Versionsinformation för Flash Player 31 och AIR 31

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 31!

20 november 2018

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player med en viktig säkerhetskorrigering.

 

13 november 2018

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar.

 

9 oktober 2018

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar.

 

11 september 2018

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Feldatabasen för Adobe - https://tracker.adobe.com/
Användarforum för Flash Player - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
Användarforum för AIR - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Nyheter

Mac NPAPI-sandlåda – Mozilla Firefox
Mac NPAPI Flash-sandlådan är aktiverad som standard i Firefox 62 och senare.
 
Om du vill inaktivera sandlådan måste du ställa in "dom.ipc.plugins.sandbox-level.flash" på 0 med about:config och sedan starta om webbläsaren. Sandlådan förhindrar att följande funktioner används:
 
 • Utskrift till PDF via utskriftsdialogrutan i Flash
 • Utskrift till "Öppna i förhandsgranskning" via utskriftsdialogrutan i Flash
 • Snabbvyn i dialogrutan Arkiv -> Öppna
 • Spara filer till filsystemet via en Flash-applet
 • Flash-applets som laddar ned och kör Adobe Air-installationsprogram
 • Flash som aktiverar Adobe Air-program

 

Tillgång till Android AIR-körningsmiljön på Play Store
Adobe avpublicerar den delade AIR-körtidsmiljön i Google Play Store 11 september 2018.  AIR-program som behöver den delade körtidsmiljön kommer inte längre att kunna ladda ned nödvändiga filer från Google Play Store.  Adobe har inte stött den delade körtidsmiljön sedan AIR 26 och de flesta utvecklare påverkas inte av förändringen.  Om du fortfarande behöver tillgång till en APK för den delade körtidsmiljön kan du ladda ned lämplig version från Adobe AIR-arkivet.
 
Transportsäkerhet för appar
Från och med MacOS 10.11 introducerar Apple transportsäkerhet för appar (ATS) som innebär att appar endast kan använda säkra nätverksanslutningar med HTTPS. Eftersom det här är en stor förändring, tillhandahåller Apple en åsidosättning via NSAllowsArbitraryLoads som tillåter osäkra anslutningar.
 
Med AIR SDK 27 kommer alla AIR-program för MacOS automatiskt att ha nyckeln NSAllowsArbitraryLoads inställd på true i filinformationen.plist fil. Detta är en tillfällig lösning. Apple kan avslå din app under granskningen eller inaktivera användningen av NSAllowsArbitraryLoads i framtida OS-uppdateringar. Vi rekommenderar att du använder säkra nätverksanslutningar över HTTPS i dina appar.
 
Vi har valt att flytta tillbaka supporten för tvOS till AIR beta-kanalen för att kunna fokusera våra tester på de populäraste plattformarna.  Funktionaliteten förblir densamma och utvecklare kan ladda ned senaste SDK på https://labs.adobe.com
 
Flash Player "Klicka för att spela" Microsoft Office-support
Från och med Flash Player 30 gäller nu befintliga "klicka för att spela"-funktioner för Microsoft Office version 2007 och tidigare för alla Microsoft Office-versioner där Flash tillåts att köras. 

Åtgärdade fel 

20 november 2018

Flash Player

 • säkerhetskorrigering

 

13 november 2018

Flash Player

 • IE avslutas oväntat när flera flikar med Flash-innehåll öppnas (FP-4198903)
 • Ett antal säkerhets- och funktionskorrigeringar

 

9 oktober 2018

Flash Player

 • Ljudenheten ändras inte med API:n för ljudval om standardenheten ändras via ljudpanelen (FLASH-4190628)
 • Snabbmenyn visas med förskjutning på Mac retinaskärmar när den inställda upplösningen inte är den högsta (FLASH-4188618)
 • Diverse funktionskorrigeringar

 

11 september 2018

Flash Player

 • Ett antal säkerhets- och funktionskorrigeringar

AIR

 • Fel sökväg i macOS med File.browseForSave() om målfilen redan finns (AIR-4198652)
 • ETC2 ATF utan alfa återges inte i ADL
 • När du sveper ned/upp på iPhone öppnas systemfältet i stället för en liten pil (AIR-4198602)

 

Nya funktioner 

Taggen Beta-entitlements i Entitlement-blobb för appbutiks-build – iOS

Med början från AIR 31 läggs nyckeln beta-reports-active med inställningen 'true' automatiskt till i Entitlement-blobben i AIR iOS-appar när de paketeras för publicering i iTunes appbutik. Nyckeln infördes av Apple i etableringsprofilen för distribution och krävs för appar som ska publiceras i iTunes appbutik, dvs. iOS-appar som paketerats med distributionscertifikat och en etableringsprofil för distribution med måltypen "ipa-app-store". Andra paketeringsmål påverkas inte av ändringen och ingen nyckel läggs till. Du kan dock fortsätta att lägga till taggen i Application XML, om det behövs.

Obs: Program som ska publiceras i iTunes appbutik, dvs. paketerade med distributionscertifikat och en etableringsprofil för distribution med måltypen "ipa-app-store" installeras inte lokalt på testenheten. De kan dock köras på testenheten med Test Flight. För felsökning/testning av iOS-program på enheter använder du andra mål än ipa-app-store eller utvecklarcertifikat och utvecklaretablering.

