR och Primetime TVSDK blir då det enda sättet att använda Adobe Access i Android.

Åtgärdade fel 

Januari 10,2017

Flash Player 

 • Socket-anslutning misslyckas med säkerhetsfel nr 2048.(4198184)
 • Händelsehanteraren Event.CONNECT anropas inte när flash.net.Socket används för att ansluta till servern. (4198188)
   

13 december 2016

Flash Player

 • Gränser visas för objekt när asynkron ritning är transparent aktiverat (4196843).
 • Arbetare tar längre tid att skriva object i en delad byte-array (4170367). 
 • "ALT GR+0" returnerar inte @ på tangentbord med fransk layout (4196791)
 • Tom skärm visas tills ett musklick tas emot efter det att asynkron ritning aktiverats (4197066).
 • Skalning av swf aktiverar inte motsvarande skalning i målområdet med element i webbläsare (4197425).
 • Flash Player avslutas oväntat under uppspelning http://www.evil3d.cn/example/ (4195719)
 • Svart skärm visas vid sökning på video i Chrome (4186499).
 • Sökfältet visas inte när musmarkören hovrar på videon (4186564).
 • ActionScript kan inte hantera händelsen MOUSE_MOVE (4186547).
 • [Windows 7] Stora mängder tillhörande information observeras när Scout för Flash Player 23 används i IE. (4186334)

AIR

 • Starling.display.Image masken återges inte på mobiler när den renderas med starling.textures.RenderTexture (4196946)
 • Exponentiell ökning i GDI-objekthanterare som gör att program avslutas plötsligt (4194045).
 • [Windows 7] Minnesläckor uppstår när Cairo och HTML5 Canvas används i AIR-körmiljön för datorer (4192545).
 • [Mac] Program avslutas plötsligt på Mac med OS X-undantag (SIGSEGV) KERN_INVALID_ADDRESS (4195975).
 • [Mac] FLEX AIR-program (digi.me) avslutas plötsligt (4152837).
 • [Mac] AIR-program avslutas plötsligt vid nätverksändringar eller ogiltighetsförklaring av skärm (4011481).
 • [Android N] AIR-appar kan inte identifiera skärmändringar och teckensnittsstorlekar med de nya Android N-funktionerna (4186054)
 • Android – statusfältet visas när skärmtangentbordet öppnas och stängs inte (4184348) 
 • setAspectRatio(StageAspectRatio.PORTRAIT) fungerar inte när enheten har liggande orientering [4197162]
 • [iOS] Capabilities.cpuArchitecture returnerar fel värde för iOS Simulator [4142569]
 • [iOS] UIDeviceFamily-värden är numera heltal (4176499)
 • [Android] När Android Video används, hänger video i en sekund när andra åtgärder utförs, till exempel addChild (4161877).
 • [Android] Videon blir svart och bara ljud spelas när användaren stoppar och startar om videon ( 4194916)
 • [Android] HLS-video som använder videotextur spelas inte upp (4186193)
 • [iOS] Bakgrundsljudet hackar när viloläge inleds (4184841).
 • [iOS] GameInput API har nu stöd för iOS8-enheter.
 • [Android] När integrerande läge används på enheter med navigeringsknappar på skärmen, visas ett rosa fält under navigationsområdet (4100625).
 • Inringade siffertecken visas som rutor när de används i ett Flex-projekt i <s:label> (4186628)

Nya funktioner 

Sfäriskt videostöd i Flash och AIR 

Sfäriskt videostöd har lagts till i Flash Player och AIR från version 24 och framåt. Sfäriska videofilmer har specifika metadata bifogade som nu kan hämtas med den nya egenskapen i funktionen. Funktionen har stöd för ekvirektangulär projektion av videor som uppfyller https://github.com/google/spatial-media/blob/master/docs/spherical-video-rfc.md.

Funktionen stöds på datorer och Android-enheter.

Introducerad API

Parametern Object i onMetaData-händelsen tillhandahåller information om videons metadata. Funktionen lägger till nya egenskaper i parametern. Den nya egenskapen är en array av strängtyp i XML-format. Se koden nedan.

function ns_onMetaData(info:Object):void {
trace("The matrix of Movie Header Box:"+info.sphericalVideoInfo[0]);
// info.sphericalVideoInfo provides the related meta-data
}

Exempel för Spherical Video Player

Ett provprojekt för den sfäriska videospelaren kan laddas ned via den här länken när du vill se hur metadata används för att återge sfärisk video. Provkoden använder en instans av context3D, där VideoTexture används för att återge video med högre prestanda.

Se följande tabell angående ActionScript-klasser i projektet.

ActionScript-klasser i exemplet på sfärisk videospelare
SampleSphericalVideoPlayer-klass

Den här klassen innehåller grundläggande kontroller för sfäriska videofunktioner.

