Versionsinformation för Flash Player 28 och AIR 28

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 28.

 

6 februari 2018

I dagens version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

9 januari 2018

Gott nytt år! I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

12 december 2017

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Feldatabasen för Adobe - https://tracker.adobe.com/
Användarforum för Flash Player - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
Användarforum för AIR - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Nyheter

Tillgång till Android AIR-körtidsmiljön på Play Store
Adobe kommer att avpublicera den delade AIR-körtidsmiljön på Google Play Store för alla enheter som kör Android 4.0 och tidigare den 13 mars 2018.   AIR-program som behöver den delade körtidsmiljön kommer inte att kunna ladda ned nödvändiga filer från Play Store för dessa äldre system.   Vi rekommenderar att utvecklare konverterar och publicerar sina appar med den låsta körtidsmiljön före 13 mars.
 
Transportsäkerhet för appar
Från och med MacOS 10.11 introducerar Apple transportsäkerhet för appar (ATS) som innebär att appar endast kan använda säkra nätverksanslutningar med HTTPS. Eftersom det här är en stor förändring, tillhandahåller Apple en åsidosättning via NSAllowsArbitraryLoads som tillåter osäkra anslutningar.
 
Med AIR SDK 27 kommer alla AIR-program för MacOS automatiskt att ha nyckeln NSAllowsArbitraryLoads inställd på true i filinformationen.plist fil. Detta är en tillfällig lösning. Apple kan avslå din app under granskningen eller inaktivera användningen av NSAllowsArbitraryLoads i framtida OS-uppdateringar. Vi rekommenderar att du använder säkra nätverksanslutningar över HTTPS i dina appar.
 
Android AIR delad körtidsmiljö
Från och med AIR 26 har paketering av delade körningsmiljöprogram inaktiverats för Android. Ändringen gör att publicerade program alltid har en låst kopia av körningsmiljön i installationspaketet, oavsett vilket mål utvecklaren har valt (det vill säga apk eller apk-captive-runtime). Ändringen innebär att vi kan fokusera vår testning och teknik på låsta installationer, som är det vanligaste alternativet för Android.

Åtgärdade fel 

6 februari 2018

Flash Player

 • [Mac] Inspelaren stoppas med meddelandet ”Laddar upp...X%” när video laddas upp med RTMPS-protokollet. (FP-4198740)
 • Ett antal säkerhets- och funktionskorrigeringar

 

9 januari 2018

Flash Player

 • Ett antal säkerhets- och funktionskorrigeringar

 

12 december 2017

Flash Player

 • [Mac] Flash Player NCP startas inte via systeminställningarna när NPAPI Flash Player är installerat
 • [Windows] Uppspelningsproblem vid uppspelning av DRM-innehåll i Chrome.
 • Minnesläcka observeras när ett Stage3D-program körs med profilen Baseline_Constrained (FP-4198562)
 • Dialogrutan för filöverföring slutar svara i Chrome när Scratch-redigeraren används (FP-4198254)
 • Volymreglaget är inte synligt när du spelar upp video från https://www.vudu.com/movies/#!content/74336/CHUD-2-Bud-The-Chud i helskärmsläge.

