Versionsinformation för Flash Player 30 och AIR 30

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 30!

 

7 juni 2018

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://tracker.adobe.com/
Flash Player-forum – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forum – http://forums.adobe.com/community/air

Nyheter

Tillgång till Android AIR-körtidsmiljön på Play Store
Adobe kommer att avpublicera den delade AIR-körtidsmiljön på Google Play Store för alla enheter som kör Android 4.0 och tidigare den 13 mars 2018.   AIR-program som behöver den delade körtidsmiljön kommer inte att kunna ladda ned nödvändiga filer från Play Store för dessa äldre system.   Vi rekommenderar att utvecklare konverterar och publicerar sina appar med den låsta körtidsmiljön före 13 mars.
 
Transportsäkerhet för appar
Från och med MacOS 10.11 introducerar Apple transportsäkerhet för appar (ATS) som innebär att appar endast kan använda säkra nätverksanslutningar med HTTPS. Eftersom det här är en stor förändring, tillhandahåller Apple en åsidosättning via NSAllowsArbitraryLoads som tillåter osäkra anslutningar.
 
Med AIR SDK 27 kommer alla AIR-program för MacOS automatiskt att ha nyckeln NSAllowsArbitraryLoads inställd på true i filinformationen.plist fil. Detta är en tillfällig lösning. Apple kan avslå din app under granskningen eller inaktivera användningen av NSAllowsArbitraryLoads i framtida OS-uppdateringar. Vi rekommenderar att du använder säkra nätverksanslutningar över HTTPS i dina appar.
 
Android AIR delad körtidsmiljö
Från och med AIR 26 har paketering av delade körningsmiljöprogram inaktiverats för Android. Ändringen gör att publicerade program alltid har en låst kopia av körningsmiljön i installationspaketet, oavsett vilket mål utvecklaren har valt (det vill säga apk eller apk-captive-runtime). Ändringen innebär att vi kan fokusera vår testning och teknik på låsta installationer, som är det vanligaste alternativet för Android.
 
Vi har valt att flytta tillbaka supporten för tvOS till AIR beta-kanalen för att kunna fokusera våra tester på de populäraste plattformarna.  Funktionaliteten förblir densamma och utvecklare kan ladda ned det senaste SDK på https://labs.adobe.com

Åtgärdade fel 

7 juni 2018

Flash Player

 • Värden

AIR

 • Apple Store AVSLAG – AIR SDK som använder icke-publika programmeringsgränssnitt (AIR-4198623)
 • Fel vid installation avad hoc-program på en enhet med hjälp av ad hoc-etablering
 • Fel på appöverföring till Apple app store på grund av NSLocationAlwaysUsageDescription- och NSLocationWhenInUseUsageDescription-nycklarna
 • ADT för att signera dynamiska ramverk korrekt inkluderas paketerat med iOS-app (AIR-4198407)
 • Eko under videokonferens (AIR-4198549)
 • iPhone 8 ochiPhone X, karta som använderatfinnebär att etc2-kartan visas som labyrint eller i flera färger.(AIR-4198515)
 • [Swift ANE] problem med signering av dynamiska ramverk
 • ATFViewer startas inte
 • Runtime.apk visar en inkorrekt version på enheterna.
 • Paketera ett program för iOS med dynaiskt ramverk ger NullPointerException vid packetering med distributionscertifikat (AIR-4198408)
 • ADT för att signera dynamiska ramverk korrekt inkluderas paketerat med iOS-app (AIR-4198407)
 • iOS-app överföringen till AppStore via iTunes visar VARNING ITMS-90722: "Certifikat gäller ej” (AIR-4198649,AIR-4198650)

Nya funktioner 

Uppgradering av Android SDK

I AIR 29 har Android SDK uppgraderats i AIR-körmiljön. Här är en lista över versionsnummer för verktygen som uppgraderats i AIR 29. Verktygen som används för att skapa körmiljön har ändrats avsevärt. Gör inlägg på AIRs användarforum om du observerar problem med prestanda eller funktionalitet.

Obs!

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 30.0.0.113
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 30.0.0.113
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 30.0.0.113
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 30.0.0.113
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 30.0.0.113
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 30.0.0.113
Flash Player Mac för Google Chrome 30.0.0.113
Flash Player Windows för Google Chrome  30.0.0.113
Flash Player ChromeOS 30.0.0.113
Flash Player Linux för Google Chrome 30.0.0.113
Flash Player Linux för Chromium – PPAPI 30.0.0.113
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 30.0.0.113
AIR Desktop Win Runtime 30.0.0.107
AIR Desktop Mac Runtime 30.0.0.107
AIR SDK & Compiler Windows 30.0.0.107
AIR SDK & Compiler Mac 30.0.0.107
AIR SDK Windows 30.0.0.107
AIR SDK Mac 30.0.0.107

Kända fel

AIR
 • ETC2 med Alpha-innehåll med LZMA/JPEG-XR-kompressioner har svarta prickar/linjer när det renderas på Android
 • ETC2Ej AlphaATF renderas inte i ADL
 • StageWebView kan inte laddaspunycodedURL:er

 

Flash Player

 • Video skapad medauthplayproducerar kantiga former om ”stage-color” ignoreras

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB18-19 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 30

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 41 som mål genom att skicka "-swf -version=41” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn.  Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal .swc för Flash Player 30
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintligt AIR SDK om du behöver återställa det senare och ersätt sedan det paketerade AIR SDK med AIR 30 SDK.  Detta gör du genom att packa upp AIR 30 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties'). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=41” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 41 som mål.  Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 30 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 30 Uppdatera till namnutrymmet AIR 30

Du måste uppdatera programdeskriptorfilen till namnutrymme29 för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 30. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 30 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 30-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 30-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/30.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här

Läs om de senaste systemkraven för AIR här

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
7 juni 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 30.0.0.113
AIR Runtime 30.0.0.107
AIR SDK 30.0.0.107
APSB18-19
8 maj 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.171 APSB18-16
13 april 2018 AIR SDK 29.0.0.122  
10 april 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.140 APSB18-08
13 mars 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.113
AIR Runtime 29.0.0.112
AIR SDK 29.0.0.112
APSB18-05
6 februari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 januari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 december 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.126
AIR Runtime 28.0.0.127
AIR SDK 28.0.0.125
APSB17-42
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player 27.0.0.130 (Win, Mac, Linux)
AIR SDK och Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK och Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augusti 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK och Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 maj 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 mars 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK och Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK och Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14