SphericalVideo-klass

Den här klassen skapar context3D-instansen som återger sfärisk video med VideoTexture

Projektionsklasser

Dessa klasser används för att generera vertices och index som motsvarar projektionstypen som används.

Instansritning i AIR Desktop (beta-kvalitet)

Funktionen för instansritning i AIR Mobile är nu tillgänglig i AIR Desktop. Funktionen hjälper utvecklare att använda en modell av grafikobjekt och återge den flera gånger i en enda bildruta. Det reducerar antalet ritanrop och gör därmed återgivningen och prestandan högre.

Precis som i AIR Mobile kan utvecklare använda API:erna createVertexBufferForIntance() och drawTriangleInstanced() när funktionen ska användas i AIR Desktop.

Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

Använd VertexBuffer3D-objektet för att överföra en uppsättning instansdata till återgivningssammanhanget. Vertex-bufferten innehåller de data som behövs för att återge varje instans i scengeometrin. Vertex-buffertar med instansdata tillhandahåller attribut som är gemensamma för en instans alla vertex och fungerar som indata till vertex-skuggningsprogrammet.

Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

AGAL version 3 med registret ”iid” kan hämtas från:

AGALv3 finns på: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

Antaganden och beroenden

1) Den här funktionen stöds bara på enheter med stöd för den utökade standardprofilen
2) Den här funktionen är bara tillgänglig i AIR Mobile och Desktop.

Separata HTTP- och HTTPS-behörigheter för kamera och mikrofon

För att ge användare bättre kontroll över kamera- och mikrofondata, har Flash Player nu mer exakta inställningar för hur behörigheter beviljas. Användare kan nu bevilja kamera- och mikrofonåtkomst åt en domän när innehåll överförs via HTTPS och neka åtkomst när innehåll från domänen överförs via HTTP. Inställningarna finns i Global Settings Manager.

Förbättrat stöd för bildskärmar med hög upplösning i Firefox för Windows

Med början från Flash Player version 24 och Firefox version 51 för Windows, skalas nu Flash-innehåll på rätt sätt på bildskärmar med hög upplösning.

Svephastighet i Android och iOS

Med början från AIR 24 kan AIR-utvecklare läsa hastighetsegenskapen för svephändelser i Android och iOS för att beräkna svepgestens styrka. Värdet visas i pixlar per sekund.

Uppgradering av Android SDK

Med början från AIR 24 har Android SDK (API-nivå 24) uppgraderats i AIR-körmiljön. 

Viktigt: Om du överför en app till Google Play med AIR SDK 24 och targetSdkVersion-standardvärdet 24 i programbeskrivningen, tillåter inte Google Play att du överför nästa version av appen med AIR SDK 23 eller tidigare (se felmeddelandet nedan). Med targetSdkVersion-värdet 21 kan du växla mellan AIR SDK 24 och AIR SDK 23 när du uppdaterar appar.

Fel som genereras av Google Play när du laddar upp nästa version av din app med AIR SDK 23 eller tidigare:

Fel som visas av Google Play för appar med AIR SDK 23 eller tidigare

Här är en lista över versionsnummer för verktygen som uppgraderats i AIR 24.

Verktyg

Version

SDK-verktyg 25.1.7
SDK-plattform 24
Plattformsverktyg 24.0.2
Android supportdatabas 36
Android Google-databas 32
Android Build-verktyg 24.0.1

 

Stöd för Android applänkar

Med början från AIR 24 kan app-utvecklare använda Android App Links för att associera en app med en webbdomän som de äger. Med funktionen för Android applänkar kan din app bli standardhanterare för de webbplatsadresser som du anger i app.xml 

Följ stegen nedan när du vill förbereda din app för applänkar:

 1. Skapa intent-filter för URI i app.xml

  Om du vill att appen ska hantera länkar ska du använda intent-filter under manifestet i app.xml och ange de URI-mönster som din app hanterar. Följande exempel visar ett intent-filter som kan hantera länkar för https://www.example.in och http://www.example.in

  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest android:installLocation="auto">
          ...
        ...
        <application android:enabled="true">
        <activity android:excludeFromRecents="false">
          <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
          </intent-filter>
             
          <intent-filter android:autoVerify="true">
            <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
            <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
            <data android:scheme="http" android:host="www.example.in" />
            <data android:scheme="https" android:host="www.example.in" />
          </intent-filter>
        </activity>
        </application>
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>

  Så som visas ovan, måste intent-filter för applänkar innehålla ett android:scheme-värde av http, https eller både och. Filtret får inte innehålla andra scheman. För att aktivera länkverifiering i din app ska du ställa in attributet android:autoVerify på true för minst ett av URI intent-filtren i appens manifest. Läs mer om intent-filtret här.

 2. Publicera en Digital Asset Links JSON-fil på dina webbplatser för verifiering

  Följ stegen som anges här när du vill skapa en assetlinks .json-fil och publicera den på din webbplats.