AIR

 • AIR-körtidsmiljön avslutas oväntat när graphics.readGraphicsData anropas. (AIR-4198466)
 • Programmet avslutas oväntat när flera arbetare initieras samtidigt. (AIR-4198267)
 • Kantutjämning fungerar inte/fungerar dåligt på OS X Retina-skärmar när Context3D backBuffer är inställt på 1 024 x 768 eller högre. (AIR-4198319)
 • [Android] KeyboardEvent.KEY_DOWN skickas två gånger för NEXT-knappen (AIR-4198503)
 • [iOS] Artefakter förekommer när underordnade Sprite-objekt finns längst ned på skärmen (AIR-4198445)
 • [iOS] ADT för att signera dynamiska ramverk korrekt inkluderas paketerat med iOS-app (AIR-4198407)
 • [iOS] ADT för att signera dynamiska ramverk korrekt (AIR-4198408)
 • [IOS] AIR 23 och senare: Kompileringen misslyckas under körning: compile-abc - Klassen (...) hittades inte. (AIR-4198225)
 • [iOS] StageWebView läses inte in och lokalt HTML-innehåll visas inte (AIR-4198420)
 • Förbättrat capabilities.language-beteende i Android och iOS
 • [iOS] Problem med startbilden på iPad Pro
 • [Android] ”Felnr 3672: Det gick inte att skapa bufferten” visas när drawToBitmapData (Context3D) används tillsammans med VideoTexture (AIR-4198290)
 • [Android] Inga data från metoden "android.intent.action.SEND" i Android (AIR-4197491)
 • Rotera bild kamerabild Mobile Android/iOS (AIR-4167837)
 • [iOS] Gränssnitten fungerar inte i iOS när de delas mellan swf-filer (AIR-4194914)
 • [iOS] Appar som skapats med Flex i AOT-läge kraschar (AIR-4198266)
 • [iOS] Post saknas för 10.5-tums Ipad Pro vilket gör att fel skärmstorlek returneras (AIR-4198511)

Nya funktioner 

Lösning på installationsproblem med Adobe AIR-appar

I och med lanseringen av Flash Player 28 kan Adobe AIR-appar med SHA-1-certifikat installeras utan att AIR-appen måste paketeras om med ett nytt certifikat efter den 30 oktober 2017. Läs vårt blogginlägg om du vill veta mer om installationsproblemet för Adobe AIR-appar.

Vem bör tillämpa lösningen?

Om dina AIR-appar inte kan installeras efter 30 oktober 2017 och felet "Package signature validation failed" anges i appens installationslogg tyder det på att appen signerats medSHA1-certifikatet.

Platserna för loggfilerna på olika plattformar anges i artikeln: https://helpx.adobe.com/se/air/kb/logging-air-2-desktop-application.html 

Lösning:

AIR-appar med problemet ovan kan installeras på två sätt.

 

Använda kortkommandon:

Installera Adobe AIR-körtidsmiljön

Steg som ska följas i Windows:

1. Gå till C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0

2. Håll ned Ctrl-tangenten och markera Installer.exe för Adobe AIR-appen -> Högerklicka på den -> Kör som administratör. Ta inte bort fingret från Ctrl-tangenten förrän du ser att fönstret öppnas.

3. Markera och öppna AIR-appen som ska installeras.

Steg som ska följas på Mac:

1. Gå till /Applications/Utilities

2. Håll Cmd-tangenten nedtryckt och dubbelklicka på installationsprogrammet för Adobe AIR-appen. Ta inte bort fingret från Cmd-tangenten förrän du ser att fönstret öppnas.

3. Markera och öppna AIR-appen som ska installeras.

Adobe AIR-appen bör nu installeras på rätt sätt.

 

Använda det nya direktivet -ignoreExpiredCertificateTimestamp när du startar AIR-appens installationsprogram via kommandoprompten/terminalen

Installera Adobe AIR-körtidsmiljön

Steg som ska följas i Windows:

1. Öppna en kommandoprompt som administratör.

2. Kör följande kommando:

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR Application Installer.exe" - ignoreExpiredCertificateTimestamp

3. Ett fönster öppnas.

4. Markera och öppna AIR-appen som ska installeras.

Steg som ska följas på Mac:

Öppna terminalen.

2. Kör följande kommando:

/Applications/Utilities/Adobe\ AIR\ Application\ Installer.app/Contents/MacOS/Adobe\ AIR\ Application\ Installer/ -ignoreExpiredCertificateTimestamp

3. Ett fönster öppnas.

4. Välj AIR-appen som ska installeras.

Adobe AIR-appen installeras nu på rätt sätt.

Swift-baserat ANE-stöd i AIR (iOS/tvOS)

Med början från AIR 28 kan utvecklare använda Swift-baserade ANE för iOS/tvOS. Utvecklare kan också använda iOS/tvOS-baserade dynamiska ramverk när program paketeras för iOS/tvOS-plattformarna. Dynamiska ramverk signeras när programmet paketeras.