Skärmlägeskonfiguration för AIR Desktop

Den här funktionen ger ActionScript-nivååtkomst för att hämta och ställa in skärmegenskaper via introduktion av en ScreenMode-klass och åtkomst till skärmlägen via skärmklassen. Den här funktionen kan användas inte bara för att höja uppspelningsprestanda genom att begränsa skärmupplösningen men också för att visa animering som den ursprungligen utformats, särskilt på enheter med hög DPI.

Den här funktionen är endast för AIR desktop.

AIR API:er för den här funktionen tillåter hämtning och inställning av nedanstående egenskaper för skärmenheter som kopplas till respektive skärm.

 • Upplösningsbredd
 • Upplösningshöjd
 • Uppdateringsfrekvens
 • Färgdjup

Den nya klassen ScreenMode introduceras med egenskaperna bredd, höjd, uppdateringsfrekvens och färgdjup.

package flash.display
{
    public class ScreenMode
    {
        public native function get width() : int;  
        public native function get height() : int;  
        public native function get refreshRate() : int;  
        public native function get colorDepth() : int;
    }
}

Nya metoder introduceras i skärmklassen för åtkomst och inställning av skärmlägen för en enhet.

package flash.display
{    
    public class Screen
    {    
        …
        public native function get modes() : Array;
        
        public native function get mode() : ScreenMode;     
        public native function set mode( val:ScreenMode ) : void;
        …
    }
}

Alla skärmlägen för en enhet kan hämtas via get modes()-funktionen. mode()-funktionen returnerar aktuellt skärmläge för enheten. Upplösningen för skärmenheten kan ändras till någon av de tillgängliga upplösningarna via set mode()-funktionen. Alla användbara upplösningar från tillgängliga upplösningar, returnerade av modes() kan ges som ett argument till set mode()-funktionen.

Även om ingen begränsning har placerats på calling get-lägen, begränsas set mode för identifiering i enbart fullskärmsläge.

Exempelanvändning av ScreenMode-klass:

import flash.display.Screen;
import flash.display.ScreenMode;
 
function FindBestModeIndex(modes:Array): int
{
    // algorithm for selection of the "best mode" is to 
    // be defined by the AS developer.
    return modes.length - 1; 
}    

var primaryDisplay:Screen = Screen.mainScreen;
var oldScreenMode1:ScreenMode = primaryDisplay.mode;
 
var modes:Array = primaryDisplay.modes;
var best_mode_index:uint = FindBestModeIndex(modes); 
        
primaryDisplay.mode = modes[best_mode_index]);
 
var multiDisplays:Array = Screen.screens;
var oldScreenMode2:ScreenMode = multiDisplays[0].mode();
 
modes = multiDisplays[0].modes;
best_mode_index = FindBestModeIndex(modes);
multiDisplays[0].mode = modes[best_mode_index]) ;

Obs!

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 31.0.0.153
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 31.0.0.153
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 31.0.0.153
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 31.0.0.153
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 31.0.0.153
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 31.0.0.153
Flash Player Mac för Google Chrome 31.0.0.153
Flash Player Windows för Google Chrome  31.0.0.153
Flash Player ChromeOS 31.0.0.153
Flash Player Linux för Google Chrome 31.0.0.153
Flash Player Linux för Chromium – PPAPI 31.0.0.153
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 31.0.0.153
AIR Desktop Win Runtime 31.0.0.96
AIR Desktop Mac Runtime 31.0.0.96
AIR SDK & Compiler Windows 31.0.0.96
AIR SDK & Compiler Mac 31.0.0.96
AIR SDK Windows 31.0.0.96
AIR SDK Mac 31.0.0.96

Kända fel

AIR
 • [Mac 10.14] Expressinstallationen fungerar inte i Safari (FLASH-4190496)
 • [iOS] Fel uppstår i statiska variabler när arbetare aktiveras (AIR-4198666)

 

Flash Player

 • Inget

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB18-44 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 31

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 42 som mål genom att skicka "-swf -version=42” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn.  Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal.swc för Flash Player 31
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintligt AIR SDK om du behöver återställa det senare och ersätt sedan det paketerade AIR SDK med AIR 31 SDK.  Detta gör du genom att packa upp AIR 31 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties'). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=42” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 42 som mål.  Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 31 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 31 Uppdatera till namnutrymmet AIR 31

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 31 29 för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 31. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 31 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 31-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 31-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/31.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här

Läs om de senaste systemkraven för AIR här

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
20 november 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 31.0.0.153 APSB18-44
13 november 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 31.0.0.148 APSB18-39
9 oktober 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 31.0.0.122 APSB18-35
11 september 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 31.0.0.108
AIR Runtime 31.0.0.96
AIR SDK 31.0.0.96
APSB18-31
14 augusti 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 30.0.0.154 APSB18-25
10 juli 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 30.0.0.134 APSB18-24
7 juni 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 30.0.0.113
AIR Runtime 30.0.0.107
AIR SDK 30.0.0.107
APSB18-19
8 maj 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.171 APSB18-16
13 april 2018 AIR SDK 29.0.0.122  
10 april 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.140 APSB18-08
13 mars 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.113
AIR Runtime 29.0.0.112
AIR SDK 29.0.0.112
APSB18-05
6 februari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 januari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 december 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.126
AIR Runtime 28.0.0.127
AIR SDK 28.0.0.125
APSB17-42
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player 27.0.0.130 (Win, Mac, Linux)
AIR SDK och Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK och Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augusti 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK och Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 maj 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 mars 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK och Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK och Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14