  Obs! Utvecklare kan ta emot en url och dess argument i ActionScript-koden genom att registrera NativeApplication InvokeEvent (t.ex. NativeApplication.nativeApplication.addEventListener(InvokeEvent.INVOKE, invokeHandler); ) Du kan läsa mer om ActionScript InvokeEvent här.

Behörigheter i Android och iOS 

Med början från Android 6.0 (API-nivå 23) måste användare bevilja behörigheter till appar när de körs, inte när apparna installeras. För att hantera förfrågningar och status för behörighet har vi introducerat Permissions API för Android och iOS. Utvecklare kan begära behörigheter för klasser som Camera, Microphone, Geolocation, CameraRoll, CameraUI, File och FileReference. Apparna måste paketeras med AIRSDK 24 eller senare och ha SWF-version 35 eller senare. Appar som byggts med dessa API:er visar bara en dialogruta i Android 6.0 och senare. I Android 5.0 och tidigare kan du ange behörigheter i programbeskrivningsfilen.

Om du inte vill hantera behörigheter i appen i Android ska du använda en targetSdkVersion som är lägre än 23 i programbeskrivningsfilen.

 1. permissionStatus: Den här egenskapen anger om appen har beviljats behörighet eller inte. Egenskapen returnerar alltid statusen GRANTED i AIR Desktop och Android-appar med en lägre targetSDKVersion än 23. Listan över egenskaper för klassen PermissionStatus inkluderar UNKNOWN, GRANTED och DENIED. Egenskapen UNKNOWN anger att behörighet inte har begärts än eller att användaren har nekat behörighet via kryssrutan Fråga inte igen.
 2. requestPermission(): Metoden requestPermission begär att appen ska tilldelas behörighet. PermissionEvent skickas när användaren beviljar eller nekar behörighet.
 3. PermissionError: Felet 3800 PermissionError utlöses om appen använder egenskaper och metoder för sådana ActionScript-klasser utan att begära behörighet .
package
{
  import flash.display.Sprite;
  import flash.display.StageAlign;
  import flash.display.StageScaleMode;
  import flash.events.PermissionEvent;
  import flash.media.Camera;
  import flash.media.Video;
  import flash.permissions.PermissionStatus;
   
  public class codeSnippet extends Sprite
  {
    private var video:Video;
    private var cam:Camera;
    public function codeSnippet()
    {
      super();
       
      stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
      stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
       
      if (Camera.isSupported)
      {
        cam = Camera.getCamera();
         
        if (Camera.permissionStatus != PermissionStatus.GRANTED)
        {
          cam.addEventListener(PermissionEvent.PERMISSION_STATUS, function(e:PermissionEvent):void {
            if (e.status == PermissionStatus.GRANTED)
            {
              connectCamera();
            }
            else
            {
              // permission denied
            }
          });
           
          try {
            cam.requestPermission();
          } catch(e:Error)
          {
            // another request is in progress
          }
        }
        else
        {
          connectCamera();
        }
      }
    }
     
    private function connectCamera():void
    {
      video = new Video(640, 480);
      video.attachCamera(cam);
      addChild(video);
    }
  }
}

Mer information om behörigheter i Android finns i https://developer.android.com/training/permissions/index.html.

Mer information om behörigheter i iOS finns i Apples dokumentation https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/interaction/requesting-permission/.

Punkter att observera

 • En ny funktion för iOS 10-överföringar kräver att du lägger till en sträng om syfte i appen när appen behöver tillgång till användarens data, till exempel kameran eller foton. Mer information om att tillhandahålla nycklar i programbeskrivningsfilen finns i Information Property List Key Reference | Cocoa Keys.
 • När appen begär flera behörigheter samtidigt utlöses felet
  Error #3801: Another permission request is in progress i körmiljön.
 • Felet 3012 utlöses om appen använder klassen File utan att begära tillstånd, vilket är det gamla beteendet för File API.

Stöd för anpassade teckensnitt i StageText i iOS och Android

Från och med AIR 24 introduceras stöd för anpassade teckensnitt i StageText i iOS och Android. Tidigare skapades StageText med specifika systemteckensnitt. Den här funktionen ger AS-utvecklare större flexibilitet att använda andra teckensnitt än de som finns i systemet. Utvecklare kan använda ttf- och otf-teckensnittsfiler. Ändringarna som krävs för att använda anpassade teckensnitt anges nedan.

 1. Ändringar som krävs i programbeskrivningens xml.

  Obs! För att kunna använda den här funktionen måste namnrymdens värde i programbeskrivningen vara 24.0 eller högre.