Steg för att skapa Swift ANE och paketera program:

1. Förutom de nödvändiga resurserna för ANE måste AS-utvecklare även inkludera dynamiska ramverk (relevanta .framework-filer) när ANE skapas. platform.xml måste också ange de dynamiska ramverk som visas nedan.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 
<platform xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/28.0">
 
<linkerOptions>
 
<option>-rpath @executable_path/Frameworks</option>
 
</linkerOptions>
 
<packagedDependencies>
 
<packagedDependency><dynamic_swift_framework_path></packagedDependency>
 
</packagedDependencies>
 
</platform>

2. Exempel på kommando för ANE-paketering

adt -package -target ane <ane_file> <extesionxml_file> -swc <swc_file> -platform iPhone-ARM -platformoptions <platformxml_file> -C iPhone-ARM/ . -platform appleTV-ARM -platformoptions <tvOS_platformxml_file> -C appleTV-ARM/ .
 • iPhone-ARM-mappen innehåller dynamic_swift_framework_file som anges i paketberoenden i platform_xml, Objective C Static-biblioteket (.a) för iOS och library.swf-filen.
 • appleTV-ARM-mappen innehåller dynamic_swift_framework_file för tvOS som anges i paketberoenden i tvOS_platform_xml, Objective C Static-bibliotek (.a) för tvOS och library.swf-filen.

 

3. Exempel på kommando för IPA-paketering

adt -package -target <target> -provisioning-profile <path-to-profile> -storetype pkcs12 -keystore <path-to-certificate> -storepass <password> <ipa_file> <appxml_path> <swf_path> Frameworks -extdir extension

När mappen <dynamic_frameworks_and_Swift_Dependencies_path> eller undermappar inuti den innehåller Swift-ramverk och beroenden som anges nedan. Swift dylibs finns i /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/lib/swift/iphoneos för iOS

<dynamic_swift_framework>

 • libswiftCore.dylib 
 • libswiftCoreGraphics.dylib 
 • libswiftCoreImage.dylib 
 • libswiftDarwin.dylib 
 • libswiftDispatch.dylib 
 • libswiftFoundation.dylib 
 • libswiftObjectiveC.dylib 
 • libswiftQuartzCore.dylib 
 • libswiftUIKit.dylib

 

För Xcode 9- och Swift 4-stöd måste AS-utvecklare lägga till ytterligare tre Swift-beroenden enligt nedan från mappen iphoneos i Xcode.

 • libswiftCoreFoundation.dylib 
 • libswiftMetal.dylib 
 • libswiftos.dylib

Obs! MinimumOSVersion-standardvärden för iOS är 8.0 och 9.0 för tvOS.

iOS SDK-uppgradering 

AIR Runtime byggs nu med iOS 11 SDK, vilket ger AIR-utvecklare möjlighet att använda ANE-filer som skapats med iOS 11-programmeringsgränssnitt utan att använda -platformSDK-växeln vid ADT-paketering. Med iOS 11 SDK måste vissa ikoner inkluderas i programmet enligt Apple. Följ stegen nedan för att inkludera dem:

Obs! Du måste ha en Mac med Xcode 9.

Starta Xcode 9.

 1. Välj Arkiv -> Nytt projekt -> Visa en app (iOS). Fyll i produktnamn, organisationens namn och identifierare (inga specifika namn krävs).
 2. Spara projektet.
 3. Klicka på Assets.xcassets -> AppIcon -> dra och släpp en App Store-ikon med storleken 1024 * 1024 (1024 pt, 1x).
Assets.xcassets

4. Dra och släpp en iPad-appikon med storleken 76 x 76 (76 pt, 1x) och 152 x 152 (76 pt, 2x).

5. Dra och släpp en iPad Pro-appikon med storleken 167 x 167 (83,5 pt, 2x).

6. Dra och släpp en iPhone-appikon med storleken 120 x 120 (60 pt, 2x).

7. Dra och släpp en iPhone-appikon med storleken 180 x 180 (60 pt, 3x).

Ikonstorlekar

8. Välj Generisk iOS-enhet i listrutan som mål.

9. Skapa projektet (Produkt -> Bygg).

10. Högerklicka på din ‘.app' -> visa i Finder.

11. Högerklicka på din ‘.app' -> visa paketets innehåll.

12. Kopiera Assets.car och paketet med air-program.

 

Alla ikoner utom butiksikonen (1024 * 1024) måste paketeras med programmet med ikontaggarna i app.xml. Mer information finns på https://help.apple.com/xcode/mac/current/#/dev4b0ebb1bb om att lägga till ikoner i assets.car-filen.

Obs! Om du anger iOS 11 som lägsta OS som stöds i programbeskrivningen kommer bara en 64-bitars IPA-fil att genereras.

Lokalisering av behörighetssträngar i iOS

Från och med AIR 28 kan utvecklare tillhandahålla lokaliserade strängar för behörighet som krävs i programmet. Utvecklare måste paketera en XML-fil med namnet purposeStrings.xml i programmet. Formatet på XML-filen ska vara följande. Exempel på en xml-fil för AIR SDK finns i SDK/samples/purposeStrings-sample.xml. Använd följande kommando för att paketera ett exempelprogram med purposeStrings.xml-filen.

adt -package -target <target> -provisioning-profile <provisioning profile> -storetype pkcs12 -keystore <certificate> -storepass <password> <name of the ipa> <application xml> <swf file> purposeStrings.xml

Varning:

Uppgradering av Android SDK

Med början från AIR 28 har Android SDK uppgraderats i AIR-körmiljön. Här är en lista över versionsnummer för verktygen som uppgraderats i AIR 28. Verktygen som används för att skapa körmiljön har ändrats avsevärt. Gör inlägg på Användarforum för AIR om du observerar problem med prestanda eller funktionalitet.

Verktyg Version
Android SDK-plattform 25 ver 3 (Android 7.1.1)
Android SDK-byggverktyg 26.0.1
Android SDK-verktyg 26.0.2
Android SDK-plattformsverktyg 26.0.0
Android NDK 15.1.4119039
Android supportdatabas 47.0.0

Android TV-stöd

Stödet för Android TV för AIR Android-program har förbättrats och är stabilare från och med AIR 28.

Utvecklare kan skapa låsta körtidsprogram som är kompatibla med Android TV. Använd swf version 31 eller senare och namnrymd 20.0 eller senare för att komma åt den här funktionen. De två taggarna nedan måste läggas till i app.xml-filen för Android TV-appar.

1. <supportsAndroidTV></supportsAndroidTV>

Värdet för taggen <supportsAndroidTV> kan antingen vara "true" eller "false". Om taggen inte läggas till kommer standardvärdet att vara "false".

<supportsAndroidTV>true</supportsAndroidTV>: Programmet stöds på Android TV och återspeglas på startskärmen i Android TV efter installationen.

<supportsAndroidTV>false</supportsAndroidTV>: Programmet stöds inte på Android TV och visas inte på startskärmen i Android TV. Men det återspeglas i de nedladdade apparna i enhetsinställningarna.

2. <banner></banner>

Detta är taggen där användaren kan ange en sökväg till banderollbilden. Appbanderoller representerar din app eller ditt spel på startskärmen på tv-enheter och är ett sätt för användarna att starta appen. De specifika kraven för en banderollbild är 320 x 180 px, .png, xhdpiresource. Om utvecklaren inte tillhandahåller en banderollbild med taggen <supportsAndroidTV>true<supportsAndroidTV> kommer standardbilden för banderoller att återges på startskärmen i Android TV. SDK-verktyg ska uppdateras till version 24.0.0 eller senare. Om du vill få tillgång till nya API:er för tv-enheter måste du skapa ett projekt eller ändra projekt som utvecklats för Android 5.0 (API-nivå 21) eller senare. Program kan bara paketeras med –targetapk-captive-runtime för Android TV. Stöd för Android TV finns från och med AIR SDK 20.0, därför måste namnutrymmet läggas till i inapp.xmlfile.

Exempelkod – gör ändringarna nedan i app.xml-filen samt taggen <containsVideo>:

<android>
 
    <manifestAdditions><![CDATA[
 
<manifest android:installLocation="auto">
 
.
 
..
 
.
 
</manifest>
 
]]></manifestAdditions>
 
<supportsAndroidTV>true</supportsAndroidTV>
 
<banner>"path of the banner image (320x180 px, .png file)"</banner>
 
</android>

Stöd för inbäddad bitcode i iOS/tvOS

ADT har stöd för ett nytt alternativ, embedBitcode, som lägger till bitcode i iOS och tvOS-program. Mer information om Bitcode finns i App Distribution Guide.

Switch details:
Name of the switch: -embedBitcode
Values(iOS): yes or no. Defaults to no
Values(tvOS):yes or no. Defaults to no(yes for ipa-app-store target as it is a mandatory requirement by Apple)
Usage: -embedBitcode yes
Order: Just before the code signing options
 
Example ADT packaging command:
<AIRSDK>/bin/adt -package -target <target type> <other options> -embedBitcode yes -provisioning-profile <SampleProvisioning.mobileprovision> -storetype pkcs12 -keystore <SampleCertificate.p12> -storepass <password> Example.ipa Example-app.xml Example.swf

Anmärkningar

 • Inbäddning av bitcode gör att AIR-utvecklare kan ladda upp tvOS-program till App Store där bitcode krävs.
 • Inbäddning av bitcode i appar ökar appens storlek och paketeringstid.
 • Inbäddning av bitcode kräver att alla ANE-filer även innehåller bitcode. Om den inte finns kan adt generera paketeringsfel som följande:

ldbitcode paketet kunde inte skapas eftersom /var/folders/d3/yxwv5yn5715fk31lq36lnk780000gn/T/805ef2d4-5fe2-4ec9-a773-a3cc39845fa1/lib.nativeExtension.systemVersion.a(systemVersion.o) skapades utan fullständig bitcode. Alla objektfiler och bibliotek för bitcode måste genereras från Xcode-arkivet eller Installera arm64-arkitektur

Kompileringsfel under körning: ld64

Apple TV-stöd (betakvalitet)

Vi har förbättrat stödet för tvOS. Mer information finns i versionsinformationen för den här funktionen. AIR-miljön skapas nu med tvOS 11 SDK som gör att AIR-utvecklare kan använda ANE för tvOS 11 API:er utan att använda -platformSDK-växeln i ADT.

AIR Desktop - Audio Device Manager ActionScript API

Audio Device Manager ActionScript API lades till i Flash Player 27. Funktionen har nu aktiverats i AIR från AIR 28 för enbart datorer. API:n har funktioner för att välja utgångsenheter för ljud. AIR-apputvecklare ska bygga gränssnitt som anger de tillgängliga ljudenheterna i systemet och välja enhet för uppspelning.

När AIR-appar startas kommer ljudet endast att spelas upp genom systemets standardenhet. Användaren kan ändra ljudenheten. Valet gäller endast AIR-appens aktuella session. När appen startas igen kommer ljudet att spelas upp via systemets standardenhet. Utvecklaren ansvarar för att användarens val lagras, om det behövs.

Ljudenheten som valts i ett AIR-program påverkar inte ljudet från andra AIR-program eller Flash Player-instanser.

UIA-begränsningar gäller när en extern SWF/HTML-fil på nätverket läses in i AIR-programmet. UIA-kontrollen betyder att ljudenheten endast kan ändras av användaren. Om den externt inlästa SWF-/HTML-filen försöker ändra ljudenheten utan användaråtgärder kommer AIR-körtidsmiljön att returnera "IllegalOperationError" med felkoden 2176.

Mer information om Audio Device Manager API finns på https://help.adobe.com/se_SV/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/media/AudioDeviceManager.html

Exempelkod :

//Access system available audio device names

var status_ta:TextField = new TextField();
status_ta.width = 200;
addChild(status_ta);
var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
var audio_output_device_array:Array = audio_device_manager.deviceNames;
var selected_audio_device:String = audio_output_device_array[audio_device_manager.selectedDeviceIndex];
status_ta.text = "The default device is: "+selected_audio_device+"\n"+"\n";
status_ta.text += "You have "+audio_output_device_array.length+" device(s) available."+"\n"+"\n";
for (var i = 0; i<audio_output_device_array.length; i++) {
  status_ta.text += "["+i+"] "+audio_output_device_array[i]+"\n";
}


//Select an audio output device
var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
audio_device_manager.selectedDeviceIndex = desired_audio_output_index;


// Monitor audio output change
function audioOutputChangeHandler(evt:AudioOutputChangeEvent):void
{
  if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION) {
    [do something]
  } else if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE) {
    [do something]
  }
}

AIR Desktop - Stöd för val av GPU i system med flera GPU

Till och med AIR 27 fanns det inget alternativ att ställa in vilken GPU-typ som skulle användas. GPU:n som ställs in av OS används som standard: inbyggd GPU i Windows och diskret GPU i Mac OS X. 

Med AIR 28 kan utvecklare ange en inställning för en specifik GPU-typ i AIR-programbeskrivningsfilen genom att lägga till "<gpuPreference>" i programbeskrivningen enligt följande:

 

<application>

<gpuPreference>(discrete|integrated)</gpuPreference>

</application>

 

AIR-programutvecklaren kan ange inställningar för en diskret GPU för bättre prestanda eller en inbyggd för längre batteritid. Den här funktionen stöds bara på enheter som har både en inbyggd GPU och en diskret GPU och operativsystem med stöd för GPU-växling.

Obs!

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 28.0.0.161
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 28.0.0.161
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 28.0.0.161
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 28.0.0.161
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 28.0.0.161
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 28.0.0.161
Flash Player Mac för Google Chrome 28.0.0.161
Flash Player Windows för Google Chrome  28.0.0.161
Flash Player ChromeOS 28.0.0.161
Flash Player Linux för Google Chrome 28.0.0.161
Flash Player Linux för Chromium – PPAPI 28.0.0.161
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 28.0.0.161
AIR Desktop Win Runtime 28.0.0.127
AIR Desktop Mac Runtime 28.0.0.127
AIR SDK & Compiler Windows 28.0.0.125
AIR SDK & Compiler Mac 28.0.0.125
AIR SDK Windows 28.0.0.125
AIR SDK Mac 28.0.0.125

Kända fel

AIR
 • GESTURE_PAN aktiveras inte i Mac. (AIR-4198492)
 • [Android] Scenförskjutningsfel i StageText-fokus (AIR-4198421)
 • [Android] Kameraminiatyr visas överst till vänster vid videouppspelning med StageVideo (AIR-4130641)
 • Flash Builder avslutas oväntat i High Sierra när "Export release build" väljs på projektmenyn.
 • [Android] Det går inte att läsa in filer från File.desktopDirectory på Android 7 och senare (AIR-4198491)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB18-03 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 28

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 39 som mål genom att skicka ”-swf-version=39” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn.  Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal.swc för Flash Player 28
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintligt AIR SDK om du behöver återställa det senare och ersätt sedan det paketerade AIR SDK med AIR 28 SDK.  Detta gör du genom att packa upp AIR 28 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties'). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=39” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 39 som mål.  Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 28 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 28 Uppdatera till namnutrymmet AIR 28

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till namnutrymme 28 för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 28. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 28 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 28-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 28-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/28.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här

Läs om de senaste systemkraven för AIR här

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
6 februari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 januari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 december 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.126
AIR Runtime 28.0.0.127
AIR SDK 28.0.0.125
APSB17-42
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player 27.0.0.130 (Win, Mac, Linux)
AIR SDK och Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK och Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augusti 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK och Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 maj 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 mars 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK och Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK och Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14