  <application>
  ...
  ...
  <embedFonts>
     <font>
       <fontName>FontID1</fontName>
       <fontPath>path_to_custom_font_fileName1.ttf</fontPath>
     </font>
     <font>
       <fontName>FontID2</fontName>
       <fontPath>path_to_custom_font_fileName2.ttf</fontPath>
     </font>
  </embedFonts>
  ...
  ...
  <application>
 2. Ändringar som krävs i ActionScript-koden

  Utvecklare kan ange ett valfritt värde under taggen fontName, till exempel FontID1.

  public function CustomFonts()
  {
     label = new StageText();
     label.fontFamily = "FontID1";
     label.textAlign = "right";
     label.stage = stage;
     label.viewPort = new Rectangle(20, 20, 90, 90);
  }

  Kända fel

  • När en .apk-fil paketeras med Flash Builder måste utvecklaren ange ett absolut värde för fontPath.
  • I Java 1.6 i Windows renderas inte otf-filer för IPA:er.

Asynkron texturöverföring för mobiler

Fram till och med AIR 23 var texturöverföringar synkrona. Det innebar att utvecklare måste vänta tills den nya texturen hade överförts. Med AIR 24 kan du överföra texturer asynkront när den aktuella texturen renderas. Det ger bättre prestanda i användargränssnittet i AIR-program samt en smidigare användarupplevelse.

När en asynkron texturöverföring är klar, genereras händelsen TEXTURE_READY. Asynkron överföring av texturdata för alla texturformat utförs med två nya API:er:

 1. uploadFromBitmapDataAsync( source:BitmapData, miplevel:uint = 0)
 2. uploadFromByteArrayAsync( data:ByteArray, byteArrayOffset:uint, miplevel:uint = 0 )

Den här funktionen har bara stöd för texturerna Normal och Rectangular på miplevel 0.

Kantutjämning med configureBackBuffer() i iOS

Kantutjämning förbättrar den upplevda bildkvaliteten i program. Maskinvarubaserad kantutjämning med multisampling (MSAA) finns nu tillgängligt för iOS med Contex3D.configureBackBuffer. Den här funktionen var tidigare tillgänglig i Desktop och Flash Player. Om du vill aktivera MSAA ska du ändra nivån från 0 till 2 med configureBackBuffer. Effekterna av kantutjämningsnivåerna är följande:

0 = 1 delsampling, ingen kantutjämning

1 = 2 delsamplingar, medelhög kantutjämning

2 = 4 delsamplingar, hög kantutjämning

Om du anger en högre kantutjämningsnivå (mer än 2) kommer nivån att ställas in på den maximala kantutjämningsnivån som stöds av GPU eller 2.

Obs! Den här funktionen kan för närvarande inte användas i Android med configureBackbuffer

Förutsättningar och beroenden för API

 1. Kantutjämning är inte tillgängligt vid återgivning i programläge.
 2. Programmet använder extra GPU-minne när du använder kantutjämning och därmed kan prestandan försämras en aning.

Obs!

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 24.0.0.194
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 24.0.0.194
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 24.0.0.194
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 24.0.0.194
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 24.0.0.194
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 24.0.0.194
Flash Player Mac för Google Chrome 24.0.0.194
Flash Player Windows för Google Chrome  24.0.0.194
Flash Player ChromeOS 24.0.0.194
Flash Player Linux för Google Chrome 24.0.0.194
Flash Player Linux för Chromium – PPAPI 24.0.0.194
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 24.0.0.194
AIR Desktop Win Runtime 24.0.0.180
AIR Desktop Mac Runtime 24.0.0.180
AIR Android Runtime 24.0.0.180
AIR SDK & Compiler Windows 24.0.0.180
AIR SDK & Compiler Mac 24.0.0.180
AIR SDK Windows 24.0.0.180
AIR SDK Mac 24.0.0.180

Kända fel 

Flash Player 

 • Prestandan försämras i Firefox 49.0.2 när den asynkrona ritningsfunktionen är aktiverad. (4197072)

AIR

 • Adobe AIR_64 Helper och ExtendedAppEntry Template64 skapar problem när kod signeras med MAC Captive App. (4189809)
 • [iOS] Krascher inträffar när funktionsargument öppnas (4117964)
 • TextField: fördröjning efter det att ett första TextField skapats (4133187)
 • [iOS] Klassen DTiPhoneSimulatorSystemRoot hittades inte vid körtillfället när appen installeras i iOS 10.0 Simulator (4186457).
 • Gränssnitten fungerar inte i iOS i AIR23 när de delas mellan olika swf-filer (4194914)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB17-02 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 24

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 35 som mål genom att skicka ”-swf-version=35” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal .swc för Flash Player 24
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 24 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 24 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties').  
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=35” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 35 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 24 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 24 Uppdatera till namnutrymmet AIR 24

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 24-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 24. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 24 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 24-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 24-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/24.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK och Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtme) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtme) 13.0.0.111
APSB14-14

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy